'Controle op vee faalt' Meer fietsen gestolen <m 13% \ïMBÊÊÊÊmm Hardglazen deuren KRAS.NL 3 10 en 11 Cruisen over de RIJN Dronken op de latten is vragen om problemen den haag - Dronken skiërs op de pisten zijn een groeiend probleem. Hoewel exacte cijfers van het aan tal ski-ongelukken dat wordt ver oorzaakt door drank ontbreken, wordt in sommige skigebieden de alpenpolitie ingezet in een poging dronken skiërs te weren. In het zui den van Duitsland nemen agenten blaastesten af In Oostenrijk moe ten skiërs blazen na een ongeluk. pagina 7: après-skiën doe je na het skiën Een borrel hoort bij het skiën reageer op www.pzc.nl Stappen is pas leuk na twee uur 's nachts oneens aantal reacties: 625 Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Meningen: 13; Beurs: 14; Econo mie: 15; Weer: 18; Strips: 19; Car naval: 28 en 29; Sport: 34 t/m 37; Televisie: 38 en 39. vakkundige montage! Glashandel MELIESTE Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 711688 555530 Deze zomer heerlijk op de machtige Rijn vertoeven? Boek dan nu onze 8-daagse cruise per comfortabele MS Abel Tasman***+ vanaf slechts 399! Vaart u mee? PRACHTIG VAARPROGRAMMA Busreis naar Keulen. Per MS Abel Tasman***"1" varen we naar Königswinter, sfeervol Koblenz, wijndorp Rüdesheim, universiteitsstad Mainz en het wijnstadje Boppard. Ontscheping in Keulen, busreis terug naar Nederland. INCLUSIEF: vervoer per bus, 7 nachten verblijf op het MS Abel Tasman****, volpension. Vertrek iedere zaterdag van 31/5 t/m 11/10 Mei v.a. €499 Augustus v.a. €439 Juni v.a. 549 September v.a. 399 Juli v.a. €559 Oktober v.a. €399 Zie www.kras.nl/30012 waarom zou je verder zoeken boek online of bel 0900 - 9697 =1 door Marcel Modde goes - In Zeeland zijn in 2007 meer fietsen gestolen dan het voor gaande jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de neergaande lijn die zich in 2004 inzette, blijkt uit een overzicht van de politie. Middelburg (+117) en Vlissingen (+90) spannen de kroon. Daar ver dwenen respectievelijk 541 en 459 fietsen. In Terneuzen (-122) daaren tegen daalde het aantal aangiften tot 225. Ook in Hulst (-45) noteer de de politie een daling tot 100 ge melde fietsdiefstallen. Politiewoordvoerder Alwin Don heeft geen verklaring voor de te genstrijdige ontwikkeling. Even min valt volgens hem te herleiden of de cijfers mogelijk meer zeggen over het aantal mensen dat de moeite neemt aangifte te doen. Sinds 2005 kan dat via het inter net. Een derde van alle fietsdiefstal len worden via internet aangege ven, aldus Don. Landelijk wordt voor één op de vijf gestolen fiet sen de politie ingeschakeld. pagina 2 en 3: fietsenregister pagina 3: commentaar Buien Snelle intercity naar Randstad is halszaak Beestenboel in de piste Woensdag 30 januari 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 25 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 www.pzc.nl Verburg zegt niets te weten van rapport over diertransporten. door Sandra Donker en Karen Zandbergen DEN HAAG - Minister Gerda Ver burg van Landbouw ontkent op de hoogte te zijn geweest van een uiterst kritisch rapport over de con trole op veetransporten. Uit die nota blijkt dat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) nau welijks toekomt aan toezicht op het vervoer van levende dieren, met 'grote veterinaire risico'9' tot gevolg. Het rapport uit januari 2007 was destijds bij de top van het ministerie bekend, zo beves tigt een woordvoerder. „Het rap port was onderhands aan een ho gere ambtenaar gegeven." Stichtingen 'Varkens in Nood' en 'Dier en Recht' onderschepten het interne onderzoek en maakten het gisteren openbaar. Het onderwerp ligt politiek gevoelig, omdat de Ka mer al vaker opheldering heeft ge vraagd over wantoestanden bij veetransporten. De fracties eisen opheldering; het kabinet stuurt vanochtend een brief met uitleg. Transporteurs die de regels aan hun laars lappen, worden niet be straft, zelfs niet wanneer zij zich veelvuldig schuldig maken aan zware overtredingen, blijkt uit het onderzoek. Dierenartsen die toe zicht moeten houden op export transporten, hebben onvoldoende Minister Gerda Verburg van Land- bouw zegt niets te weten van een kritisch rapport over de fa lende controle op veetranspor ten. Die nota is al een jaar oud. kennis van de regelgeving en wor den soms 'behoorlijk' geïntimi deerd door het bedrijfsleven. Stichtingen 'Dier en Recht' en 'Var kens in Nood' verwijten het minis terie van Landbouw het kritische onderzoek te hebben willen ver zwijgen. „Of Verburg houdt zich van de domme, of zij staat te lie gen tegen de Tweede Kamer", al dus Hans Baaij van Dier en Recht. De CDA-minister heeft de Kamer de afgelopen maanden diverse ma len gemeld geen problemen te zien bij de VWA of bij de controle rende dierenartsen. Wellink: 'Crisis kan banken hard treffen' amsterdam - Nout Wellink, de president van De Nederlandsche Bank (DNB) vertelt de Tweede Ka mer vandaag dat het aanhouden van de Amerikaanse hypotheekcri sis Nederlandse banken harder kan treffen. Dat heeft een welinge lichte bron gisteravond gezegd te gen het Britse persbureau Reuters. Eerder verklaarden premier Bal kenende en minister Bos dat de ge volgen voor Nederland meevallen. De hypotheekcrisis rond mensen met weinig inkomen is nu nog geen groot probleem voor Neder land, aldus Wellink. Hij spreekt vandaag in de T\veede Kamer over de internationale kredietcrisis. pagina 13: Bernanke moet op zijn tel len passen ging verloren. De eigenaar van de schuur werd in de opgeroepen ambulance gecontroleerd op rook vergiftiging, maar hij bleek geen letsel te hebben opgelopen. In het dak van de loods was asbest verwerkt. Volgens de brandweer is dat neergesla gen in het akkerland achter de schuur en is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Het asbest op de akkers wordt opgeruimd, foto Peter Nicolai ZUIDZANDE - Een opslagloods aan de Oostburgse- straat in Zuidzande is gisteren na een felle brand verloren gegaan. Een grote hoeveelheid opgesla gen aardappels, uien en landbouwwerktuigen 8-daagse riviercruise Compleet verzorgd! BSHBEGHMMMMMMi

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1