Bouterse op oorlogspad Evacuatieoefening verloopt vlekkeloos Omroep staat beelden niet af I I il l HET WEER: O Regen Wilders zaait onrust met plan Koranfilm 'Sinterklaas nationale feestdag' Donderdag 29 november 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 282 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 'Zeeland moet zich richten op luxe-toerist' MIDDELBURG - Zeeland moet zich richten op een ander soort toerist. Dat stelt de Kamer van Koophan del die samen met andere toeris tische organisaties een actieplan heeft opgesteld. Zeeland dient meer luxe te bieden. Zo zijn er nauwelijks viersterren-hotels. pagina 2-3: ondernemer moet zich richten op een andere toerist pagina 3: commentaar Zeeland moet meer luxe hotels bouwen Jongeren zijn blind voor digitaal gevaar HBHHHHHHHI77% üieens 23% aantal reacties: 390 EN Zeeland: 2, 3, 29 t/m 37; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 8 t/m 10; Meningen: 11 en 13; Beurs: 16; Economie: 17 en 19; Weer: 26; Strips: 27; Cultuur: 40 en 41; Sport: 47 t/m 53; Televisie: 54 en 55. Ex-legerleider Suriname zou aanslagen beramen tijdens moordproces. door onze correspondent Patrick Meershoek Paramaribo - De Surinaamse oud-legerleider Dési Bouterse heeft met het oog op het begin van het proces rond de December moorden aanslagen in zijn land voorbereid. Dat zegt de Surinaam se minister van Justitie, Chan Santokhi. Santokhi zegt dat de in formatie bij politie-eenheden en andere diensten is binnengeko men. Het zou gaan om moordaan slagen op Santokhi zelf en belang rijke functionarissen. Bij de plan nen zouden zowel Surinamers als buitenlandse huurlingen betrok ken zijn. „Het gaat om misdaadbe- langen", verwees de minister naar een mogelijke samenwerking tus sen zijn belangrijkste tegenstan ders: Bouterse - en de drugsbazen. Santokhi zegt de plannen met een korrel zout te nemen. Pogingen van Bouterse om het land te desta biliseren en het proces tegen hem te frustreren, betitelt de minister als 'geschreeuw in de lucht'. Mor gen begint het proces over de De cembermoorden, de kroon op Santokhi's werk. Bouterse noemt Santokhi geringschattend 'de she riff en bijeenkomsten van Bouter- ses NDP worden steevast muzikaal opgeluisterd met Bob Marley's hit I shot the sheriff. Maar er is geen twijfel dat Bouterse zich grote zor gen maakt over de dadendrang van de Surinaamse minister. Vorig jaar kreeg deze zoon Dino Bouter- Dési Bouterse heeft, om het land te destabiliseren, aanslagen voor bereid op functionarissen van Jus titie in Suriname, zegt minister van Justitie Santokhi. se wegens drugshandel achter de tralies en nu lijkt hij vastbesloten om ook vader Bouterse zijn straf niet te laten ontlopen. Santokhi (48) is de verpersoonlijking van de overgang die Suriname doormaakt van voormalig militair regime naar democratische rechtsstaat. Hij is de bezem waarmee president Ro nald Venetiaan het land aan het schoonvegen is, nadat drugshande laren en criminelen er jarenlang vrij spel kregen. Het proces tegen Bouterse en de andere verdachten van de Decembermoorden moet in dat verband worden gezien als een krachtproef MIDDELBURG - Omroep Zeeland weigert beelden van de scholieren- demonstratie van vrijdag in Mid delburg af te staan aan justitie. Jus titie zegt de beelden nodig te heb ben. Behalve Omroep Zeeland kregen TV Walcheren en HV Zeeland een dwangbevel van justitie. De beel den worden volgens persofficier Theo d'Anjou alleen gebruikt om het optreden van de politie te on derzoeken. Koen Mijnheer, hoofd nieuws van de omroep, vindt dat zijn organisatie geen verlengstuk is van het Openbaar Ministerie. Hij wenst niet bij te dragen aan de ver oordeling van wie dan ook. De on afhankelijkheid van de omroep komt in gevaar als deze gehoor geeft aan het bevel, zegt Mijnheer. TV Walcheren overlegt nog met journalistenvakbond NVJ, HV Zee land twijfelt. Als ze de beelden niet vrijwillig afstaan, dwingt justi tie dat af D'Anjou: „We mogen ze komen halen." Improvisatievermogen nodig voor goed verloop evacuatie. door Raymond de Frel TERNEUZEN - Een goed verloop van een evacuatie is alleen mogelijk door een combinatie van een vaste structuur en een flinke dosis im provisatievermogen. Die conclusie trekken de provin cies Zeeland en Oost-Vlaanderen en gemeenten Terneuzen en Zelza- te uit een grensoverschrijdende evacuatie-oefening, die gisteren in Terneuzen, Zelzate en Wachtebe- ke werd gehouden. Vanuit Terneuzen lieten zo'n vijf honderd mensen zich transporte ren naar het provinciaal domein Puyenbroeck, omdat er een (fictie ve) dijkdoorbraak op komst was bij de wijk Othene. In Zelzate moesten zo'n tweehonderd men sen verkassen vanwege een (even eens fictieve) forse brand bij een bedrijf. Alle evacués kwamen sa men in een sporthal in Puyen broeck. Gouverneur André Denys van Oost-Vlaanderen en de Zeeuw se commissaris van de koningin Karla Peijs concludeerden dat een goede samenwerking valt of staat bij onderling vertrouwen. Samen met de burgemeesters Jan Lonink (Terneuzen) en Freddy De Vilder (Zelzate) waren zij tevreden over het verloop van de oefening. „On danks dat we de avond voor de evacuatie voor een verrassing kwa men te staan. Wij hadden gepland dat de Belgische en Nederlandse politie elkaar aan beide zijden van de grens zouden assisteren", zei Pe ijs. „Dat mag volgens het Bene- lux-verdrag wel bij echte rampen, maar niet bij oefeningen. Daarom moesten de Belgische agenten hun Nederlandse collega's aan de grens alsnog aflossen om de bussen met evacués verder naar Wachtebeke te begeleiden. Daar moeten we iets op zien te vinden." pagina 35: de dijk is toch hoog en stevig Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 711688 55530 www.pzc.nl Niemand maakte zich gisteren druk tijdens een grootscheepse evacuatieoefening. Met de klok mee: Een student van de HZ wacht rustig op vervoer. Voor sommige bejaarden was het net een dagje uit. Medewerkers van het Rode Kruis houden alles netjes in de gaten. Elke geëvacueerde kreeg een polsbandje, dus ook de allerkleinsten. foto's Wim Kooyman

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1