Een op drie moet toeslag terugbetalen II a r NI Veere verbiedt lichtkanon Eurlings: losse fietsverlichting zou moeten mogen 10 en Iran herdenkt slachtoffers oorlog met Irak KRAS.NL m Ondernemer Twintig tips lozing Tholen HR Dubbelglas 1 13° HET WEER: Bewolkt Toezicht op gastouders zou falen Woensdag 7 november 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 263 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Negentig jaar na de Russische revolutie www.pzc.nl Twee miljoen mensen ontvingen te veel geld voor huur en zorg. den haag - 1\vee miljoen Neder landers die dit en vorig jaar huur- of zorgtoeslag ontvingen, moeten dat bedrag geheel of deels terugbe talen. Dat betekent dat een derde van de zes miljoen ontvangers geld moet terugbetalen aan de Be lastingdienst. Uit de eerste zevenhonderddui zend toeslagen die over 2006 defi nitief zijn vastgesteld, blijkt dat 33 procent tot terugvordering leidt. Het bedrag varieert van een paar tientjes tot duizenden euro's per ontvanger. De 1\veede Kamer dringt aan op een soepele terugbetaalregeling. „De toeslagen zijn bedoeld voor mensen met een krappe beurs", zegt PvdA-Tweede Kamerlid Staf Depla. „Dat zij nu geld moeten te rugbetalen is niet hun schuld." Vol gens Depla is het systeem van toe slagen er destijds 'doorheen ge jast'. Volgens CDA'er Pieter Omt- zigt moet snel duidelijk worden hoeveel mensen een relatief groot bedrag verschuldigd zijn aan de fis cus. „Een tientje terugbetalen is Twee miljoen mensen die dit en vorig jaar huur- of zorgtoeslag ontvingen, moeten dat (deels) te rugbetalen. De Tweede Kamer wil een soepele betaalregeling. niet zo'n probleem, maar 500 euro is dat voor veel mensen wel." Oppositiepartij SP wil dat het toe slagensysteem wordt verbeterd. „Wie nu een wijziging in zijn inko men doorgeeft, krijgt daar veel te Iaat bericht over. Dat leidt er uit eindelijk toe dat mensen alsnog moeten terugbetalen." De huurtoeslag is vorig jaar in de plaats gekomen van de huursubsi die; de zorgtoeslag vloeit voort uit het nieuwe ziektekostenstelsel en is bedoeld als compensatie voor la ge inkomens. Dat ontvangers van een toeslag achteraf geld moeten terugbetalen, is volgens de fiscus inherent aan het systeem. Mensen krijgen een toeslag op basis van een schatting van hun inkomen. Achteraf wordt het werkelijk inkomen bepaald en volgt een eindafrekening. De kans is groot dat volgend jaar opnieuw miljoenen mensen geld moeten terugstorten. In juni schreef staatssecretaris De Jager van Financiën dat hij verwacht dat de problemen rond de toeslagen pas in 2009 zijn opgelost. Het totale bedrag dat de Belasting dienst moet terugvorderen, kan op lopen tot anderhalf miljard euro. De fiscus wil nog niet op de cijfers reageren. Een woordvoerder laat weten pas met cijfers te komen als alle zes miljoen ontvangers van een toeslag gecontroleerd zijn. pagina 4: ellende bij Belastingdienst blijft maar voortduren teheran - In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de slachtoffers van de oorlog met het buurland Irak her dacht. In een stoet werden de doodskisten met onlangs gevonden stoffelijke resten van 65 oorlogs slachtoffers meegevoerd. De oorlog tussen Iran en het Irak van Saddam Hussein duurde van 1980 tot 1988. De strijd kostte het leven aan 1,6 miljoen mensen, on der wie honderdduizenden Iraanse militairen. Van veel slachtoffers werd het stoffelijk overschot nooit gevonden. foto Abedin Taherkenareh/EPA rotterdam - Als het aan minister Camiel Eurlings van Verkeer ligt, geeft de politie een hogere priori teit aan het aanpakken van fietsers zonder licht dan aan het aanpak ken van fietsers met alternatieve verlichting. Knipperende fietsver lichting of verlichting op de fietser zelf 'zou moeten mogen', zei hij gisteren in Rotterdam. Eurlings mengt zich daarmee in de hoog opgelaaide discussie over fietsverlichting. De politie is sterk verdeeld over een brief van de Raad van Hoofdcommissarissen waarin staat dat de politie fietsers zal bekeuren die geen vaste verlich ting voeren. Sommige korpsen wil len daar niet aan. Zichtbaarheid is belangrijker dan verlichting op de fiets, aldus Eur- Extra ingekocht tegen bodemprijzen! Want een 3-daagse busreis naar dé shoppingstad Dortmund boekt u al vanaf slechts 99! Geniet van de kerstsfeer en doe uw kerstinko pen op één van de gezellige kerstmarkten. Boek snel... VOL=VOL! REISPROGRAMMA IN 'T KORT Dag 1: per bus via Düsseldorf naar Mercure Hotel Hagen****, nabij Dortmund. Dag 2: naar één van de grootste en mooiste kerstmarkten in Duitsland: Dortmund. Dag 3: via Essen terug naar Nederland. INCLUSIEF: busreis, 2 nachten verblijf i Mercure Hotel Hagen****, excursies. Nov. 16-23-30 €99 Dec. 7-14 €99 Prijzen zijn p.p., o.b.v. 2 personen. Voor meer informatie zie www.kras.nl/28046 waarom zou je verder zoeken boek online ©5 of bel 0900 - 9697 -I ïS i *2 safe Vandaag is bij u de Ondernemer bezorgd Heeft u de Ondernemer niet ontvangen? Bel gratis met lezersservice 0800 - 0235444 B en W willen af van hinderlijk in de lucht zwaaiende lichtstralen. door Henk Postma domburg - De gemeente Veere doet het lichtkanon in de ban. Het is er straks verboden een zwaai licht de lucht in te sturen. Burge meester en wethouders hebben de gemeenteraad gevraagd de algeme ne plaatselijke verordening in die zin aan te passen. Daarmee is Veere de eerste Nederlandse ge meente die de strijd aanbindt te gen de skybeamer en soortgelijke veroorzakers van 'lichthinder'. Burgemeester R. van der Zwaag wil de lucht gewoon zuiveren van 'al die heen en weer zwaaiende lichten', die de plaats van een hore cabedrijf of feestje markeren. De aanleiding tot het verbod is de aanwijzing van Walcheren tot Na tionaal Landschap. „We bescherming het uiterlijk na tuurschoon." Volgens burgemees ter Van der Zwaag kwamen ook uit de bevolking verzoeken om maatregelen. Discussie over fietsverlichting is Nederland op z'n smalst Kopen via internet is onbetrouwbaar I 50% 50% aantal reacties: 373 lings. Hij wil ruimte geven aan in novaties zoals losse lampjes en led-verlichting, die nu nog for meel niet zijn toegestaan, schreef hij gisteren aan de TXveede Kamer. pagina 3: commentaar pagina 5: drugstest automobilisten tholen - De politie Zeeland heeft gisteravond na een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht twintig tips gekregen over een ernstig milieudelict op Tholen. Zondag 23 september lie ten onbekenden ruim vierduizend liter vervuilde dieselolie in berm en sloot wegstromen in de buurt van Oud-Vossemeer. De politie kreeg vooral tips over de mogelijke herkomst van de aangetroffen va ten of containers. pagina 2 en 3: nieuw dieptepunt Zeeland: 3, 3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 9; Beurs: 12; Economie 13; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 29; Sport: 32 t/m 36; Televisie: 38 en 39. super isolerend! Glashandel 5 MELIESTE Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 i ii

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1