'En nu ligt dat ding daar te roesten' Boek om jongeren Inwoners centrum dumpen hun afval Waterpeil in kanaal wordt verlaagd 22 Woensdag 30 januari 2008 pzc W Gemeente Middelburg zoekt verbeteringen voor containersysteem. middelburg - De gewone afvalbak ken die her en der in de Middel burgse binnenstad langs de kant van de wegen staan, worden vol gens P. Verbrugge van de Wijkta- fel Binnenstad illegaal gebruikt door bewoners om hun afval in te dumpen. Hij ziet hen geregeld daar afval instoppen, zo zei hij tij dens een bijeenkomst met bewo ners van de binnenstad. Hij vermoedt dat ze dat doen om dat ze op die manier minder ge bruik hoeven te maken van de on dergrondse afvalcontainers. De meeste inwoners betalen voor een minimumaantal inworpen, waar door ze soms aan het einde van het kwartaal hun afval niet meer kwijt kunnen in die containers. Van de kant van de bewoners kwam ook de opmerking dat het afvalsysteem niet helemaal eerlijk werkt. Met name omdat iemand die een kwartaal lang zuinig is met z'n afval, na die drie maanden toch zijn opgespaarde reserve kwijt is. Per kwartaal krijgen alle gebruikers van die ondergrondse containers namelijk een nieuwe 'voorraad inworpen'. G. van de Plas van de gemeente stelde dat intern nog gekeken wordt hoe het afvalsysteem zo eer lijk mogelijk gemaakt kan worden. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan het geven van extra 'inwor pen' aan ouderen, omdat die niet met een volle zak naar de contai ner kunnen lopen. Tegelijkertijd merkte hij op dat er wel gewaakt moet worden voor fraude. Om die reden weet hij nog niet of die extra 'inworpen' voor ouderen ooit realiteit worden. Daarnaast stelde hij ook dat er wel intensie ver gecontroleerd zal worden wordt op het naleven van de re gels rond het inzamelen van afval. middelburg - De provincie ver laagt van zaterdag 2 februari tot en met vrijdag 14 maart het peil in Ka naal door Walcheren met dertig centimeter. Het zakt dan van 0,6 meter NAP plus naar 0,3 meter NAP plus. Dit is volgens het bestuur van de de provincie nodig in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers. De verlaging wordt wordt in twee fasen uitgevoerd; zaterdag 2 februa ri tussen 4.00 en 6.00 de eerste fa se; de tweede fase begint die dag om 16.00 uur en is zo rond 18.30 uur afgerond. Tijdens de eerste fa se wordt het peil met vijf centime ter verlaagd. In de tweede fase vol gen de resterende 25 centimeter. De diepgang voor gewone sche pen verandert niet. Wel voor sche pen die met een ontheffing varen. Die mogen in die periode niet die- per steken dan 3,70 meter. Gemeente Vlissingen haalt bezorgdheid om Scheldekraan niet weg. door Wendy van den Hurk vlissingen - Nog even en dan valt- ie niet eens meer op, achter dat ho ge hek, in de schaduw van de Tim merfabriek. Dan bladdert de Schel dekraan zó ver af dat hij te slecht is om nog te kunnen conserveren. En dan is Vlissingen voorgoed ver lost van haar unieke silhouet. 'Momenteel worden de offertes aangevraagd voor het conserve ringsplan.' Al maanden laat de ge meente Vlissingen niets anders ho ren over het blauwe bouwwerk, dat alweer drie maanden ontman teld 'op zijn gat' ligt langs de Ko ningsweg. „Het is een proces dat veel tijd vergt", zegt Mirjam Jonge- jan van de gemeente. „Maar er wordt aan gewerkt." De gemeente is nog het hele voor jaar bezig om de opdracht voor het reparatie-conserveringsplan te formuleren. Vervolgens gaat ze dat gunnen aan een ingenieursbureau, die het plan maakt. Als de kosten eenmaal helder zijn - met een paar ton ben je er niet, gokt de ge meente - wijst ze een aannemer aan. Dat kan nog wel een jaar du ren. En dan is de vraag waar de re paratie gaat plaatsvinden en hoe de loodzware kraan daar belandt, nog niet eens beantwoord. Ronald den Broeder van de Stich ting Stadsherstel en de werkgroep monumenten, zag de duiktoren in de vergetelheid geraken en is bang dat het symbool van de Schelde hetzelfde lot wacht. „Telkens als ik er langs rijd, denk ik: Verrek, daar ligt dat ding. Te roesten.' En dat wordt steeds erger. Dat zie je bij de 'Ik wil best aannemen dat ze ermee bezig zijn, maar daar wacht zo'n kraan niet op' Timmerfabriek ook. Alleen kun je van die ramen best een replica ma ken. Maar van de kraan niet." De stadshistoricus vreest voor het silhouet van de stad. Want volgens hem wordt dat niet getekend door de Sardijntoren of de lacobstoren, maar juist door de Scheldekraan. Veel historische gegevens in roman voor jongeren. door Piet Kleemans BRUINISSE - Zorgen dat jongeren van nu de watersnoodramp van 1953 niet vergeten. Dat is de opzet van Het hoge huis van Sion, een nieuw boek van schrijfster R. Hoo- gerwerf-Holleman. Van haar hand verscheen eerder Niets bij geval waarin de lotgevallen van Rina Heijboer uit Sirjansland tijdens de Ramp beschreven worden. Het boek is opgezet als roman, handelend over de Bruse familie Polderman. Vader Polderman is na een bezoek aan de veiling in Yerse- ke teruggekeerd naar thuishaven „Straks zegt de gemeente nog: 'we hebben er toch nog een?' Ik wil best aannemen dat ze bezig is met offertes, maar daar wacht zo'n kraan niet op. Straks moet-ie nog naar Hoogovens, als oud roest." Een gedachte waar Willem Murre helemaal de bibbers van krijgt. De oud-ijzerwerker van de Schelde be kommert zich al jaren om de kraan. Zijn zorgen zette hij dit na jaar om in poëzie, die hij uitgetypt aan het hek bevestigde. „Maar de kraan maakt nog steeds een desola te indruk", constateert hij nu. Ge lukkig heeft hij nog een brief van de gemeente, uit 2006. „Daarin staat dat de kraan niet verdwijnt." Dat gebeurt ook niet, sust het stad huis nog altijd. „Want de Schelde kraan hoort bij onze horizon." Bruinisse als de storm losbarst. De wind groeit aan tot orkaankracht. Op veel plaatsen breken de dijken, maar Bruinisse blijft eerst nog ge spaard. Polderman trekt er met zijn schip op uit, de ondergelopen polder in, om te proberen mensen te redden. Het hoge huis van Sion is het ver haal van Polderman, maar ook dat van wanhoop en machteloosheid. En dat van een rotsvast vertrou wen in hogere machten die alles bestieren. Geloof dat zelfs tijdens deze zware beproeving ongebro ken blijft. „Wat winden dat er waaien, wat regen dat er plast. Het hoge huis van Sion, staat onbe weeglijk vast." Het boek vertelt ook het verhaal van zoon Huib Pol derman en zijn spéurtocht naar Kerkwerve, februari 1953 Alweer drie maanden ligt de Scheldekraan ontmanteld te roesten langs de Koningsweg in Vlissingen. foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 24