Circussen in het buitenland 'Juist nü creëren de circussen zelf het opvangprobleem. Ze gebruiken de dieren maar een beperkt aantal jaren en dan worden ze afgedankt' Dierenactivist Jeroen Kernebeke PZC Woensdag 30 januari 2008 11 clown. Zeeleeuw tijdens trainingssessie en verwondt zijn vrouw aan een been (in Italië). Augustus 2000 Kameel valt oma en peuter aan in Beverwijk. Mei 2000 Twee circusleeuwen ont- Lama foto's ANP snappen en lopen los in cen trum Zaanstad. Bron: Wilde dieren de tent uit In Duitsland heeft de christen-de mocratische CDU enkele jaren ge leden een voorstel ingediend om wilde dieren in het circus te verbie den. „In de Bondsdag is inmiddels een ruime meerderheid voor, maar een definitief verbod wordt opgehouden door het ministerie van Justitie", zegt Christiane Baumgartl-Simons, bestuurslid van de Landelijke Bond van Men sen voor Dierrechten. „Ze voor zien juridische moeilijkheden." Desondanks denkt ze dat een ver bod in Duitsland een kwestie van tijd is. „Oostenrijk was het eerste land dat een verbod heeft inge voerd en het Europees Gerechts hof heeft de legitimiteit van zo'n verbod bevestigd." GROOT-BRITTANN1E De Britse overheid was vast van plan wilde dieren uit het circus te verbannen. De enige voorwaarde was dat onderzoek moest aanto nen dat circusdieren te lijden heb ben. En dat blijkt niet gelukt. Een groep experts, inclusief zes voor aanstaande dierenartsen, kwam in november met een rapport waar uit bleek dat circusdieren niet slechter af waren dan andere wil de dieren in gevangenschap. De re gering had die uitkomst niet ver wacht. Dierenorganisaties Born Free en RSPCA zijn woest op de uitkomst van het rapport en noe men het 'gebrekkig'. Ze vinden dat de sterke publieke opinie (8o pro cent van de Britten is tegen) is ge negeerd. In België wordt al jaren gepro beerd om het gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden. Tot nog toe zonder succes. Wel gel den er sinds 2005 strenge regels voor het houden van tijgers, olifan ten en andere exotische diersoor ten. Zo moeten de kooien bepaal de afmetingen hebben en mogen de dieren maximaal 24 keer per jaar 'op reis'. Ook hebben al meer dan negentig Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Antwer pen en Hasselt, onder druk van de Belgische dierenrechtenorganisatie GAIA op eigen houtje een verbod afgekondigd op circussen die wil de dieren houden. Die zijn niet meer welkom op hun grondge bied.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 11