familieberichten 26 I Woensdag 30 januari 2008 PZC NIEMAND LEEFT VOOR ZICHZELF Verdrietig, maar dankbaar voor de vele goede dingen die wij samen mochten beleven, delen wij u mede dat is over leden mijn lieve zorgzame partner, onze ome Wim, vader, groot- en overgrootvader Willem Lucas weduwnaar van Joyce de Haas partner van Carin Wigmans 's-Gravenhage, 2 juni 1922 Goes, 26 januari 2008 Carin Niels Yoeri Dirk en Anneke Hesteren Marcel, Laura Annemieke en Derk, Laurine, Mats Lisette en Klaas, Luca, India, Floris Theo en Ella Ellen en Martin Josine Willem t en Gerda Willem Clarice en Ricardo Trintellaan 2 4484 RJ Kortgene Ingevolge zijn wens vindt de crematie plaats in besloten kring. Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding psalm 32:7 Na een kortstondig ziekbed is overleden onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder Janny Meijvogel-Koning sinds 18 oktober 1964 weduwe van Jan Meijvogel Schiedam t Goes 2 april 1931 28 januari 2008 Biezelinge: Janny Meijvogel Nieuw en St. Joosland: Jan Meijvogel (in herinnering) Zwolle: Ria en Henk Slabbekoorn Spijkenisse: Corrie Meijvogel en Henrique Dekkers Driewegen: Henk en Elly Meijvogel Yerseke: Toon en Wilma Meijvogel Meppel: Tineke en Han van Pul Asperen: Arie Meijvogel en Dorien Post Klein- en achterkleinkinderen Spaarlingsstraat 10,4421 GE Kapelle Ma is thuis, afscheid nemen op donderdag 31 januari van 19.00-20.00 uur. De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 2 februari om 10.45 uur in de Chr. Ger. kerk, Biezelingse- weg 6 te Biezelinge. Vanaf 10.00 uur gelegenheid tot condoleren. De begrafenis zal om 12.00 uur plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Kapelle. Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van onze buurvrouw Janny Meijvogel Wij zullen haar vriendschap missen. Kees en Rina Nieuwdorp Roel en Ineke Slis Annemiek Harinck Kapelle, 28 januari 2008 Diep getroffen zijn wij door het overlijden van Janny Meijvogel-Koning Zij was als vrijwilligster vele jaren actief voor de bewoners van Zorgcentrum Cederhof. Wij herinneren haar als een trouw en dienstbaar mede mens. Wij wensen de familie veel sterkte bij dit grote verlies. Bewoners, vrijwilligers, medewerkers, directie en bestuur Zorgcentrum Cederhof, Kapelle Als ik de dingen niet meer weet, als ik de dingen niet meer ken, en al wat ik weet meteen vergeet, zodat ik onherkenbaar ben. herinner mij dan, stralend in de zon, vol levenskracht, toen ik alles nog kon. Verdrietig, maar heel dankbaar voor de lange tijd dat hij in ons midden was, laten wij u weten dat zo kort na het over lijden van onze moeder, oma en overoma, nu is heengegaan onze lieve, zorgzame vader, opa en overopa Jacob Reijnhout sinds 9 november 2007 weduwnaar van Suzanna Aaltje Molhoek Wolphaartsdijk f Goes 20 augustus 1920 28 januari 2008 Middelburg: Coby van de Visser-Reijnhout Piet van de Visser (in herinnering) Daniëlle, Casey en kinderen Leonique, Arno en kinderen Stéfanieen Werner Simeon Goes:Jan en Nicolet van Harn-Reijnhout Ferry en Lonneke Niels en Marije Hulst:Ed en jos van den Bergen-Reijnhout Ruud en Julie Jasper Onze dank gaat uit naar het personeel van unit 7 en 8 van Ter Weel te Goes en zorgboerderij Landleven te Kortgene voor de attente en liefdevolle verzorging. Correspondentieadres: J. van Ham Vogelzangsweg 14 4461 NG Goes Op vrijdag 1 februari wordt er om 14.00 uur een afscheids dienst gehouden in de aula van rouwcentrum 'De Beve- landen', Geldeloozepad 20 (naast de Algemene Begraaf plaats) te Goes. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na de begrafenis is er in genoemd rouwcentrum gelegen heid tot condoleren. Voor aanvang van de dienst is er nog gelegenheid om afscheid te nemen van 13.30 tot 15.45 uur. Mother, you had me, but I never had you I wanted you, but you didn't want me So I, I just got to tell you Goodbye, goodbye (John Lennon: Mother) Jannie Meijvogel-Koning 02-04-1931 28-01-2008 Corrie Ik ga slapen ik ben moe Edwin en Ans, Arvid en Rosalie Thomas, Rick, Esmeé, Roald, Natasja en Gert-Jan, Jaimy, Zoë, Ramon en Nelleke, Senn, Comé en Marjolein, Sjaak, Henry en Rilana, Cees-Jan en Sietske, Bram, Janine en Henco, Sandra en Daniel, Abel, Wendy, Rick, Alice, Dylan, William, David, Jimmy, Marlyn en Maykel, Andy, Joni en Michel, Juri, Izjan, Jari, Kim Welterusten lieve Oma Meijvogel Verdrietig zijn we om het verlies van onze geliefde broer, zwager en oom Jaap Reijnhout die we zo kort na het overlijden van onze schoonzus moeten missen. J. Florein-Reijnhout N. Reijnhout-de Dreu M. Reijnhout-Strijd A. Reijnhout en A. Reijnhout-Anthonisse Neven en nichten sd Wij treuren, maar niet zonder hoop. Want Uw trouw is groot. Diepbedroefd zijn wij dat geheel onverwachts van ons is weggenomen onze innig geliefde dochter, zus, schoonzus en tante Willemijn Slabbekoorn Wilhelmina Adriana Gijsbartha in de leeftijd van 21 jaar. De HEERE zij onze Toevlucht en Sterkte Jan en Tini Slabbekoorn Eline en Christian Myrthe en Brian Jantina en Arie Marjanne Else-Marie f lohanan Kruiningen, 26 januari 2008 Correspondentieadres: Ganzerikstraat 11 4431 DX 's-Gravenpolder Op D.V. donderdag 31 januari is er van 20.00-20.30 uur gelegenheid tot condoleren in Rouwcentrum Van dei- Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder. De rouwdienst zal D.V. worden gehouden vrijdag 1 februari om 13.30 uur in de 'Elimkerk', Langeweg 61 te 's-Graven polder, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er eveneens in de 'Elimkerk' gelegen heid tot condoleren. Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Wij zijn heel verdrietig dat onze lieve tante Willemijn is gestorven, wij zullen haar heel erg missen. Myrthe Brian "Hij voert mij zachtkens aan wateren der rust Psalm 23 Na een welbesteed leven heeft de Heere tot zich geroepen onze lieve broer, zwager en oom Cornelis (Kees) Wielemaker Geliefde echtgenoot van Piety Westra Eerder weduwnaar van Cornelia Sanderse Koudekerke Breda 2 Juni 1925 27 Januari 2008 Middelburg: J. Wielemaker-Verhage Burlington (Canada): N. de Rijcke-Wielemaker A. de Rijcke Pijnacker: F. Wielemaker Auckland (New Zealand): J. Wielemaker G. W. Wielemaker-de Schipper Neven en nichten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 32