Diefstalregister maakt Weigeren Antillianen bij buurthuis Terneuzen steekt gemeenschap McDonald's De krant 5 weken voor 15 euro! PZC 2 Woensdag 30 januari 2008 PZC ERNSTJAN ROZENDAAL Een paar keer per jaar bezondigen we ons eraan. Dan gaan we naar McDonald's. Afgelopen weekend was het weer zo ver. Op de terugweg van een bezoek aan mijn moeder, in Muiden, stopten we halverwege, in Delft, voor een snelle hap bij 's werelds bekendste fastfoodketen. De verras sing was groot toen we binnenstapten, want het interieur van McDonald's in Delft-Noord is ingrijpend veranderd. Lichte zit jes, doorzichtige wanden met teksten als 'licht lekker', gla zen potten met onnatuurlijk groene appels en bloedrode toma ten; even dachten we dat we in een moderne galerie met fruit- stillevens waren beland. Of bij de tandarts. Tot de supporters vereniging van Feyenoord en de Delftse carnavalsclub binnen- dromden. Dat oogde vertrouwd. Evenals het lange wachten voor de balie. Waardoor ik de ge- I legenheid had een voedingspyra- Het zakje wortels mide met t^pS voor gezoncj eten deed wel onze te bestuderen. tot 2 keer per dag vis, vlees of gevogelte', las ik. wenkbrauwen fronsen De Quarterpounder van mijn zoon telt kennelijk voor één, al zit daarin evenveel gehakt als in een pan spaghetti voor ons ge zin. En twee keer per dag mag natuurlijk, omdat ze mij anders geen Bic Mac hadden kunnen verkopen. Het zakje met wor tels bij de Happy Meal deed wel onze wenkbrauwen fronsen. We bleken terecht te zijn gekomen in de eerste McDonald's Qualité van Nederland. In alles wordt daar gehamerd op de kwaliteit van het geserveerde voedsel. Van elke aardappel voor de Franse frietjes is te achterhalen van welke boerderij hij komt, binnen enkele uren is de geschiedenis van elk broodje te reconstrueren, tot aan het maisveld waar de ingrediënten vandaan komen, las ik in neonletters op een muurkrant. Die zag ik pas na het eten, omdat ik er met mijn rug naartoe zat. Maar goed ook. Want gezond of niet, anders was ik toch echt gestikt in mijn Big Mac. Van het lachen. COLOFON Directeur/uitgever Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Redactie Stationspark 28, 4462 DZ Goes Postbus 31, 4460 AA Goes Tel. 0113-315600 E-mail: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Buitenruststraat 18, Middelburg Postbus 8070, 4330 EB Middelburg Tel: 0118-493000 Redactie Beveland-Tholen Stationspark 28, 4462 DZ Goes Postbus 31, 4460 AA Goes Tel. 0113-315670 Redactie Zeeuws-Vlaanderen Willem Alexanderlaan 45, Terneuzen Tel: 0115-645769 Postbus 145, 4530 AC Terneuzen, Steenstraat 37, Hulst, Tel: 0114-371379 Redactie Schouwen-Duiveland Grachtweg 23a, Zierikzee postbus 80, 4300 AB Zierikzee Tel: 0111-454651 Advertenties Verkoopteam Zeeland Tel: 0113-315520, fax: 0113-315529 E-mail: teamzeeland@pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer. Zorg Onderwijs. Educatie. Onroerend goed Tel: 076-5312277, fax: 076-5312274 E-mail: segmentteam@pzc.nl Familieberichten Tel: 0800-8060 pzcfamilieberichten@wegenernieuwsmedia.nl Personeelsadvertenties 0900-5628 722 Kleintjes 0900-6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Bel PZC Lezersservice 0800 - 0231 231 (gratis) Toets 1automatisch bezorgklachten doorgeven (vanaf 07.00 uur) Toets 2: een medewerker spreken Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur Zaterdag 08.00 - 12.00 uur e-mail: lezersservice@pzc.nl postadres: PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 22,50 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 64,00 (acceptgiro €67,00) Jaar €245,50 (acceptgiro €248,50) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Fietsendieven opgelet! De louche handel wordt wat lastiger gemaakt. Wie een tweedehandsje op de kop wil tikken, kan voortaan achter de pc nagegaan of het wel zuivere koffie is. door Marcel Modde Eén klik op de knop be vestigt het vermoeden dat die honderd euro voor zo'n merkfiets te mooi is om waard te zijn. Het intikken van het opge schreven merk en framenummer volstaat. De ingebruikname van de site www.fietsdiefstalregister.nl moet minister Guusje ter Horst helpen in haar strijd tegen één van 's lands grootste ergernissen. Jaar lijks worden tussen de 750.000 en 1 miljoen fietsen gestolen. Dat aan tal moet binnen twee jaar met minstens 100.000 omlaag, luidt één van de doelstellingen van het kabinet. Een voornemen dat in belangrijke mate valt of staat met de bereid heid van gedupeerden om aangifte te doen, zegt woordvoerder Alwin Don van de politie Zeeland. Slechts één op de vijf neemt de moeite op het bureau of thuis via het internet het formulier in te vul len. In een aantal gevallen wordt de kwaliteit van de fiets alle romp slomp simpelweg niet waard ge acht. Maar ook dat is relatief, ver wijst Don naar de gemiddelde waarde van 200 euro van het gesto len spul. „Daar zitten fietsen van een paar tientjes bij, maar dus ook hele dure! Wat tevens meespeelt, is dat mensen denken: 'wat voor zin heeft het aangifte te doen; die fiets wordt toch nooit teruggevon den.' Met als gevolg dat wij jaar lijks met heel veel fietsen blijven zitten die we niet aan de rechtma tige eigenaar kunnen teruggeven." Vorig jaar werden in Zeeland 1013 fietsen gevonden. Hoeveel er daar van zijn opgeëist, kon Don giste ren niet zeggen. De instelling van het landelijk fiets- diefstalregister deze week geeft vol gens Don de burger ook een duide lijk signaal af dat het wel degelijk altijd nut heeft het verlies te mel den. Dat maakt de fiets herken baar als gestolen, bepleit ook de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De RDW beheert het register. Bijna de helft van alle aangiftes leidt volgens de instantie tot terug keer van de fiets bij de eigenaar. Don: „Een aangifte is voor ons ook belangrijk om te kunnen be oordelen of er in een bepaald ge bied sprake is van excessen. Blijkt dat er ergens veel meer wordt ge stolen, dan kunnen we daar extra actie op ondernemen." De meeste nieuwe fiet sen zijn tegenwoordig uitgerust met een chip. Het kaartje heeft een (bijgeleverde) unieke vijftiencijferi- ge code, die met een speciaal appa raat valt af te lezen. Ziet de politie een vergeten fiets staan (er wordt in principe niet actief naar gesto len fietsen gespeurd) dan wordt met de scanner gekeken of het nummer voorkomt in het lande lijk register. Blijkt dat het geval, dan kan snel iemand blij worden gemaakt. Heeft de rechtmatige ei genaar verzuimd het gemis van zijn tweewieler te rapporteren, dan kan de politie verder ook niets doen om hem of haar via de informatie op de chip te achterha len, zegt Don. Het stukje elektroni ca zit veelal verwerkt in het ringslot of in de framebuis onder het zadel. De politie Zeeland heeft 22 handscanners besteld plus drie grotere apparaten waarmee ook de chips in onder meer paardenza- dels, vaten chemicaliën en huisdie ren kunnen worden uitgelezen. Dat in Zeeland nog niet met de scanners word gewerkt, komt vol gens Don doordat er diverse syste men op de markt waren. De fiets- fabrikanten hebben hun chips sinds kort op elkaar afgestemd. De 'professionele' fietsendief kan de chip zonder al te veel moeite vernietigen, erkent rijwielhande laar Jan de Jonge uit Zierikzee. „Zo'n slot zit vanuit de fabriek ste vig vast met een roestvrijstalen plaat. Maar met een slijptol krijg je natuurlijk alles open." Van elke nieuwe fiets die de deur uitgaat, re gistreert hij de nummers van het slot, de sleutels en het framenum mer. Bij tweedehands fietsen gaat die verplichting niet verder dan dat laatste. De opslag van gestolen fietsen in het politiebureau in Vlissingen. foto Lex de Meester Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een vast abonnement met automatische betaling van 64,- per kwartaal een vast abonnement met betaling per accept van 67,- per kwartaal ik neem een proefabonnement van 5 weken voor 15,- Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) Stuur de bon naar: PZC Lezersservice, Antwoordnummer 713, 4460 WB GOES. Bellen kan ook. 0800 - 0231 231 (gratis) Naam voorletters m/v Straat Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven Rekeningnummer Handtekening r>ri/i 'Jr PZC gaal zpijyupig ctp i iiet petywosgegevens. In l»el colofon Upft u nadere informatie door Eugène Verstraeten TERNEUZEN - De gemeente Terneu zen is 'zeer stigmatiserend' bezig door de Antilliaanse gemeenschap 'niet serieus te nemen en volko men te negeren'. Dat betoogt voorzitter Huub Mer- cé van de Stichting Antilliaans- Arubaans Beraad Terneuzen, na het opleggen van een toegangsver bod aan drie Antilliaanse jongens voor jeugdsoos M^ecpoipt in buurthuis het Schelpenhoekje. Dat gebeurde half oktober naar aanleiding van een flinke knokpar tij. De jongens waren door de be heerder herhaaldelijk aangespro ken op hun gedrag, maar zonder resultaat. Er ontstond een vecht partij en daarna zijn de jongeren buitengezet. Daar ging de knokpar tij verder. Het drietal werd vervol gens voor drie maanden de toe gang tot Meetpoint en de omge ving van het Schelpenhoekje ont zegd. In een brief aan het gemeentebe stuur stelt de stichting dat de per sonen waar het om ging, volko men genegeerd zijn en dat ze al leen een kopie van een briefje aan de politie hebben gekregen. Zij meent dat de jongens eerst ook een schriftelijke waarschuwing hadden moeten krijgen voor er drastische maatregelen volgden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 2