'Elke Kikuyu wordt afgemaakt' Polen aan vuur ontsnapt 7 1 Vu sG b* ■■w SPRUIJT 2008 Ondernemer 18 t/m 21 12 en 13 BIJ KEUKEN KANPIOEN Hoofdprijs van 20 miljoen euro valt in Zeeland Politie Terneuzen roept versterking in PZC HET WEER: Veel zon Belasting, premies Wat brengt en uitkeringen het nieuwe in 2008 jaar? Woensdag 2 januari 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 1 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 www.pzc.ni Nederlandse ooggetuigen spreken van genocide in Keniaanse stad Eldoret. door Egbert Stoel ELDORET - Dode Kenianen die met afgehakte ledematen langs de weg liggen, mensen levend verbrand in auto's, lijken die worden aangevre ten door varkens en overal weg blokkades door agressieve jonge ren. De Nederlander Jurjen de Groot zag gisteren 'onbeschrijfelij ke toestanden' toen hij met het Ro de Kruis door de omgeving van de Keniaanse stad Eldoret reed. „Het maakt niet meer uit of je een tweejarig kind bent of een zwange re moeder. Iedereen wordt afge maakt", aldus de Nederlander die als theoloog in Eldoret werkt. Bij de talloze wegblokkades die man nen van de Kalenjin-stam hadden opgeworpen zag hij 'het bloed in de ogen' van de jongeren die er met bijlen, hakmessen en speren stonden „Als je een Kikuyu in de auto hebt, halen ze hem er uit en wordt hij ter plekke vermoord." Volgens de Nederlander zijn 'hele dorpen' platgebrand. De stad vult zich met vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen. De Groot weet van tienduizenden vluchte lingen die zonder eten en drinken zijn samengedrongen bij het poli tiebureau en in kerken. „In het zie kenhuis waar ik dinsdag was, lig gen de gangen bezaaid met men sen. Velen met wonden van hak messen." Het Rode Kruis kampt met een tekort aan hulpgoederen. „Er heerst geen gezag", aldus de Nederlander Jaco Weststrate, die voor de hulporganisatie African Care in de stad is. De politie grijpt volgens hem niet in. „Ik hoor zelfs van agenten die tegen de jongeren zeggen 'wij staan achter jullie'." pagina 9: 'taferelen als destijds in Rwanda' RILLAND - Veertien Polen zijn giste ren ontsnapt aan een brand in het voormalige gemeentehuis in Ril land. Het pand, dat als onderko men diende voor werknemers van een kassenbedrijf, moet deels als verloren worden beschouwd. De brand in Rilland was een van de vele incidenten waarvoor de Zeeuwse brandweer moest uitruk ken tijdens de jaarwisseling. Er was sprake van opmerkelijk veel meldingen in verband met vuur werk en baldadigheid. Gisteren moest de brandweer in actie ko men voor een aantal grotere bran den. Daar zijn geen gewonden bij gevallen. Op Walcheren waren in totaal 125 meldingen van vuurwerkoverlast, brand en/of ontploffingen, in het Oosterscheldebekken 97 en in Zeeuws-Vlaanderen 47. Verder ging een landbouwschuur in Hulst in vlammen op, alsmede een woonhuis in Terneuzen. In dorps huis en sporthal De Vanger in Bruinisse is brand gesticht. In Vlis- singen moesten twee slooppanden het ontgelden, evenals een bijge bouw van een school, waar een kinderdagverblijf in was gevestigd. pagina 25: verloop jaarwisseling pagina 31: brand verwoest pand pagina 31: rustige dag toegewenst... TERNEUZEN - De politie van Ter- neuzen heeft in de nieuwjaars nacht versterking uit andere plaat sen ingeroepen om de rust in het uitgaanscentrum te herstellen. Zes tien mensen werden aangehou- STEiMAUS BREDA, Grenssteen 7 (Naast de Praxis) telefoon 076-5422920 GOES, Marconistraat 28 (Meubelboulevard Goes) 'telefoon 0113-227077 KAATSHEUVEL, Amerikastraat 14 (Industrieterrein 'De Kets') telefoon 0416-283282 Klik voor overige adressen en openingstijden op www.keukenkampioen.nl of bel 0800-1536. ■si IBM Advocatenkantoor EEN BOUW- EN ONDERNEMINGSRECHT VOORSPOEDIG DEN HAAG - De hoofdprijs van de Oude jaarsloterij is in Zeeland ge vallen. Een inwoner van deze provincie mag twintig miljoen euro belas tingvrij op zijn rekening bijschrij ven. De winnaar kocht zijn lot in een postkantoor, maakte de Nederland se Staatsloterij in de nacht van maandag op dinsdag bekend. Over de identiteit van de prijswinnaar en zijn of haar exacte woonplaats doet de Staatsloterij geen medede lingen. Op maandag, de laatste dag waar op men loten kon kopen, ging een recordaantal van negenhonderd duizend exemplaren over de toon bank. Bij normale loterijen ver koopt de Staatsloterij doorgaans niet meer dan driehonderddui zend stuks per dag. Staatsloterij kan beter 20 keer 1 miljoen uitdelen Versnippering bedreigt politiek bestel 75% oneens 25 aantal reacties: 314 Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 8 en 9; Meningen: 11; Beurs: 14; Econo mie: 17; Belasting: 18 en 19; Uitke ringen: 20 en 21; Weer: 22; Strips: 23; Agenda: 34; Cultuur: 35; sport: 39 t/m 43; Televisie: 46 en 47. Vanuit onder meer een hoogwerker bestrijdt de brandweer de felle brand in het voormalige gemeentehuis van Rilland. foto Willem Woznitza den. De politie had uren nodig ge had om de gemoederen in de Nieuwstraat in Terneuzen tot beda ren te brengen. pagina 5: honderden arrestaties in het hele land tijdens jaarwisseling l.v.m. technische problemen zal 'de Ondernemer' niet vandaag, maar morgen 3 januari verschijnen. Directie PZC Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1