wil geld voor draaien baan Halve prijs! Zeeland OPRUIMING Klokken harder dan cafégeluiden IPPY modeaccessoires Rechtbank legt Vlissinger geen straf op voor steken buurman Alles moet weg! Nu koopjeshoek met: Artikelen winter 2007 Nu vanaf 2 stuks Wemeldingse scholieren wéér in topconditie ~^xhE LowBudgeÏPC Verleggen landingsbaan als wisselgeld voor uitbreiding camping. FLY INN TWINZZZ Voor een heerlijke lunch of diner! 2e fase verbouwingsuitverkoop vanaf vandaag Een Massage cadeaubon T/M 50% KORTING Chcvrlo{{e Betere computers voor betere prijzen door Maurits Sep ARNEMUIDEN - Vliegveld Midden- Zeeland legt zich niet neer bij de uitbreiding van camping De Witte Raaf in Arnemuiden. Tenzij de camping, hotel Veerse Meer, de ge meente Middelburg en de provin cie het verdraaien van de landings baan betalen, zodat vliegtuigen niet over de nieuwe entree van de camping vliegen bij het opstijgen, „Dat is het enige compromis dat ik zie en daar wil ik dan best over praten", zegt directeur Peter Gey- sen van het vliegveld. Draaiing van de baan is eerder af gewezen omdat dat tot overlast zou leiden voor de bewoners van de nieuwe woonwijk tussen Arne muiden en Midden-Zeeland. Vol gens Geysen is dat argument ver vallen doordat de zogenoemde ge luidscontour rond het vliegveld kleiner is geworden. „Wij hebben zelf geen baat bij draaiing van de baan. Het levert al leen een hoop werk en gedoe op. Maar als de camping uitbreidt, is dit de enige oplossing voor de vei ligheid. En dan is mijn redenering simpel: de gemeente en de provin cie hebben ooit toegestaan dat het vliegveld hier is aangelegd, zij heb ben dus een planologische misser goed te maken. En de camping en hotel Veerse Meer kunnen niet uit breiden vanwege het vliegveld. Dus die vier partijen moeten dan maar betalen voor een draaiing van de baan." Wat Geysen betreft, blijft alles ech ter zoals het nu is: de camping breidt dan niet uit en de landings- I** De Witte Raaf bij Arnemuiden wil uitbreiden. Opstijgende vlieg tuigen komen dan over de nieu we entree van de camping. Het vliegveld vindt dat te gevaarlijk. baan blijft liggen waar die ligt. Dat is volgens hem het beste voor het vliegveld en ook voor de veilig heid van de gasten op De Witte Raaf. Als de uitbreiding doorgaat, zoals de camping en de gemeente wil len, dan komen onder de uitvlieg route van het vliegveld een natuur gebiedje en de nieuwe entree van de camping. „Dus als er dan bij het opstijgen iets misgaat en een piloot moet een noodlanding ma ken, dan zijn de rapen gaar", waar schuwt Geysen. „Nu kunnen ze landen op een stuk landbouw grond; dan komen ze op de cam ping." Hij heeft die waarschuwing al eerder geuit. „Maar die is in de wind geslagen. Men luistert kenne lijk niet", concludeert hij. De gemeenteraad van Middelburg heeft de uitbreiding van De Wit te Raaf in augustus goedge keurd, omdat die nodig is om de camping een 'kwaliteitsslag' te la ten maken. HULST - Als inwoner van de ge meente Hulst kun je beter naast een café wonen dan naast een kerk. Slechts vijf van de dertien kerkklokken blijven onder de ge luidsnorm die aan het lawaai in horeca wordt gesteld. CAFE - RESTAURANT op Zeeland Airport 7 dagen per week geopend vanaf 09.00 uur Calandweg 30, Arnemuiden Die conclusie trekt gemeenteraads lid Ron de Kort na metingen die hij de afgelopen weken bij de ker ken heeft verricht. Het gemeentebestuur doet er in zijn ogen verstandig aan de geluids norm die op de horeca van toepas sing is ook op te leggen aan de pa rochies om te voorkomen dat men sen er overlast van ondervinden. Wethouder Clen de Kraker vindt dat het raadslid maar met de paro chies moet gaan praten. „Moet de gemeente nu alles gaan regelen?" door Emile Calon MIDDELBURG - De Middelburgse rechtbank heeft gisteren een Vlis singer ontslagen van rechtsvervol ging. Volgens de rechter handelde de man uit noodweer. Tegen hem was twee weken geleden een cel straf van vijftien maanden waar van twaalf voorwaardelijk geeist. Daarnaast wilde de officier van jus titie dat de man 240 uur een taak straf zou uitvoeren. De man heeft al jaren problemen met zijn buurman. Die mishandelt en bedreigt hem regelmatig. Op 8 augustus van dit jaar was het weer raak. Deze keer ging de man naar bui ten om te proberen de buurman tot bedaren te brengen. Dat lukte niet, waarop de buurman zich op hem stortte. Uiteindelijk wist de man zijn huis in te vluchten, pakte een mes en probeerde die buurman te verdrij ven door met dat mes te zwaaien. Daarbij raakte de buurman lichtge wond. diverse merken zoals Brax, Basler, Jobis, Escada, Luisa Cerano en vele andere merken. blazers, broeken, pulls, rokken, vesten, body's, jassen, etc. (m.u.v. lammycoats, nu 25% korting) L S C H E R Grote Markt 11-13 4461 AH Goes www.delscher.nl WEMELDINGE - De openbare basis school in Wemeldinge en De Moolhoek in Kapelle zijn voor de tweede keer als sportiefste scholen van Zeeland uit de bus gekomen. Op 19 december wordt in Utrecht het certificaat Sportactieve School aan de winnaars uitgereikt. Volgens een commissie van de Ko ninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding, KLVO, voldoen de twee scholen opnieuw aan de eisen. KLVO kijkt onder meer naar de kwaliteit en de hoe veelheid van zowel binnenschool- se als buitenschoolse sportactivitei ten. De scholen waren vorig schooljaar ook de enige in Zeeland met het certificaat. LowEudgetPC V Jj? c 'fimm/irtir iamonfai* mdtmt JS57 Vestiging: Goes Lange Kerkstraat 48 - Oostburg Burchtstraat 8-10 mooie manier om dank je wel te zeggen verkrijgbaar vanaf 25,- 1 jaar geldig niet inwisselbaar tegen geld Massagepraktijk SHAO FU, 0118 468 763, info@shaofu.nl, www.shaofu.nl L4NGEVORSTSTRAAT 1 8 GOES www.moniekmode.nl Koopzondag 23 december SHAOFU Ehinger-Schwarz 1876 juwelier Langeviele 52/54, Middelburg Tel. 0118-674102 AANBIEDING: AMD 4600 X2 Dual Core PC met Windows XP of Vista Basic, 1 Gb, 160Gb HD. DVD-RW 20x. 2 jaar garantie 2le WWW LOWBUDGETPC NL voor meer lnlo| Herenstraat 17 Middelburg (centrum) Tel. 0118-617057 emaü mfo@(owbudgetpc nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 49