Even je hoofd vrijmaken Het klimaat is al veranderd FairClimateII iCCO i-amllieberichten Collecteweek: laatste week van januari Bel 030 - 297 11 97 of kijk op www.hoofdcollecte.nl word ook collectant OVERTOOM-GROEN Even wat anders: collecteren in de frisse buitenlucht. Een mooie kans om je hoofd vrij te maken. En de kans om je in te zetten voor 4 miljoen mensen met een hersenziekte of psychische aandoening. Met uw hulp kunnen we meer veelbelovende onderzoeken financieren en projecten steunen die het leven van patiënten veraangenamen. 32 I Donderdag 20 december 2007 PZC Nooit klagend, nooit vragend, je lasten in stilte dragend, jouw handen hebben voor ons gewerkt jouw hart heeft voor ons geklopt. jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Rust nu maar uit, je hebt het verdiend. Na een huwelijk van meer dan 62 jaar en dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft, moeten wij u tot onze droefheid mededelen dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overoma Johanna Maria Provoost fo echtgenote van Hendrik Vermeulen in de leeftijd van 84 jaar. Breskens: Henk Vermeulen Breskens: Anneke en Arie van den Broecke-Vermeulen Frangois Jolanda en Mare Mellony, Keivin Breskens: Nellie en Bert Faes-Vermeulen Marjan en Carlo Enrico, Shamaine, Isabel, Estel Ingrid en Angelo jordy, Kelly Breskens: Rini en Adrie Vermeulen-Doorduin Breskens: Henk en Suzan Vermeulen-Vermeulen Petra Breskens: Gilles en Anneke Vermeulen-van Hee Sluis: Hannie en Dirk du Fossé-Vermeulen Sarina John Breskens: Sonja en Ko van Langevelde-Vermeulen Sandra Michel en Mariëlle Breskens: Cobie en Roger Gijs-Vermeulen lethro Audrey en Manon 4511 AA Breskens, 18 december 2007 Boulevard 23-101 De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op zaterdag 22 december om 9,45 uur in de Protestantse Kerk aan de Dorpsstraat te Breskens, waar na de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraaf plaats aldaar. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de Kerk. Liever geen bezoek aan huis. Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 'De Hooge Platenvoor hun liefdevolle zorgen. Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen, gelieve u deze advertentie als uitnodiging te beschouwen. Stil ging je heen, weinig gesproken, maar wel veel gedacht. Ie bent nu daar, waar je rusten mag. Heden is zacht en kalm ingeslapen, in de leeftijd van 83 jaar, mijn lieve vrouw en mijn zorgzame mam Magrietha Westerweele-van der Sluis echtgenote van Willem Westerweele en moeder van Ers 14 december 2007 A.v. Heestraat 11 4493 AJ Kamperland Onze dank gaat uit naar alle medewerkers en verzorgers van Allévo voor de goede zorg voor Mam. De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaats gevonden. Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn geliefde man, vader en opa Johannes Jacobus den Boer willen wij u langs deze weg onze hartelijke dank betuigen. Familie P.A. den Boer-de Klerk Middelburg, december 2007 Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond na het over lijden van onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader Joris Cornelis Kolijn betuigen wij u hiermede onze oprechte dank. Familie Kolijn Axel, december 2007 Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve dochter, zus en schoonzus Corrie van Wijk-Louwerse zeggen wij u hartelijk dank. M. Louwerse M.C. Louwerse-Sturm Paul Sjaak Annemieke Kapelle, december 2007 Omdat het voor ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de overweldigende blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader en opa Leendert Johannis van Dongen - Leen - Willen wij u langs deze weg onze oprechte dank betuigen. Ook een woord van dank aan: Allévo thuiszorg, Allévo "Corneliadagopvang, Chauffeurs en vrijwilligers van Taxi Lemsom en Uitvaartzorg De Vlieger voor hun goede zorg. Fam. van Dongen Zierikzee, december 2007 Voor de vele blijken van medeleven ontvangen na het over lijden van mijn geliefde moeder en schoonmoeder Davina Maria van der Have-van Dijke zeggen wij u hartelijk dank. Daan en Marleen van der Have-Dek Zierikzee, december 2007 Uitvaart Zorgcentra Zeeland Kantoor en Uitvaartcentrum: Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen Telefoon: 0118-413417 Aan alle patiënten van Mw. G.A.C. Aarnoutse Per 2 januari 2008 zullen Mw. Eversdijk-van Veelen en Mw. A. Verbrugge-van der Hoek de huisartsenpraktijk van Mw. G.A.C. Aarnoutse voortzetten. Wijzigingen: - Inloopspreekuur vervalt; spreekuur alleen op afspraak. - Aanvraag visites, het maken van afspraken en het opvragen uitslagen is mogelijk tussen 8:00 - 10:30 u, tel.nr: 0113-612327 - Praktijk is 's middags uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar via telnr: 0113-613600 - Herhaalrecepten via receptenlijn, telnr: 0113-614263 - Openingstijden apotheek: -locatie Nieuwdorp 16:30 -17:00 u -locatie Lewedorp 17:15 -17:30 u Met vriendelijke groet, A. Verbrugge-van der Hoek M. Eversdijk-van Veelen Dit is de gezamenlijke collecte van de Hersenstichting Nederland en het Fonds Psychische Gezondheid. Steun de mensen die nu worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen en extreme droogte. Word donateur van FairClimate, kijk op www.fairclimate.nl w C<

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 34