'Ziekenhuis moet in Goes' Veel legaal vuurwerk is onveilig Advocaat: cliënt vrij na eten hasjcake België heeft last van fijnstof 0°° HET WEER: '"x Zonnig Bonnenregen ergert de burgers 12 en 13 Gemeenten boos: toch geen echt ziekenhuis met IC op Walcheren. Bijna een derde van door TNO getest materiaal is gevaarlijk. Het kan nèt! w mrmmaam Word ook abonnee! A I Donderdag 20 december 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 300 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 door Claudia Sondervan VLISSINGEN - Stop geen geld meer in Ziekenhuis Walcheren in Vlis- singen, maar bouw een nieuw, compact ziekenhuis langs de A58 in Middelburg. Dat ziekenhuis kan er over vijf jaar staan en bekort de aanrijtijd naar het hoofdzieken huis in Goes. In Middelburg kunnen Walchena- ren op werkdagen terecht voor consulten, behandelingen, korte opnamen en eerste hulp op het 'Spoedplein'. Zo luidt het advies van de werkgroep die de nieuw- DEN HAAG - Bijna een derde van het legale vuurwerk dat TNO dit jaar heeft getest is onveilig. Ontste kingsvertragingen werken slecht, er vliegen brandende stukken af en het vuurwerk kan omvallen. Vorig jaar was 17 procent van het testmateriaal onveilig. Vooral kleine cakeboxen, waar vuurpijlen één voor één uit schie ten, scoren slecht. De Vrom-In- spectie gist nog naar de oorzaak van de grote stijging van gevaarlijk vuurwerk. „Er zijn drieduizend soorten artikelen. Daaruit maken wij een selectie bij het testen, voor een deel na een risicoanalyse", legt een woordvoerder van de inspec tiedienst van Vrom uit. „Misschien hebben we dit jaar beter geselec teerd, maar het kan ook zijn dat het vuurwerk onveiliger is gewor den." Vandaag hopen de inspecteurs met een verklaring te komen, en met maatregelen. TNO onderzocht 150 ton vuurpij len en rotjes. Er werd dit jaar 12.000 ton vuurwerk ingevoerd. ANTWERPEN - Omdat er te veel fijn- stof in de lucht zit geldt op een aantal autosnelwegen in België vanaf vanochtend zes uur een maximumsnelheid van 90 kilome ter per uur. Doordat er weinig wind is blijft er veel fijnstof in de onderste luchtlaag hangen. De snelheidsbeperking zal zeker du ren tot vrijdag. en verbouwmogelijkheden voor Ziekenhuis Zeeland onderzocht. De directies van de twee zieken huizen, die de nieuwe organisatie willen vormen, noemen het ad vies 'buitengewoon interessant', maar zij kiezen pas in maart uit de ze opties: verbouwing van Vlissin- gen of nieuwbouw in Middelburg, en verbouwing van Goes of totale nieuwbouw op de huidige locatie. De combinatie van polikliniek in Middelburg en verbouwing van Goes tot hoofdziekenhuis lijkt bij de raden van bestuur de beste pa pieren te hebben. Die willen de ko mende twee maanden het oordeel horen van gemeenten, patiëntenor ganisaties, artsen en de provincie. Nieuwbouw van één centraal zie kenhuis voor Noord- en Mid den-Zeeland is definitief van de baan. Dat zou de ziekenhuiszorg structureel twee tot drie miljoen per jaar duurder maken. Daarbij is het Goese gebouw nog te jong en te veel waard om af te boeken. Het ziekenhuis kan morgen de grond in Mortiere krijgen, maar dan moet in Middelburg het hoofdziekenhuis komen en de poli kliniek in Goes, reageren de Wal- cherse gemeenten. De Middelburg se wethouder Albert de Vries en m Het nieuwbouwplan in de Middel- burgse wijk Mortiere krijgt steun, maar de Walcherse be stuurders willen de hoofdlocatie in Middelburg en niet in Goes. burgemeester Rob van der Zwaag van Veere zijn boos dat hun aan bod om het rapport te staven met reële grondprijzen is genegeerd. Zij spreken van misleiding. „De fei ten in het rapport kloppen niet. Wij missen het vijfde model: het kernziekenhuis in Middelburg bij de grootste concentratie van de be volking. Het bevolkingszwaarte punt ligt bij Arnemuiden en de dichtstbijzijnde bouwlocatie is Mortiere", schetst De Vries. Schou- wen-Duiveland en Noord-Beve land liggen niet te ver als de nieu we N57 er is, vindt hij. „Die weg is er eerder dan het nieuwe zieken huis." pagina 2 en 3: Ziekenhuis Zeeland pagina 3: commentaar v u tff* - <(&;'¥*■.- i„ „a Y' jgpo y,v GOES - Op de ene ijsbaan zwemmen de eendjes nog rond, maar in Goes, Kruiningen en Biervliet wordt van daag geschaatst op natuurijs. De ijzers kunnen eindelijk uit het vet! Kinderen maakten gisteren al de eerste sla gen op slootjes bij Meliskerke (foto) en Absdale. „Het ijs is vier a vijf centimeter dik", meldt Jaap Moel- ker van ijsclub De Poel in Goes trots. „We hebben het gisteren glad gemaakt en de mensen gevraagd nog éven te wachten." Vanaf tien uur vanmorgen kan ieder- door Emile Calon MIDDELBURG - De Zierikzeeënaar die zondag in het politiebureau van Goes per vergissing een plakje hasjcake van de politie kreeg, heeft daar volgens zijn advocaat nadelige invloed van ondervonden. Vol gens raadsman M. van der Want heeft zijn cliënt bij de rechter-com- missaris aangegeven dat hij 'stoned' werd en last kreeg van ril lingen. Toch is zijn cliënt 'in deze staat' verhoord door de politie. De advocaat heeft bepleit dat het verstrekken van drugs aan een ver dachte door de politie tijdens de inverzekeringstelling moet leiden tot invrijheidstelling. Om die re den vroeg de raadsman gisteroch tend aan de rechter-commissaris de 41-jarige Zierikzeeënaar te laten gaan. Volgens de advocaat is de man geen gebruiker van softdrugs en was hij na het nuttigen van die verkeerde lunch danig onder in vloed. Ook kreeg hij last van slape loosheid. De rechter-commissaris vond, al dus de advocaat, het serveren van die speciale lunch slordig en on juist, maar zag geen reden om de man nu al te laten gaan. De Zierik zeeënaar wordt verdacht van het op grote schaal kweken van hen nep. Na zijn aanhouding, zondag, kreeg hij per vergissing van de poli tie hasjcake in zijn lunchpakket. DIH2S03- Het is tijd voor ijsvrij reageer op www Een echt goed doel heeft geen BN'er nodig eens H 84% aantal reacties: 373 Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 10 en 11: Beurs: 14; Economie: 16; Boeken: 19; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 36 en 37; Sport: 41 t/, 45; Televisie: 46 en 47. een het ijs op in de Goese wijk Ouverture. „We hopen twee dagen te kunnen schaatsen. Het is leuk dat 't weer eens lukt!" In Kruiningen heerst de schaatskoorts ook flink. Vrijwilligers waren gisteren druk bezig met het op hangen van verlichting en het klaarzetten van bankjes op de ijsbaan. In Nieuwerkerk hopen ze op nóg een nachtje flinke vorst. Waarschijnlijk opent de nieuwe ijs baan daar morgen voor het eerst. foto Rubel Oreel pagina 41: koude start, eerste wedstrijd op natuurijs Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 -0231 231 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1