Zeeland Mondragon snel in verkoop aangehouden Controleurs actiever in de horeca 5CHOUWEN-DUIVELAND 28 en 29 Ademloos luisteren naar het verhaal van de kleine muis Twintigduizend akten ingevoerd msËm Oud Woensdag 30 januari 2008 Tip? redzzee@pzc.nl Zeeland maakt zich op voor het jaarlijkse zottenfeest Dijkgraaf is het beu steeds de zwartepiet toegespeeld te krijgen ■mte dsiJiuiiiajmiK, BURGH-HAAMSTEDE - „Zou de kleine muis deze appel hele- ademloos te luisteren naar het verhaal van de kleine muis die de wezens werden uit de kast getrokken en alle volwassenen maal op kunnen?" „Neeee" roept een meisje beslist. „De muis met zijn grote appel op zoek gaat naar een nieuw huis. Na een moesten eraan geloven: de peuters wilden voorgelezen wor- heeft maar een hele kleine buik." Gisterochtend zaten in de bi- klein half uurtje voorlezen mochten de kinderen ook zelf een den. De voorleesochtend in de bieb werd gehouden in het ka- bliotheek in Burgh-Haamstede een stuk of dertien peuters boekje 'lezen'. Boeken over beesten, heksen en andere vreem- der van de nationale voorleesdagen. foto Dirk-Jan Gjeltema Opbrengst vervallen theater Zierikzee nodig voor het cultuurhuis. door Ton van den Nouweland zierikzee - Nog dit kwartaal, dus vóór april, komt het voormalig theater Mondragon in Zierikzee te koop. „Een advertentie 'te koop', ja, zo simpel is het. Ik ga er nog steeds vanuit dat die advertentie in het eerste kwartaal geplaatst kan wor den," zegt cultuurwethouder Wij nand Renden (PvdA). Nu het gemeentebestuur heeft in gezet op een nieuw te bouwen cul tuurhuis, is Mondragon overbodig geworden. Op de plek van het zierikzee - Dankzij de inzet van vrijwilligers is gisteren in het ge meentearchief in Zierikzee de 20.000e notariële akte op de com puter gezet. Zij zijn al bijna vier jaar bezig met het invoeren van ge gevens van akten van notarissen op Schouwen-Duiveland vóór 1811. Dat maakt de gegevens goed toegankelijk (www.schouwen-dui- veland.nl). Bijna een derde deel van het archief is nu bewerkt. voormalige theater annex bio scoop kunnen - met behoud van de monumentale voorgevel - ap partementen worden gebouwd. Bovendien heeft 'Herensociëteit de Vereeniging' plannen om van Mondragon een hotel-restaurant te maken. De opbrengst van het onroerend goed - twee jaar gele den vroeg de gemeente er zes ton voor - kan worden gebruikt voor de bouw van het cultuurhuis. Daarom dringt de gemeenteraad aan op snelle verkoop van het in verval geraakte theatergebouw aan de Nieuwe Haven. Om Renden hiertoe aan te sporen, diende het CDA tijdens de begrotingsbehan deling in november een motie in. Gesteund door een meerderheid door Martijn de Koning zierikzee - Horecaondernemers op het eiland moeten dit jaar goed op hun tellen passen. De gemeen te Schouwen-Duiveland ziet con trole van horecagelegenheden als een grote prioriteit in 2008. Overigens blijft het toetsen van vei ligheid in alle bedrijven bovenaan staan. „Als die in het geding is, ko men we meteen in actie", zegt ambtenaar Wout van Brouwersha ven. Daarbij valt te denken aan on- in de raad droeg het CDA Renden op het gebouw direct voor de ver koop aan te bieden. 'Een volstrekt overbodige motie', oordeelde de wethouder toen. Maar na drie maanden staat Mon dragon nog niet te koop. „Er is een projectleider aangesteld en die be reidt de verkoop voor," zei Ren den gisteren. „Maar voor we verko pen, moeten we wel aangeven wat er volgens het bestemmingsplan mag op die plek. Mondragon ligt in een archeologisch gebied. Ook Voordat voormalig theater Mon dragon verkocht kan worden, moet de projectleider de plan nen toetsen aan bestemmings plan en het archeologiebeleid. derwerpen als brandpreventie, vei ligheid van bouwconstructies en opslag van gevaarlijke stoffen. Horecagelegenheden worden dit jaar vaker gecontroleerd op regels die gaan over veiligheid, geluids overlast, sluitingstijden, naleving van de drank- en horecawet en de wet op de kansspelen. Overigens hoeft niet ieder café of restaurant een striktere controle te verwachten. „Dat laten we ook af hangen van onze ervaringen met daar moeten we naar kijken, zodat een koper weet waarmee hij te ma ken krijgt. Verder is het zo dat we bezig zijn aan een strategische vi sie. Daarin doen we zoveel dingen tegelijkertijd dat het moeilijk is om aan één ding prioriteit te ge ven." Dat de CDA-motie daar juist op aanstuurt, beseft Renden ook. „Maar de projectleider heeft nog veertien andere projecten onder handen. En de raad heeft dan wel die motie aangenomen, maar er niet bij gezegd welke ander projec ten we dan stil moeten leggen." Het gebouw staat nu zeven jaar leeg. Is Mondragon een hoofdpijn dossier voor de wethouder? Ren den na een korte stilte: „Ik krijg hier geen hoofdpijn van." bepaalde bedrijven", legt wethou der Wijnand Renden uit. „We we ten inmiddels wie zich normaal ge sproken aan de regels houdt en wie een stuk minder." Overigens maakte de gemeente een paar maanden geleden al bekend dat de horecacontroles zoveel mogelijk ge bundeld worden. Of aan alle regels wordt voldaan, wordt dus in één keer gecontroleerd. Dat is efficiën ter voor de gemeente en bezorgt de ondernemer minder overlast. kapelle - De politie heeft zeven jongens in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar aangehouden in ver band met schop- en scheldpartijen tussen scholieren, eind vorige week in Kapelle. Eerder al had de politie twee jongens aangehouden. Volgens politiewoordvoerder Al- win Don gaat het om leerlingen van het Goese Lyceum, Ostrea Ly ceum en Calvijncollege in Goes. De leerlingen komen uit Kapelle. Tip? redactie@pzc.nl Oud worden we allemaal, maar het is af en toe vervelend daar aan herinnerd te worden. De Am sterdamse historicus Geert Mak presenteert elke zondag op tv de serie 'In Europa', naar de gelijk namige bestseller. Boeiend, maar ook confronterend. Niet alleen omdat Mak de ruwe kanten van de recente geschiedenis blootlegt, maar zo langzamerhand vooral vanwege de reclames voor en na de uitzending. Zondag viel het op. Een reclame voor een middel tegen de ongeneugten van de overgang werd gevolgd door een reclame voor een middel tegen vergroting van de prostraat, je zou bijna niet meer naar 'In Eu ropa' durven kijken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 27