fietsendief het leven zuur 'Die fiets zie ik nooit meer terug' 'Snelle intercity blijft halszaak' Boek van KvK toch te koop Fiets weg Fietsdiefstal -- Mmsmm pzc Woensdag 30 januari 2008 3 Ook met slot worden fietsen zó gestolen, weten gedupeerden. door Cornelleke Blok T e fiets gestolen? Dat gebeurt I toch niet in Zeeland? Tenmin- ste, dat dacht Rebecca de Bruy- ne (19) uit Middelburg. Tot ze twee weken geleden haar fiets bij de flat van een vriendin neerzette. „Toen ik twee uur later terug kwam, was mijn fiets weg. Eerst dacht ik dat-ie gewoon verzet was. We hebben een tijdje met de auto rondgereden om te zoeken. Ik ging er helemaal niet vanuit dat de fiets gestolen was. Nooit over nage dacht. Het is behoorlijk balen." Haar fiets was er namelijk niet zo maar één. „Het was een sportieve fiets met opvallende kleuren. Hij was roze met paars en zag eruit als nieuw. Ik had hem vorig jaar ca deau gekregen van mijn ouders, toen ik mijn diploma haalde. Dat is dus écht heel erg rot Maar er is niks aan te doen. Ik heb de hoop opgegeven dat ik die fiets ooit nog terug zie. Hij was niet verzekerd, dus ik heb inmiddels via het fiets- plan van mijn werk een nieuwe be steld, maar die nieuwe is minder mooi. Ik heb wel meteen een extra slot gekocht én een all-riskverzeke- ring afgesloten. Dit overkomt me niet nog een keer." Jacco Stoks uit Hansweert had zijn zoon Jeroen (12) zo vaak ingepe perd dat hij zijn fiets op slot moest zetten dat hij dat niet meer kon vergeten. Tóch werd zijn fiets ge stolen bij een sportveld in Goes. Ook al stond-ie op slot. „We zijn half Goes afgereden om hem te vinden, maar dat is onbegonnen werk." De gloednieuwe Batavus was ge lukkig wél verzekerd, maar Stoks 'Ik had die fiets cadeau gekregen van mijn ouders, toen ik m'n diploma haalde' baalt er niet minder van. „Leuk is anders. Mijn zoon gaat sinds kort in Goes naar school. Hij heeft daar om vorig jaar een nieuwe fiets ge kregen. Het was een prachtfiets. Hij was er heel trots op. Nu moet hij op een oud fietsje van mijn schoonvader naar school. Ik denk dat we straks een tweedehands Gedeputeerde Van Heukelom noemt plan commissie 'exotisch'. door Ben Jansen middelburg - Zeeland moet een snelle, comfortabele intercity-ver- binding met de Randstad houden. Minimaal eens per uur, de hele dag. De verbinding tussen de klei ne stations kan aan een regionale vervoersmaatschappij vvorden overgelaten. Met dit - ongevraagde - advies aan Provinciale en Gedeputeerde Sta ten rekent de provinciale commis sie omgevingsbeleid (PCO) af met het voornemen twee keer per uur een trein van en naar de Randstad op alle Zeeuwse stations te laten stoppen. Tussen Bergen op Zoom en de Randstad rijdt die trein als intercity. Volgens het advies, dat donderdag 7 februari in de PCO aan de orde komt, is vlotte verbin ding met de Randstad een belang rijke randvoorwaarde om perso nen van buiten Zeeland te verlei den hier te komen wonen, werken en studeren. De trein moet niet al leen snel en comfortabel zijn, maar liefst ook coupés hebben waar passagiers ongestoord kun nen werken. In het advies staat dat de inzet op het gebied van het personenver voer per trein nu wordt geken merkt door compromissen tussen tussen 'vermeende dorpsbelangen en het gemeenschappelijke Zeeuw se belang'. Béide kunnen met het COMMENTAAR Een 'schandelijk gewoontemisdrijf dat de wereld uit moet. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken zet het stevig aan. En gelijk heeft ze. Het is te gek dat in Nederland jaarlijks ruim driekwart miljoen fietsen worden gestolen. De onmacht van de politie is zo groot, dat burgers vaak geen aangifte meer doen. Fietsendiefstal mag dan kleine criminaliteit zijn, de omvang is gigantisch en de ergernis evenredig. Het nieuwe internetregister dat Ter Horst deze week opende, moet dit veranderen. Particulieren, handelaren en politie kunnen nu controleren of een fiets als 'gestolen' geregistreerd staat Zo kan de politie makkelijker opsporen en wordt het helen van gestolen fietsen veel gevaarlijker. Voorwaarde is wel dat iedereen meewerkt. Van de zeventien miljoen fietsen in Nederland zitten nu slechts enkele miljoenen in de databank van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Het zal wel een paar jaar duren voor de bulk geregistreerd is. En het hele systeem heeft natuurlijk geen zin als degene die aangifte doet, de unieke kenmerken van zijn rijwiel niet kent. Met 'een grijsgroene herenfiets met een scheurtje in het zadel' komt de politie niet verder. Ter Horst mikt vooralsnog op jaarlijks honderdduizend diefstallen minder. Afgezet tegen haar grote woorden is dat nogal bescheiden. Maar het is wel een goed begin. voor hem kopen, want die nieuwe worden te makkelijk meegeno men. Dat blijkt wel." Ook Stoks had er nooit rekening mee gehouden dat de fiets gesto len zou worden. „Mijn familie in Den Haag lacht erom. Daar is het de gewoonste zaak van de wereld. Laten we hopen dat ze die fiets nog terug vinden. Er zat een chip in, dus ze moeten hem toch een kéér tegen komen. Als zo'n databa se op internet werkt, is dat mooi." Michiel van Alphen uit Terneuzen gaat liever zelf op onderzoek uit. Zijn fiets werd maandagavond ge stolen, terwijl hij een biertje dronk in een Terneuzens café. „Ik heb het vermoeden dat hij ge woon bij iemand in de schuur staat. Ik ga nog maar eens een rondje rijden. Je weet nooit." voorstel maximaal worden ge diend, menen de bedenkers. Gedeputeerde George van Heuke lom (openbaar vervoer) wijst erop dat de op alle Zeeuwse stations stoppende intercity is bedacht om de sluiting van een aantal kleinere stations te voorkomen. De stop trein binnen Zeeland in handen van een regionale vervoerder te ge ven, kan pas in 2014. Dan loopt de huidige vervoersconcessie van NS af „Het voorstel van de PCO komt me dan ook nogal exotisch voor." middelburg - Het boek Durven de marreren van de Kamer van Koop handel Zuidwest-Nederland is ook te koop. De Kamer had de publica tie over 25 jaar creatief onderne merschap in Zeeland alleen gratis willen verspreiden. Omdat de kos ten hoger zijn uitgevallen dan ge raamd, wordt het nu ook ver kocht. Dat het boek gratis moest zijn, was een van de voorwaarden waar onder het provinciaal bestuur een subsidie van 12.500 euro (de helft van de begrote kosten) in het voor uitzicht had gesteld. Durven demar reren bleek 12.160 euro meer te heb ben gekost dan was verwacht. Om door middel van verkoop toch uit de kosten te komen, had de Ka mer van Koophandel toestem ming van de provincie nodig. Die heeft het dagelijks provinciebe stuur gisteren gegeven. Het boek portretteert de Zeeuwse bedrijven die de afgelopen 25 jaar de Prijs voor Creatief Ondernemer schap hebben ontvangen. Het is ge presenteerd op het moment dat de Kamer van Koophandel Zeeland met die van West-Brabant de KvK Zuidwest-Nederland ging voimen. In Nederland worden per jaar tussen de 750.000 en 1 miljoen fietsen gestolen. Wat kan je doen ter preventie en wat na diefstal van een fiets? O Zorg voor een degelijk slot. Zet de fiets met een extra slot vast aan het fietsenrek Fiets wordt gestolen. Doe aangifte. Dit kan zowel op het politiebureau als via internet (www.politie.nl). Internet bespaart veel tijd. Laat uw postcode en huisnummer in de fiets graveren. Laat een chip aanbrengen op de fiets. Zet de fiets's avonds niet op een slecht verlichte plek. Vul de fietsregistratiekaart in. Deze is te downloaden op www.politie.nl. POLITIE Fietsregistratiekaart V V i 2006 2007 Borsele 22 25 Goes 242 234 Kapelle 18 28 Noord-Beveland 17 22 Reimerswaal 40 39 Sch-Duiveland 162 148 Tholen 40 41 Middelburg 424 541 Vee re 94 84 Vlissïngen 369 459 Hulst 145 100 Sluis 87 89 Terneuzen 347 225 totaal 2007 2035 Gegevens gaan na aangifte in landelijk fietsendiefstalregister. Dit is sinds 28 januari via internet te raadplegen. Dat kan via fietsdiefstalregister.nl. Politie vindt fiets: - bekijkt postcode - controleert framenummer -scant de chip Als de fiets als gestolen geregistreerd staat, belt de politie de eigenaar. PZC Willem Adriaansens

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 3