Zeeland De lol om in het leven JWfe Ouderenarts deelt beurzen uit Kwaad Zeeuwse wortels gaan ver terug De krant 5 weken voor 15 euro! PZC 2 Dinsdag 15 januari 2008 pzc marleen blommaert i\. - 4 - lJtK V* De hond ligt te wachten tot de rest van de familie weer terugkeert op het nest. Weemoedig staart hij door het raam. Plotseling staat hij op en spitst de oren. Zijn blik gefixeerd op iets in de tuin. Als ik opsta en kijk zie ik nog net een wagge lend kontje weglopen. Schommelend alsof het beestje dron ken is loopt het egeltje door onze min. Wat zou er aan de hand zijn? Ze horen overdag in januari niet rond te scharrelen. Z'n oogjes zitten dicht en z'n neusje gaat driftig op en neer als ik bij hem kniel. Een aandoenlijk leren klauwtje probeert de blaadjes opzij te schuiven. Ik maak een paar foto's en laat de natuur verder z'n gang gaan. Als ik 's avonds in de donkere schemer naar Hulst rij zie ik op eens een vreemde schim. Als ik voorzichtig verder rijd kijk ik in de verschrikte donkere ogen van een ree. Een ree! Ik parkeer de auto en het blijken er drie te zijn. Ze springen licht voetig door het veld weg van mij. Ik hoop dat iedereen zo voorzichtig rijdt dat ze weer veilig thuis komen vanavond. Alles ademt vrede en harmonie en toch, of misschien wel juist daarom, ben ik kwaad. Kwaad omdat er twee kinderen dood zijn, 20 en 22. Kwaad dat ze zijn gestorven in het zand van een ver land. Kwaad dat er honderden mensen sterven in Kenia omdat ze tegen elkaar worden opgezet en kwaad omdat ie mand zegt dat mensen niet leren en dat het laagje beschaving flinterdun is. Ik wil er niet aan. Maar de feiten lijken mij ongelijk te geven. Ik kan niets. Ik kan slechts rouwen met de ouders die deze mensen met liefde, aandacht en zorg opgevoed hebben en met diegenen die schoten en dit tot het einde moeten dragen. En dat doe ik. Ik kan niets. Ik kan slechts rouwen met de ouders. colofon -mêêêhêêk Directeur/uitgever Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Redactie Stationspark 28, 4462 DZ Goes Postbus 31, 4460 AA Goes Tel. 0113-315600 E-mail: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Buitenruststraat 18, Middelburg Postbus 8070, 4330 EB Middelburg Tel: 0118-493000 Redactie Beveland-Tholen Stationspark 28, 4462 DZ Goes Postbus 31, 4460 AA Goes Tel. 0113-315670 Redactie Zeeuws-Vlaanderen Willem Alexanderlaan 45, Terneuzen Tel: 0115-645769 Postbus 145, 4530 AC Terneuzen, Steenstraat 37, Hulst, Tel: 0114-371379 Redactie Schouwen-Duiveland Grachtweg 23a, Zierikzee postbus 80, 4300 AB Zierikzee Tel: 0111-454651 Advertenties Verkoopteam Zeeland Tel: 0113-315520, fax: 0113-315529 E-mail: teamzeeland@pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer. Zorg Onderwijs, Educatie. Onroerend goed Tel: 076-5312277, fax: 076-5312274 E-mail: segmentteam@pzc.nl Familieberichten Tel: 0800-8060 pzcfamilieberichten@wegenernieuwsmedia.nl Personeelsadvertenties 0900-5628 722 Kleintjes 0900-6743 836 ■■M Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Bel PZC Lezersservice 0800 - 0231 231 (gratis) Toets 1automatisch bezorgklachten doorgeven (vanaf 07.00 uur) Toets 2: een medewerker spreken Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur Zaterdag 08.00 - 12.00 uur e-mail: lezersservice@pzc.nl postadres: PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 22,50 (acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 64,00 (acceptgiro €67,00) Jaar €245,50 (acceptgiro €248,50) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Nderlanders zijn dol op hun persoonlijke geschiedenis. De vraag om informatie voor stamboomonderzoek neemt hand over hand toe. door Ondine van der Vleuten en Cornelleke Blok Wie in het Zeeuws Ar chief op zoek gaat naar informatie over zijn voorou ders, komt al snel terecht bij Leo Hollestelle. Hij beheert de genealo gische database met informatie, die sinds 2001 kan worden geraad pleegd. „In 2000 openden we een prachtige studiezaal, waar hon derd mensen in kunnen. Maar sinds de gegevens via internet op te vragen zijn, is de zaal doorde weeks nauwelijks bezet, terwijl we elke dag zo'n 450 digitale bezoe kers hebben. Op dit moment kij ken er dertig mensen op Zeeuwen Gezocht." Toch staat er nog altijd maar een beperkt deel op internet. Voor ori ginele stukken en bronnen die nog niet gedigitaliseerd zijn, ko men de mensen persoonlijk langs. „Meestal hebben ze via internet al van alles ontdekt hebben en krij gen wij heel gerichte en concrete vragen." Sommigen komen jarenlang. „Die ken je op den duur met naam en toenaam. Dat zijn de beste; je hebt er geen kind aan." Neem Sjaak de Wee. Zijn vrouw Appolonia verza melde stambomen van Europese koninklijke families en toen een neef uit Amsterdam Sjaak op een dag vroeg hun eigen stamboom eens uit te pluizen, begon ook hij te speuren. „Die neef had oude no tarisakten. Dat was zo rond 1989 het vertrekpunt waarmee ik naar het archief ging. Er kwam toen nog geen computer aan te pas; je kreeg kopieën van de originele boeken voor je." Soms mocht hij de oorspronkelij ke, eeuwenoude boeken bestude ren. De Wee ontdekte in een doop boek uit IJzendijke dat zijn oudste voorvader een soldaat was, ver moedelijk uit Vlaanderen, die in IJ zendijke een gezin stichtte. Deze Jan de Wee werd koster en grafma ker en in de IJzendijkse kerk bleek zowaar een schitterende grafsteen te liggen, compleet met familiewa pen. „Als je dat dan ziet... dan voel je iets..." De speurtocht duurde tot 1995 en werd vastgelegd in een lijvig, ge bonden boekwerk van 382 pagi na's. „De mensen hebben niet in Sjaak de Wee: „De mensen hebben niet in de gaten hoeveel werk daar in zit." foto Lex de Meester Stamboomonderzoek is populair De aanvragen voor hulp bij stamboomonderzoek nemen flink toe. De grootste website, www.genlias.nl, had in 2007 937.000 unieke be zoekers. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van 2006. Vorig jaar waren via de website bijna elf miljoen aktes te bekijken. De website van de Nederlandse Genealogische Vereniging (www.ngv.nl) is ook populair. Had de website in 2006 nog 100.000 bezoekers, nu zijn dat er 1000 per dag. Het Centraal Bureau voor Genealogie stelt vanaf het eind januari alle fa milieadvertenties vanaf eind 18e eeuw beschikbaar via www.cbg.nl. de gaten hoeveel werk daar in zit. Tussen 1989 en 1994 werkte ik nog. Maar alle vrije uren zat ik op het archief Mijn vrouw had er ge lukkig ook interesse in, die ging mee en is nu zelfs vrijwilliger bij het Zeeuws Archief" Laatst had Sjaak een origineel doopboek uit 1594 in zijn handen. „Dat was 410 jaar oud. Zoiets vast houden, dat is echt een belevenis. Mensen die er van buitenaf op kij ken denken misschien: stoffige boel, maar het is heel emotioneel. Je kruipt steeds meer in het leven van je voorvaderen. Indirect, zeggen de De Wee's, is de geschiedenis van je familie ook de historie van het land. „Hun bezittingen weerspiegelen de welvaart van de streek, de eco nomie. Je begint met zoeken naar de gegevens over je afkomst, maar gaat er steeds meer omheen lezen. Hoe woonden ze? Wat was hun beroep? Hoeveel kinderen kregen ze, hoe vaak trouwden ze? En hoe zat het met de dood? Er waren ge zinnen bij met tien kinderen, die bijna om het jaar naar het kerkhof moesten omdat er weer een of an dere ziekte uitbrak." Met de familie De Wee zijn ze klaar. „Nu zoeken we de stam boom van mijn vrouw uit, van de familie Zuijdwegt uit Wemeldin- Verschillende mensen reageer den gisteren op de internetop- roep van de PZC om eigen speur werk naar voorouders te melden. We waren vooral geïnteresseerd in échte Zeeuwse en erg lange stam bomen. De meeste reacties - zelfs eentje van een Canadese 'Zeeuw' - kwamen van mensen met stambo men die teruggaan tot de zestien de eeuw. Maar Cees Boogaart uit Oud-Vossemeer spande de kroon: hij e-mailde dat één van zijn voor vaderen meevocht in de Grimberg- se Oorlog (vlakbij Zaventem) die eindigde in 1130. De familie van Adrie van Prooi- jen-de Putter is écht Zeeuws. Zij achterhaalde haar voorouders tot 1587. De familie De Putter woonde in Stavenisse, Veere en Zaamslag. Kees Koppejan uit Goes ontdekte dat zijn familie al vijf eeuwen in Zoutelande woont. Koppejan: „Al le Koppejans in Nederland stam men waarschijnlijk af van Jacob Jans, geboren rond 1520." Kijk voor meer reacties op de PZC-website: www.pzc.nl. Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een vast abonnement met automatische betaling van 64,- per kwartaal een vast abonnement met betaling per accept van 67,- per kwartaal ik neem een proefabonnement van 5 weken voor 15,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) Stuur de bon naar: PZC Lezersservice, Antwoordnummer 713,4460 WB GOES. Bellen kan ook: 0800 - 0231 231 (gratis) Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnummer Handtekening De PZC gaai zorgvuldig om mei persoonsgegevens. In hei colofon treft u nadere informatie Vlissingse geriater Kruyt wil kennis over dementie verspreiden. door Claudia Sondervan vlissingen - De nieuwe Zeeuwse stichting Quercus (Latijn voor eik) geeft tot duizend euro cursusgeld aan mensen die bijscholing willen volgen over dementie. Aanvragers van de beurs uit de gezondheids zorg zowel als daarbuiten zijn wel kom, zegt voorzitter en Vlissings geriater Francien Kruyt. „Van me disch specialist tot maatschappe lijk werker, maar ook bankmede werker of architect die zich willen richten op de groeiende groep ouderen kunnen hun aanvraag voorleggen." Een adviesraad be staande uit huisarts P. Noorlander en mensendiecktherapeut E. Bou ten beoordelen de aanvragen. Commissaris van de koningin Kar- la Peijs is lid van het comité van aanbeveling. De stichting, met de ondertitel 'Vrienden van de Geriatrie', wil kennis over het medisch specialis me geriatrie en over dementie sti muleren en verspreiden. Het geld voor beurzen en bijscholingen wordt verzameld uit giften van par ticulieren en instellingen en het be drijfsleven. De eerste geaccrediteer de bijscholing die de stichting voor dertig Walcherse huisartsen opzette wordt komende donder dag afgerond in Oostkapelle. Dit jaar volgen nog twee bijeenkom sten voor partners van demente renden en een lezing over nieuwe medicatie. kv www.stichtingquercus.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 2