Zorgpolis in klare taal Delta bouwt nieuw hoofdkantoor spectrum Spelen met hoogwater in Vlissingen A Duo wint boekenprijs HET WEER: Regen ddó Wie redt Vlissingen Actie voor Cliniclowns Zaterdag 10 november 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 266 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 PfSi ~L ...4 w VLISSINGEN - Een paar durfals wagen zich op de loodsenstei- aangericht. Wel sloeg op de Noordzee een bemanningslid van Vlissingen overgebracht. foto Lex de Meester ger in Vlissingen. De stormvloed heeft gisteren weinig schade een loodsboot overboord. Hij kon worden gered en werd naar pagina 2 en 3: in nog geen uur werden golven een meter hoger Verzekeraar presenteert overeenkomst zonder kleine lettertjes. door Ap van den Berg DEN HAAG - Zorgverzekeraars ko men met een polis waarin alleen maar voor iedereen begrijpelijke taal staat. De eerste polis zonder kleine lettertjes wordt vandaag ge presenteerd door Menzis. De vereenvoudigde polis moet een einde maken aan de kritiek op de onbegrijpelijke teksten en de 'klei ne lettertjes'. Volgens Wessel Vis ser van Bureau Taal volgen binnen kort meer verzekeraars. Zijn be drijf is nu met de teksten bezig. Pa tiëntenplatform NPCF en de Ne derlandse Zorg Autoriteit, die waakt over het reilen en zeilen van de gezondheidszorg, reageren enthousiast. Het NPCF noemt de 'jip-en-jannekepolissen' een duide lijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarbij er naast een algemene brochure ook documenten met kleine lettertjes bestaan. Ook de politiek steunt de ontwik keling. „Als de informatie goed in zichtelijk wordt, kunnen consu menten pas echt kiezen tussen ver zekeringen. Uiteindelijk zal daar door de kwaliteit van de zorg in de instellingen verbeteren. Daar is iedereen bij gebaat", zegt WD-Ka merlid Edith Schippers. Menzis schrapt alle kleine letter tjes, omdat de verzekeraar niet meer negatiefin het nieuws wil ko men met geschillen rond declara ties van klanten. In maart klaag den klanten dat Menzis onduide lijk deed over de vergoeding van wortelkanaalbehandelingen bij de tandarts. Menzis komt met een verzeke- ringspolis die is opgesteld in voor iedereen begrijpelijk Neder lands. Voor kleine lettertjes zou daarin geen plaats zijn. De nieuwe polisvoorwaarden zijn wel omvangrijker geworden. Klan ten krijgen een pak papier van tachtig pagina's thuis. Dat komt niet alleen aan het simpele taalge bruik, maar ook omdat de verzeke raars precies uitlegt wat de klant moet doen om bepaalde zorg ver goed te krijgen. De verzekeraar is er niet in geslaagd juridische om schrijvingen geheel uit te bannen. „Waar het kon, zijn ze geschrapt, maar op enkele punten waren ze helaas onvermijdelijk", zegt ex-mi nister en bestuursvoorzitter van Menzis Roger van Boxtel. pagina 6: eerlijke informatie duurt het langst 13SÊBÊÊÊÊÊÊÊÊ Zeeland: 2, 3, 25 t/m 37; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 t/m 9; Meningen: 10 en 11; Economie: 14 en 15; Beurs: 16; Buitengebeid: 17 t/m 19; Weer: 22; Strips: 23; Cul tuur: 39; Agenda: 41; Sport: 42 t/m 47; Bijlagen: Spectrum en Pris ma met daarin Televisie: v50 t/m v53. MIDDELBURG - Het schrijversduo Kisling Verhuyck uit Graauw heeft met de historische thriller Het leugenverhaal de Zeeuwse Boe kenprijs 2007 gewonnen. De pu blieksprijs ging naar Kees Slager voor zijn boek Mijn Zeeland. pagina 39: niet onder staart van paard Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 door Jeffrey Kutterink MIDDE LBURG - Energiebedrijf Delta zal een nieuw hoofdkantoor bou wen. Het huidige aan de Poelendae- lesingel in Middelburg is te krap en inefficiënt. Delta wil het liefst in Middelburg blijven, zegt woord voerder M. van Zuilen van Delta. „Al moet er nog worden gespro ken over een geschikte locatie en de grondprijs." Alle kantoren van Delta, behalve dat in Goes, gaan dicht. Ook het kantoorpersoneel van Zeelandnet in Kamperland gaat naar het nieuwe kantoor. De server van de internetprovider blijft staan. Een commissie zet op een rij aan welke eisen het pand moet voldoen. Naar schatting ko men in het gebouw duizend men sen te werken. Ook buigt de com missie zich over de indeling en of er bijvoorbeeld flexwerkplekken moeten worden ingericht. Delta raamt de kosten op 50 miljoen. Het pand moet in 2012 klaar zijn. pagina 15: Delta stelt hoge eisen Een polis in jip-en-janneketaal kan nooit nauwkeurig zijn reageer op www.pzc.nl Fanatisme aan de zijlijn is goed voor de sport *m 14% oneens 8 aantal reacties: 397

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1