O Beurzen in vrije val V Pleidooi: coach voor dementerenden HET WEER: 2 en 3 Onderzoek naar dood koeien in Waterlandkerkje Woede om olieboring op Wad Dinsdag 22 januari 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 18 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Slagveld op Damrak De AEX - graadmeter van de meest verhandelde fondsen - sloot gisteren met een verlies van 6,14 procent. Met 422,45 punten is de AEX terug op het niveau van na jaar 2006. De hardste klappen waren voor de banken en verzeke raars. ING moest 10,5 procent terug, Fortis 6,7 procent en Ae- gon 8,2 procent. Beleggers zijn bang dat de kre dietcrisis en een recessie in de VS, ook naar Europa over slaan. Volgens Wouter Bos, minister van financiën, kan de Neder landse economie wel een stootje hebben. Tijd voor doortastend optreden in Nederland, vindt professor Tissen. door James McConigal BREUKELEN - Wereldwijd zijn de beurskoersen gisteren in een vrije val terechtgekomen. „In Neder land is het tijd voor doortastend optreden. Dan pas zou de schade beperkt kunnen blijven", waar schuwt professor René Tissen, spe cialist op het gebied van internatio nale financiën aan universiteit Nyenrode. „Het lijkt erop dat banken en ver zekeraars de afgelopen jaren een pi ramidespel hebben gespeeld met fi nanciële producten die niemand echt begreep", stelt Tissen „Beleg gers en consumenten vragen zich nu af of hun centjes wel veilig zijn bij deze instellingen." Of de vrije val van gisteren het begin van een beurskrach is, moet volgens Tissen de komende dagen blijken. „De de finitie van een krach is dat de beurskoersen in drie achtereenvol gende dagen tien procent verlie zen. Zover zijn we niet, al is er wel sprake van een vrije val. Hoe lang dit doorgaat, weet ik niet." Het ver lies van de grote banken wordt voor een groot deel opgevangen door kapitaal vanuit het Mid den-Oosten en China, verwacht de professor. „Daar liggen honder den miljarden dollars op de plank. Maar het is de vraag of deze finan ciers ook geïnteresseerd zijn in het redden van kleinere banken. Als er in Europa ook maar één kleinere bank omvalt, ontstaat er een groot probleem." Tissen noemt het 'schokkend' dat in Nederland de minister-presi dent, de minister van Financiën en de president van De Nederland- sche Bank het oneens zijn over de ernst van de crisis. „Waarom staan de neuzen niet dezelfde kant op? Juist nu is er behoefte aan een dui delijke visie, anders worden beleg gers alleen maar nerveuzer." De president van de Nederland- sche Bank, Wellink, moet volgens Tissen het voortouw nemen. „Hij moet snel de Nederlandse banken en verzekeraars bij elkaar halen en openheid van zaken eisen. Ieder een weet dat er problemen zijn bij de banken en verzekeraars, speel dan geen verstoppertje." Mogelijk brandstichter actief in Wemeldinge wemeldinge - De Kapelse burge meester Siebe Kramer roept de in woners van Wemeldinge op alert te zijn, na vier branden en een po ging tot brandstichting in het dorp. Hij sluit niet uit dat er een brandstichter actief is. katern Zeeland: dorp moet alert zijn Voedsel wordt alsmaar duurder amsterdam - De prijzen van voed sel zullen dit jaar verder stijgen. De groeiende vraag uit China en India en de productie van bio brandstof zetten de prijzen onder druk. Vooral de melkprijs is hoog. pagina 10 en 11de kaas wordt duur betaald WATERLANDKERKJE - De politie stelt samen met de Algemene Inspectiedienst (AID) een onder zoek in naar de dood van twee koeien in Water landkerkje. De beesten verdronken gisteren na dat ze in een gierput van een boerderij aan de koeien werden uit de put gered. Een brandweer- Philipsweg waren gevallen. De stal van de bees- man probeert de dieren boven de drek uit te hou ten was erg verwaarloosd. De dieren stonden tot den tot de put is leeggepompt, foto Peter Nicolai hun knieën in hun eigen uitwerpselen. Twee katern Zeeland: redding kost veel moeite Meer wordt het niet. Maar ook niet minder! Direct, meteen, gelijk: sq% korting,' Bekijk ook de online-opruimingscollectie op: www.interieur-paauwe.nl Zuidweg ioa Zonnemaire om 401318 Zorg voor Alzheimer- patiënt is vaak te zwaar voor thuisfront. DEN HAAG - Om te voorkomen dat de verzorging van dementerende ouderen vastloopt, moeten op kor te termijn in heel Nederland coaches worden aangesteld ter on dersteuning van mantelzorgers én dementiepatiënten. Met dat plei dooi komt Alzheimer Nederland, naar aanleiding van een onder zoek onder familieleden en ande ren die thuiswonende dementiepa tiënten verzorgen. Eén op de vijf gaf aan zo ernstig overbelast te zijn dat hun eigen ge zondheid dan wel die van de pa tiënt gevaar loopt. Meer dan de helft zei de zorg niet lang te kun nen volhouden. „Er is sprake van een urgent probleem. We moeten nu handelen", zegt directeur Gea Broekema van Alzheimer Neder land. Ze wijst erop dat het aantal dementerende ouderen de komen de decennia verdubbelt tot een half miljoen. Het ministerie van Volksgezondheid en Alzheimer Nederland overleggen over de ma nier waarop dementie-coaches lan delijk ingevoerd kunnen worden. Bij de Noord-Hollandse Stichting Geriant, waar dementerenden al vanaf het moment van diagnose een coach krijgen toegewezen, worden goede resultaten geboekt. De coach regelt alle zorg die nodig is én ondersteunt de mantelzorgen Staatssecretaris Jet Bussemaker wil met de verzekeraars overleggen over een vergoeding voor de coaches. Daling beurzen is geen reden tot paniek Kinderrapport is beschamend voor Nederland 168% oneens |32% aantal reacties: 267 EN Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 7 en 8; Meningen: 9; Beurs: 12; Economie: 13; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 29; Buitengebied: 30 en 31; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 I I I I 711688 555530 www.pzc.nl Plasterk bezoekt HZ; zijn geld is hard nodig.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1