Vrouw vast na vondst twee baby's Barclays staakt strijd om overname ABN Amro Tweede Exloër- mond opnieuw toneel zedenzaak Lopers hebben wind in de rug KUSTMARATHON VANDAAG 12 UUR 52 WANDELMARATHON Hl i: MORGEN 7.30 UUR Experiment corporaties om hoogte huur te koppelen aan inkomen. Eén Rotterdamse vondeling overleden, tweede in ziekenhuis. Super DVD-spaaractie voor abonnees °t50/o Vcortm9y PZC Provincie bevordert biologische maaltijden 'Klink misleidt Kamer over nieuwe ADHD-pil' Maxima legt het af tegen Frans Bauer m». 4 r en WBKÊ/ÊÊÊË Word ook abonnee! I ill I 8 711688 555547 START Alles over Kustmarathon op: www.pzc.nl Zaterdag 6 oktober 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 236 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 www.pzc.nl Meer loon, hogere huur door Peter Leunissen DEVENTER - Woningcorporaties in Deventer, Rotterdam, Doetinchem en Amersfoort beginnen volgend jaar met een experiment waarbij de hoogte van de huur wordt ge koppeld aan het inkomen van de huurder. ROTTERDAM - De politie in Rotter dam heeft een vrouw aangehou den naar aanleiding van de vondst gisteren van twee pasgeboren ba by's. Een van de baby's is overle den, het andere kind is naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 21-jarige vrouw die eerder tegen de politie had ge zegd dat ze de twee meisjes voor de deur van haar woning in Alexanderpolder had gevonden en mee naar binnen had genomen. Volgens de politie heeft de vrouw verklaard dat ze de moeder is van de kinderen. De politie heeft dat in onderzoek. Ze is meegenomen naar het bureau en is daar aange houden. Voor zover de politie weet, is zij een alleenstaande vrouw. Het is nog niet duidelijk of het om een tweeling gaat. De vrouw zei aanvankelijk dat ze rond 14.45 uur de baby's had aan getroffen voor de deur van haar huis. Het tweetal lag in 'een soort ver pakkingsmateriaal'. „Toen agenten arriveerden, bleek een van de kin deren al te zijn overleden", aldus een woordvoerder van de politie. De technische recherche heeft de woning onderzocht op sporen. Kijk voor de derde zegel verderop in de krant Momenteel worden sociale huur woningen vaak allemaal tot wel dertig procent onder de kostprijs verhuurd, om de huizen betaal baar te houden. De corporaties ne men dat verschil voor eigen reke ning. Lage inkomens kunnen daar door eenvoudiger de huur opbren gen. Nadeel is dat mensen met hoge in komens die dergelijke woningen huren een oneigenlijk voordeel ge nieten, vinden de corporaties. Vol gens het nieuwe systeem gaan mensen met een hoger inkomen meer betalen. De definitieve vorm en omvang van het experiment staan nog niet vast. Het is de bedoeling dat vrijge komen woningen voortaan wor- Met het koppelen van de huur aan het inkomen van de bewo ners hopen de corporaties de doorstroming op de woning markt te bevorderen. den aangeboden tegen de markt prijs, waarbij mensen met een laag inkomen korting kunnen krijgen. De corporaties hopen dat het kor tingsysteem ook de doorstroming bevordert. Mensen met een hoger inkomen zullen - nu ze niet meer goedkoop kunnen huren - sneller kiezen voor een koopwoning. Er komen zo meer sociale woningen beschikbaar voor de minima. Het experiment heeft een looptijd van drie jaar. VLISSINGEN - Het provinciebestuur gaat het serveren van biologisch eten in kantines van instellingen en be drijven bevorderen. Gedeputeerde Toine Poppelaars (met koksmuts) zei dit gisteren bij het afsluiten van een proef met biologische maaltijden in drie Zeeuwse zorginstellingen. Uit de proef blijkt dat het haalbaar is om het nuttigen van biologisch geteelde (streekproduc ten méér toe te passen. pagina 2 en 3: smaak en kleur weer als vroeger foto Ruben Oreel AMSTERDAM - De Britse bank Bar clays heeft: zijn bod op ABN Amro gisteren ingetrokken. Daarmee komt de grootste bank van Neder land vrijwel zeker in handen van het consortium bestaande uit For ds, Royal Bank of Scotland en Ban co Santander. Barclays maakte gisteren bekend dat slechts 0,2 procent van de aan delen ABN Amro is aangemeld voor het bod van de Britse bank. De terugtrekking van Barclays komt niet geheel onverwacht, om dat al werd aangenomen dat het bod van de Britten (62,5 miljaid euro) geen kans maakte tegen het aanmerkelijk hogere (70,5 miljard euro) van het consortium. Tot gis teren konden de aandeelhouders van ABN Amro zich aanmelden voor de bieding van hun voorkeur. Barclays stelt in een toelichting dat de voorgenomen samensmelting DEN HAAG - Minister Klink (Volks gezondheid) misleidt de Tweede Kamer door onjuiste informatie te geven over de nieuwe ADHD-pil Strattera. De pil is minder duur en werkt beter dan de bewindsman zegt. Dat stelt de fabrikant van Strattera, Lilly. Klink weigert het populaire medicijn in de basisver zekering op te nemen. pagina 6: een diagnose ADHD in één ochtend AMSTERDAM - Frans Bauer is uitge roepen tot positiefste Nederlander. Uit een onderzoek van Stichting Nederland Positief onder duizend inwoners is gebleken dat de zanger als positiefste wordt gezien. Bauer wordt gevolgd door prinses Maxi ma. Presentatrice Wendy van Dijk, die vorig jaar won, eindigde op de derde plaats. Balkenende is de eni ge politicus in de top tien. Hij staat op zeven. Bij gelijke huizen horen gelijke huren reageer op www.pzc.nl Rookverbod op terras ligt voor de hand eens ■BH 40% oneens aantal reacties: 397 60% Zeeland: 2, 3, 29 t/m 39, 42 en 43; Binneland: 4 t/m 7; Buitenland: 8 t/m 10; Redactie Reactie: 11; Me ningen: 12 en 13; Economie: 16 en 17; Beurs: 18; Buitengebied: 19 t/m 21; Weer: 26; Strips: 27; Cul tuur: 40 en 41; Agenda: 44: Sport: 47 t/m 53; Bijlagen: Spectrum en Prisma (met Televisie: v50 t/m 53). LOODS Sliedrecht Leeghwaterstraat 69 open 10.00 - 17.30 www.loods5.nl tel 0300-23555637 van de bank met ABN Amro van tafel is. Wel eist de Britse bank tweehonderd miljoen dollar van ABN Amro, omdat de geplande fu sie niet doorgaat. Volgens de Brit ten is dat bedrag beduidend lager dan de kosten die zijn gemaakt voor het uitbrengen van het bod. ABN Amro heeft al toegezegd de ze eerder overeengekomen 'break fee' te zullen betalen. pagina 14: een 'slopende' situatie Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1