mee van Sluis aan Zee' Hulst luider dan horeca Wandelend historie ontdekken w J Topmerken Tóp-prijzen Top-kortingen mma STEÜTEL Van Regenmortel weg bij Tragel waar anders? www.autoshak.nl GEEN TUD OM UW DROOM AUDI/VW TE ZOEKEN? LAAT ONS 'M VOOR U VINDEN... Z PZC Donderdag 20 december 2007 I 27 Kostuums v.a. Kolberts v.a ShirtS 2 voor Jacks/jassen »a Pullovers v.a Stropdassen v.a. nwAV collectie ct> bestellingen L, kerkstr,, Goes 0113- op te roepen voor een viering, maar louter om het slaan van de klok op de hele- en de halve uren. „Dat dit in vroeger dagen een func tie had, is zeker, maar of dit in de 21e eeuw nog geldt, valt sterk te be twijfelen. Waarom deze ergernis zo lang moet voortduren, is mij een raadsel. Kun je niet handha ven en het kerkbestuur bijvoor beeld een week de tijd geven om het op te lossen. En als dit niet ge beurt, de klokken stilzetten." Wethouder Clen de Kraker neemt de bevindingen van De Kort voor kennisgeving aan. De geluidsnorm voor de horeca ook van toepassing verklaren op kerkklokken is vol gens hem te kort door de bocht. „Zo simpel ligt dat wettelijk gezien niet. Kijk maar naar Tilburg, waar het kerkbestuur door de rechter in het gelijk is gesteld." De eenvoudig ste oplossing, aldus De Kraker, is dat De Kort zelf gaat praten met het kerkbestuur van Boschkapelle. „Moet de gemeente alles regelen?" infographic Richard Cesell TERNEUZEN - De manager wonen van Stichting Tragel, Henny van Regenmortel, die onder vuur ligt, vertrekt. Van Regenmortel, met er varing in het onderwijs, wordt di recteur van een basisschool in Put te. Hij geeft toe dat zijn aangekon digde vertrek op een ongelukkig tijdstip valt. Van Regenmortel wordt door medewerkers van Tra gel gezien als mede-verantwoorde lijk voor de omstreden bezuini gingsmaatregelen. Zijn vertrek is uitgelekt en zorgt voor hevig ver ontwaardigde reacties. Zo wordt hem door medewerkers onder meer verweten dat hij 'gaat voor het geld' en nu wegloopt voor zelf- gecreëerde problemen. Van Regenmortel: „Die reacties doen pijn. Ik vertrek om persoon lijke redenen, die niets met het werk te maken hebben. De contac ten met de school in Putte liepen ook al lang voor er ook maar spra ke was van bezuinigingen bij Tra gel." De aanleg van een zeesluis in de waterkering bij het gemaal in Cadzand-Bad is een belangrijk onderdeel van Sluis aan Zee. Vanaf de zeesluis varen de plezierjachten naar de jachthaven in Sluis. foto's Camile Schelstraete tuurvereniging 't Duumpje zijn een tegenactie begonnen onder de noemer 'Sluis aan Zee geen goed idee'. Het project is funest voor na tuur en cultuurhistorie, vinden ze. „West-Zeeuws-Vlaanderen is zeker geen openluchtmuseum waar niets meer kan of mag. Maar als er iets wordt ontwikkeld, dan moet dat gebeuren met respect voor de natuur en het karakteristieke land schap." Van enig respect is in de ogen van de Zeeuwse Milieu Federatie en 't Duumpje geen sprake. Typische kenmerken van de open, kleinscha lige polders en dijkjes gaan voor eeuwig verloren en de samenhang van de verdedigingswerken is nooit meer te achterhalen. De ZMF en 't Duumpje roepen de gemeenteraad van Sluis daarom op de plannen vanavond af te keu ren. „Als dat gebeurt, gaat ons gebied op slot", waarschuwen Du Fossé en Behr. „De raad moet de kansen van Sluis aan Zee pakken." ZAAMSLAC - Met de presentatie van het Stropielekkerspad is Zaam- slag letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet. Een glimmende folder met drie verschillende wandelrou tes in en om Zaamslag laten een beeld zien van de geschiedenis van het dorp. De routes lopen langs de beziens waardigheden als de kerken en de twee musea die het dorp rijk is. Maar ook kleine bijzonderheden worden niet overgeslagen, zoals een gevelschildering en de plek op het Plein waar volgens de overleve ring een winkeltje met een stroop vat stond. Aan dat vat hing altijd een druppeltje stroop, waarvan rij kelijk werd gesnoept. Daar danken de inwoners van Zaamslag hun bij naam aan. Nog voor de folder met de wandel routes beschikbaar was voor toeris ten, hadden schoolkinderen Zaam slag al te voet ontdekt, en wel met een puzzeltocht. Voor het uitlo pen van die wandeling werden ruim 25 kinderen onderscheiden met een Stropielekkers-oorkonde, die werd uitgereikt door wethou der Adhemar van Waes. De brochure Stroplielekkerspad is voor twee euro verkrijgbaar bij het W V. AUTOBEDRIJF 'S-HEER ARENDSKERKE Vermetstraa! 38 0113-561381 70 decibel is de norm Kloklawaai Hulst in beeld Raadslid Ron de Kort verrichtte geluidsmetingen bij de luidende klokken van alle katholieke kerken in de gemeente Hulst.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 41