Controle op afslankpil Ook wijn volgend jaar duurder 5 12 en 13 10c HET WEER Bewolkt Boeven te kijk op internet :0 Land van Ooit over de kop Donderdag 22 november 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 276 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Kamer eist actie tegen schadelijke stoffen in 'wondermiddeltjes'. door Ap van den Berg en Frouke Tamsma den haag - Afslankpillen, kruiden mengsels en andere 'wondermid delen' tegen zwaarlijvigheid kun nen ernstige gezondheidsproble men veroorzaken. De Tweede Ka mer eist daarom dat die producten altijd worden gecontroleerd op schadelijke stoffen. Minister Ab Klink (CDA) van Volksgezondheid geeft binnenkort aan welke maatregelen hij neemt. De Consumentenbond vindt dat Nederlanders slecht worden be schermd tegen fabrikanten van be drieglijke afslankproducten. De Ka mer deelt die mening. CDA-Ka- merlid Janneke Schermers: „Nu worden alleen echte medicijnen uitvoerig getest. Dat vinden wij niet genoeg, omdat mensen door onveilige afslankproducten nier- schade hebben opgelopen." Regeringsfracties Christenunie en PvdA en oppositiepartij WD zijn het roerend met het CDA eens. Vi- cefractievoorzitter Edith Schippers van de VVD: „De ellende is dat veel mensen denken: 'Baat het niet, dan schaadt het niet'. Maar dat is juist niet waar. Veel middel tjes zijn echt schadelijk." De WD wil dat de kwestie ook in Euro pees verband wordt aangepakt. Veel fabrikanten van afslankpillen en -drankjes opereren vanuit ande re landen en verhuizen veelvuldig, om op die manier buiten het be reik van de Nederlandse overhe- Minister Klink denkt op aandrin gen van de Kamer na over hoe op te treden tegen afslankmidde len die soms niet helpen, maar wel schadelijk kunnen zijn. den te blijven. De Voedsel- en Wa renautoriteit zou graag zien dat uit gevers de advertenties van 'won dermiddelen' ter controle voorleg gen aan de Keuringsraad. Klink is niet de eerste minister die probeert vat te krijgen op schadelijke neveneffecten van de afslankrage in Nederland. Zijn voorganger Hans Hoogervorst (WD) wilde ook in het geweer ko men tegen fabrikanten. Hij werd uiteindelijk teruggefloten door de Europese Unie. 'Brussel' vond dat Nederland te ver voor de troepen uitliep. pagina 3: commentaar Nederlands elftal wacht zware EK-loting minsk - Hoewel het Nederlands elf tal gisteren de laatste EK-kwalifica- tie met 2-1 verloor van Wit-Rus- land, zit Oranje bij de loting op 2 december in de gevreesde pot 1. De kans is daardoor groot dat de ploeg in een poule des doods komt. Rusland gaat ook naar het EK. De ploeg van bondscoach Guus Hid- dink plaatste zich ten koste van En geland. pagina 41 en 43: EK-kwalificatie Poolse arbeiders vissen karpers weg goes - Hengelsportvereniging Oos- terschelde heeft maatregelen geno men om te voorkomen dat Poolse arbeiders alle karpers wegvissen. De club heeft in de voorwaarden laten opnemen dat alleen paling en forel mag worden meegeno men. Daarnaast wordt streng ge controleerd. In Polen is karper een lekkernij. Hengelaars uit heel Ne derland klagen over het leegvissen van de wateren. In Zeeland is dat nog geen probleem. Burgemeester Van Dok geeft vandaag uitsluitsel vlissingen - De Vlissingse burge meester Anneke van Dok-van Weele maakt vandaag haar toe komstplannen bekend. De affaire Scheldekwartier was voor de ge meenteraad eerder aanleiding om de wethouders naar huis te sturen. Van Dok heeft zich vervolgens be raden op haar positie. pagina 2 en 3: en toen werden haar grootse plannen in Vlissingen ge vloerd Afslanken is afzien reageer op www.pzc.nl Vuurwerkverbod moet worden afgeschaft eens 28% oneens J 72% aantal reacties: 524 J3ÊSÊÊÊÊÊÊÊÊË Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 9 en 10; Meningen: 11; Beurs: 14; Econo mie: 15; Boeken: 19; Weer; 22, Strips: 23; Cultuur: 34 en 35; Sport: 41 t/m 45; Televisie: 46 en 47. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 1 mil ti l a 711688 555530 www.pzc.nl BAARN - Hansje van Helden uit Baarn poseert met het portret van haar overleden echtgenoot Wim van Helden. Haar man vloog in de Tweede Wereldoorlog een Spitfire. Van Helden is nog steeds begaan met het lot van onze militairen: zij begint een kerstkaarten-actie voor de Nederland se troepen in Uruzgan. Zij wil hen een hart onder de riem steken tijdens de donkere dagen rond de Accijnsverhoging moet schrappen btw-hefïïng medici mogelijk maken. DEN HAAG - Na bier en sigaretten wordt volgend jaar ook wijn een stuk duurder. Coalitiepartijen CDA, PvdA en Christenunie wil len de accijns op wijn met 16 pro cent verhogen. Dat bleek gisteren in de TXveede Kamer tijdens de bespreking van de belastingmaatregelen voor 2008. De opbrengst van 39 miljoen euro is nodig om meer medici geen btw te laten betalen. Het ka binet wilde vanaf volgend jaar al leen medici vrijstellen van btw- heffing die behandelingen doen met een 'therapeutisch doel'. On der meer sportkeuringen en som mige alternatieve geneeswijzen val len daardoor buiten de boot. De coalitiepartijen vinden echter dat sommige behandelingen van groot belang kunnen zijn voor patiënten en daarom niet onder het btw-regi- me zouden moeten vallen. Uit het Europees Parlement kwam goed nieuws voor de Nederlandse wijnboeren. Zij mogen toch suiker toevoegen aan hun (witte) wijn. Dat is het gevolg van een besluit van de landbouwcommissie van het Europees Parlement, dat een verbod van de Europese Commis sie op de toevoeging van suiker gis teren schrapte. Commissaris Fi- scher-Boel wilde zo de overproduc tie van wijn bestrijden, maar dit zou ook de Nederlandse wijn bouw de kop hebben gekost. pagina 4: eigenaren van dure huizen nog ontzien kerst door zo veel mogelijk kerstgroeten en op peppende woorden in te zamelen en naar Afgha nistan te sturen. foto Erik van 't Woud/ANP pagina 10: geen opmars Taliban in Afghanistan zui<fNe£*re 7ÓHH'--

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1