Hoek zoekt de nieuwe trainer dicht bij huis van ploeg Rabo Lady Force bobank Rab obm bobanA Z PZC Woensdag 30 januari 2008 37 FM Sranang te sterk voor Oud Veldhoven goes - De futsallers van FM Sra nang bleven voor de vijfde keer op rij zonder puntverlies. In eigen hal werd het tegen Oud Veldhoven, een van de concurrenten voor een hoge eindklassering, 7-5. Sranang, dat vrijdag ook tegen KWS/De Feestfabriek al tot een zevenklap per was gekomen (7-3), leidde hal verwege het duel met 2-0 en liep definitief van de tegenstander weg nadat deze tot 2-2 was teruggeko men. Via 5-2 en 7-3 werd het uit eindelijk 7-5. De doelpuntenma kers waren Jihad Azzagari (4x), Ste ven Fisch, Ugur Kahveci en Weng Tran (2x). Eddy van der Hooft blijft bij AZVV terneuzen - Eddy van der Hooft blijft ook volgend voetbalseizoen verbonden aan AZW. De trainer uit Terneuzen heeft voor een jaar bijgetekend. Van der Hooft is aan zijn eerste sei zoen bezig bij AZW, dat in de tweede klasse van het zaterdag voetbal uitkomt. AZW staat mo menteel op de elfde plaats. De Axelaars haalden uit dertien wed strijden elf punten. Eddy van der Hooft was in het ver leden onder meer actief bij Terneu- zense Boys (eerste team en A-ju- nioren), HW'24, Terneuzen en Sluiskil. Joan van Belzen op proeftraining bij NAC hoek - Doelman Joan van Belzen van Hoek is uitgenodigd voor een proeftraining bij NAC. De Arne- muidenaar maakt vandaag een af spraak wanneer hij de training zal volgen bij de Bredase club. Bij hoofdklasser Hoek is Van Bel zen bezig aan zijn eerste seizoen. Hij viel zo op, dat onder meer ook de Belgische profclub AA Gent hem al weken volgt. Zaterdag, in de uitwedstrijd tegen Sparta Nijkerk, zat NAC-scout en oud-international Frans Bouw meester op de tribune om de keeper te volgen. Van Belzen heeft wel trek in een profavontuur en gaat in op de invitatie van NAC. Telussa, Hiensch, Roks... alles is nog denkbaar in nieuw scenario. door Frits Bakker hoek - Veel zicht op een nieuwe trainer is er nog niet, maar lang wil de voetbalclub Hoek niet meer wachten met de benoeming van een opvolger voor Willem Leus huis. lohn Smael, de voorzitter, verwacht dat er binnen twee we ken enig zicht komt op de nieuwe man voor volgend seizoen. De versterkingen in de winterstop, na het wegvallen van John Schot en Eric Atuahene, kregen voorlo pig even alle aandacht bij de hoofd klasser, die in personele nood dreigde te komen. Twee spelers zijn inmiddels aan de selectie toe gevoegd (Stijn Mahieu en Alan Grozdanic) en zullen de rest van het seizoen voor Hoek uitkomen. De terugval op de ranglijst, vooral voor en ook net na de winterstop, wordt binnen de club als een te genvaller - of liever een vorm van tegenslag - gezien. Toch is er geen paniek uitgebroken en wordt er niet met beschuldigende vingers ai- gewezen in de richting van de tr- ner of de technisch adviseur. Hoek staat wel voor een belangrij ke fase, waarin niet alleen een nieuwe trainer moet worden vast gelegd, maar ook gewerkt moet worden aan de selectie voor vol gend jaar. Die moet - zoals het er nu naar uitziet - in elk geval een kwaliteitsinjectie ondergaan. John Smael, hoe veel kandidaten heb ben jullie op het oog voor het trai nersschap? „We zijn bezig met één optie, die we nader aan het onderzoeken zijn. En er zijn een paar sollicitan ten die spontaan hebben gebeld. Dat zijn geen trainers uit Zeeland, dus die kunnen ook weer afvallen, want we zoeken een trainer dicht bij huis. Zoals bij Leushuis, die 140 kilometer van Hoek woont, moet je nogal wat reisvergoeding beta len en dat gaat dan weer van het salaris af" Dan zijn Telussa, Hiensch, Roks en Nijskens dus serieuze kandidaten? „Ik sluit geen enkele mogelijkheid uit, behalve die van Nijskens. De affaire Nijskens/Naudts ligt nog te vers in Hoek." Gaat Telussa op cursus, zodat hij nu wel trainer kan worden bij Hoek? „Dat zou kunnen, maar ik heb het nog niet van hem gehoord." Het gerucht ging ook dat Ardian Le- kaj het samen met Telussa zou gaan doen. „Dat zal in elk geval niet gebeu ren." Zou het ook kunnen dat jullie niet af wachten en zelf kandidaten gaan be naderen? „Ja, dat zou zeker kunnen, want ik ga er niet vanuit dat er vanaf nu nog veel trainers zelf komen sollici teren." We mogen wel al vaststellen, dat dit niet het seizoen wordt zoals Hoek het zich had voorgesteld. „Zo gaat dat nu eenmaal in het voetbal en zeker ook bij Hoek. De verwachting was dat we met Wim Hofkens het jaar in zouden gaan en dat is niet gebeurd. We hebben sportief gezien daarna ook wat pech gehad met belangrijke spelers in alle linies. Dan heb ik het over Ferry Alfons, Gideon Imagbudu en Björn Langeveld. Zo zijn we de aansluiting met de top een beetje kwijtgeraakt, maar ik heb een stil le hoop dat we toch nog hoog kun nen eindigen." Willem Leushuis is een toptrainer, maar te vrezen valt dat hij dit jaar geen prijs gaat halen. Dat kan niet aan hem liggen. „Het heeft ook niet meegezeten, want hij kwam net in de periode pnj De voetbalclub Hoek heeft een aantal scenario's op het oog voor het trainerschap van volgend sei zoen. Telussa, Hiensch en Roks zijn mogelijke opties. dat die drie jongens wegvielen. Dat waren onder Paul Telussa spe lers die spelbepalend waren voor het elftal. En inderdaad, als we geen prijs halen, dan ligt dat niet aan Leushuis. Ik heb nog altijd heel veel vertrouwen in hem." En in deze spelersgroep, want inmid dels is er al aardig wat weg: Bak:r en El Lamzi, overigens al vóór de start, Preto, Okoro, Reijn. Schot, Atuahe ne... je zou zeggen: Hoek vervalt weer in oude zonden met al die spe lerswissels tussendoor. „We zijn de competitie ingegaan met een spelersgroep waarin ieder een het zag zitten, maar soms pakt het wel eens anders uit. Maar in oude zonden vervallen, dat vind ik niet. Het lot is ons gewoon niet zo gunstig gezind." Hoe staat het met de plannen van Maximaal, over rechtstreeks uitzen dingen van Hoek? „Ik weet het niet, het is al weken stil, maar ik hoop dat het door gaat." onderr TO MOHIO FIAT mondc Midden in Een deel van de ploeg (vlnr). Baukje Doedée (ploegleider), Corina Wisse, Anne Kwist, Fonny Kint (ploegleider) en Josien Wisse. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 41