Met 17 achter het stuur KRAS.NL K00P20WDAG 2 en 3 Op de vlucht voor tropische storm Noel SÊffP ..en krijg op ALLE reizen KORTING!!! Wat vindt u de gevaarlijkste verkeerssituatie? yL<, 13° HET WEER: Geregeld zon Lot Mansouri blijft omgeven met mist De allerergste nachtmerrie van een moeder Woensdag 31 oktober 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 257 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 - www.pzc.nl Minister Eurlings wil proef met begeleid autorijden 17-jarige. DEN HAAG - Jongeren moeten al op hun 17e een rijbewijs kunnen ha len. Daarmee mogen zij tot hun 18e onder begeleiding autorijden. Dat wil minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat moge lijk maken. Eurlings wil dat jongeren al vanaf 17 jaar rijervaring kunnen opdoen. Dat moet onder begeleiding van een ervaren bestuurder van 18 jaar of ouder. Deze begeleider hoeft geen professionele rijinstructeur te zijn. Hoe meer rijervaring, hoe minder ongelukken, redeneert de bewindsman. In Duitsland lopen al experimen ten waarin 17-jarigen hun rijbewijs mogen halen waarmee zij onder begeleiding de straat op kunnen. Het blijkt dat deze jeugdige be stuurders minder brokken maken. Eurlings wil eerst onderzoeken hoe de politie de verruiming van de regels moet controleren. Daar naast wil hij de aansprakelijkheid bij bijvoorbeeld een ongeluk gere geld hebben. De minister wil het begeleid autorijden op 17-jarige leeftijd als experiment invoeren. De verwachting is dat de proefne ming over ruim anderhalf jaar kan plaatsvinden. In Duitsland is in de deelstaat Nie- dersachsen drie jaar geleden met een soortgelijk experiment begon nen. De resultaten waren dermate positief dat de proef sinds afgelo pen zomer is uitgebreid over alle deelstaten in Duitsland. pW Jongeren die op al 17-jarige leef- tijd ervaring opdoen met autorij den maken minder ongelukken vanaf hun 18e. Minister Eurlings wil een experiment. Zeeuwse rij instructeurs vinden het een Teuk idee van Eurlings', maar ze willen wel graag weten wat een 'ervaren bestuurder' is. „Dat moeten geen mensen zijn die zelf niet meer weten hoe het zit", vindt Clingenaar Marcel Vermeu len van autorijschool Graauw. „We moeten hier geen toestanden krijgen als in België." Praktijkerva ring onder toezicht is goed voor jonge bestuurders, vindt Jeanette Kerkhove van rijschool De Nooijer in Arnemuiden. „Anders gaan na het halen van het rijbewijs alle remmen los." Zij pleit voor toet sing van de begeleiders. - PORT-AU-PRINCE - In Haïti vielen gisteren als ge volg van het noodweer door de tropische storm Noel drie doden en werden ongeveer tweedui zend inwoners van de zuidelijke kustplaats Jac- mel geëvacueerd. In de Dominicaanse Republiek moesten twaalfdui zend mensen een ander heenkomen zoeken en werden drieduizend woningen vernietigd. Op Cu ba raakten zo'n duizend woningen beschadigd en werden tweeduizend mensen uit voorzorg naar Granaat belandt tussen aardappels in stomer LEWEOORP - In de McCain frietfa- briek in Lewedorp is per ongeluk een granaat in de aardappelstomer beland. De Explosieven Oprui mingsdienst heeft de bom opge ruimd. De granaat uit de Tweede Wereldoorlog is samen met de aardappels van het land gehaald. Dit komt vaker voor, maar de gra naten worden bij de fabriek door gaans vroeg onderschept. Deze keer gebeurde dit niet. De granaat kwam in de stomer terecht die ver volgens enorm begon te fluiten. De granaat bleek ongevaarlijk. NCW Boek een reis via KRAS.NL met kortingen van 10 p.p. op alle auto- en stedenvakanties 25 p.p. op alle overige vakanties Europa 50 p.p. op alle vliegvakanties Verre Reizen waarom zou je verder zoeken hoger gelegen gebieden gebracht. De met on weersbuien en overstromingen gepaarde storm kostte eerder in de Dominicaanse Republiek aan zeker zestien mensen het leven. foto Ariana Cubillos/AP Verdachten vrij door onbevoegde rechter DEN BOSCH - De raadkamer van de rechtbank in Den Bosch heeft gis teren besloten dat zes verdachten niet in voorarrest mogen blijven, omdat bij de behandeling van hun zaken een onbevoegde rechter op trad. In totaal deden vijf advocaten na mens zes verdachten een verzoek tot opheffing van de hechtenis. Het gaat onder meer om een vrouw die wordt verdacht van moord en een verdachte die vast zit op verdenking van een overval en een verkrachting. GOES - De PZC besteedt binnen kort aandacht aan onveilige ver keerssituaties in Zeeland. De redac tie wil daarom graag weten, wat volgens u de gevaarlijkste weg, ro tonde, kruispunt of fietspad is. Ergert u zich groen en geel aan die weg, die soms een racebaan lijkt? Houdt u elke dag uw hart vast als uw kinderen moeten oversteken op dat kruispunt voor uw deur? Laat het ons weten! Uit de inzen dingen worden, met hulp van een onafhankelijke verkeersdeskundi- ge, de gevaarlijkste situaties geselec teerd. Uiteindelijk leggen we de ge vaarlijkste voor aan de wegbeheer- der om te kijken of het probleem kan worden opgelost. Omschrijf de gevaarlijke verkeerssi tuatie in maximaal 150 woorden, het liefst met een foto of schets er bij. Stuur uw suggesties met naam, adres en telefoonnummer, vóór maandag 12 november naar consument@pzc.nl. Per post mag uiteraard ook: PZC Redactie, Post bus 31, 4460 AA in Goes. Zeventien jaar is te jong om auto te rijden Beter één maand geen spoor dan vier keer een week 146% 54% aantal reacties: 344 Zeeland: 2, 3, 21 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 7 en 8; Agenda: 32; Sport: 33 t/m 35; Tele visie: 38 en 39. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 I III I .1 1 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1