m 'Informatie bij alarm moet beter' HET WEER: Misstanden rond ringtones aangepakt 19 Defensie geeft beelden vrij van Uruz- gan 5 'Ernstige vermoeiing' geen acuut gevaar voor veiligheid op A58. Vakbonden roepen op tot actie thuiszorg .Al s: )T pfftfÉS SIOP'W' sM^ORgIzKfftfpffi&E ,»_<np ei* êST0Pt§> Duizenden vast in goudmijn Zuid-Afrika «5HT1 Vlissinger overleden bij ongeval in Koudekerke Passage in boek grieft oud-burgemeester Word ook abonnee! Geregeld zon Donderdag 4 oktober 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 234 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 www.pzc.nl Scheurtjes in Kreekrakbrug door Ernst Jan Rozendaal DEN HAAG - De staalconstructie on der het asfalt van de Kreekrakbrug- gen op de A58 vertoont scheurtjes. De metaalmoeheid is een gevolg van de intensieve en zware belas ting door het verkeer. Van een acuut veiligheidsprobleem is geen sprake, schrijft minister Eurlings (CDA, Verkeer en Waterstaat) aan de TVveede Kamer. De vermoeiings- problemen in de Kreekrakbruggen en elf andere staalbruggen zijn wel dermate ernstig dat 'in de nabije ja ren maatregelen noodzakelijk zijn'. De bruggen worden inmiddels va ker geïnspecteerd. Ontdekte scheurtjes worden meteen gelast. In 2011 worden de Kreekrakbrug gen, die over het Schelde-Rijnka- naal liggen, definitief aangepakt. Het gaat om de twee bruggen waarop de noord- en zuidbaan van de A58 liggen. Problemen doen zich niet voor op de naastge legen brug van de Oude Rijksweg. Op het metaal van de twee brug gen zal een laag zogeheten Hoge Sterkte Beton worden gelegd, die de trillingen van het verkeer beter opvangt dan het huidige asfalt. Hoofd wegendistrict Marco Heij- dens van Rijkswaterstaat Zeeland verwacht dat de opknapbeurt 3 tot 5 miljoen euro kost. Eurlings wil dat geld in 2009 op tafel leggen. De problematiek van de Kreekrak bruggen is vergelijkbaar met die van de Moerdijkbrug en de Hol landse Brug, 'maar niet zo ernstig', benadrukt Heijdens. Er is geen sprake van dat zwaar vrachtver keer moet worden omgeleid, ook niet tijdens de opknapbeurt. In dien nodig kunnen vóór 2011 de rijbanen nog iets worden verlegd. Doordat er meer en zwaarder verkeer over gaat dan bij de bouw werd voorzien, komen er scheurtjes in het staal onder het asfalt van de Kreekrakbruggen. In zijn brief aan de Kamer meldt Eurlings dat in totaal 25 stalen bruggen en 1180 betonnen brug gen en viaducten mogelijk een kor tere levensduur hebben dan was voorzien toen ze in de jaren zestig en zeventig werden gebouwd. Dat komt doordat er veel meer en zwaarder verkeer overheen gaat dan destijds werd verwacht. In Zeeland is nader onderzoek nodig naar de Vlaketunnel, de Thoolse- brug, de draaibrug bij Sas van Gent, twee bruggen over de Weste lijke Rijkswaterleiding in Zeeuws- Vlaanderen en de bruggen in de N61 bij Sluiskil, de Braakman en bij de Driesprongweg. Zomer 2008 is het onderzoek klaar. &IL itïï jis ZCtoh ST01 DEN HAAG - De vakbonden roepen werknemers van thuiszorginstellingen en verpleeghuizen op tot actie voor een betere cao. Ze demonstreer den gistermiddag bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag. De overheid heeft sinds kort markt werking ingevoerd bij een onderdeel van de thuis zorg, namelijk de huishoudelijke hulp. Volgens de SP en de bonden staan hierdoor tienduizenden banen op het spel. De werkgevers zouden niet be reid zijn een fatsoenlijke cao af te sluiten voor de 360.000 medewerkers in de thuiszorg en verple ging. De bonden geven de werkgevers tot het eind van de week de tijd om met voorstellen te komen. Stakingen worden niet uitgesloten. Overi gens sprak een meerderheid van de Kamer zich uit voor hogere tarieven voor de thuiszorg. pagina 4: Kamer eist hogere tarieven. foto Roland de Bruin/CPD MIDDELBURG - De communicatie in het geval van een ramp in Zeeland moet beter, vindt commissaris van de koningin Karla Peijs. Het vals alarm dat dinsdag door de provincie klonk, heeft volgens haar duidelijk gemaakt dat veel mensen niet weten wat ze moeten doen. „Dat trek ik me aan." Peijs vond de informatieverstrekking via de regionale rampenzender te lang duren. „Binnen vijf minuten moet duidelijk zijn wat er aan de hand is." Dat Omroep Zeeland bovendien zelf achter de nodige instanties aan moest, voordat duidelijk werd dat het om een vergissing ging, is niet de manier, reageert Peijs. pagina 2/3: ramp valt niet te plan nen, voorbereidingen wel pagina 3: commentaar JOHANNESBURG - Circa 3200 kom pels zitten sinds gistermorgen vast onder de grond na een ongeval in een mijn in het Zuid-Afrikaanse Carletonville. Het gaat om de Elan- drands-mijn van Harmony Gold. Een stalen constructie brak af, waardoor de lift niet meer werkt. De kompels zitten vast op een diepte van ongeveer 2200 meter. Een burgemeester moet tegen een stootje kunnen reageer op www.pzc.nl uw Vlissingen moet het Scheldekwar- tier afblazen 58% 42% oneens aantal reacties: 393 Kreekrakbruggen Bergen op t PZC Felix Binicewicz KOUDEKERKE - Een 39-jarige Vlis- singse automobilist is gisteroch tend rond zeven uur om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de Middelburgsestraat in Kou dekerke. De auto kwam vermoedelijk met een wiel in de berm; toen de man probeerde te corrigeren, draaide de auto om zijn as en botste tegen een boom. De man raakte bekneld en overleed ter plekke. Door het ongeval was de weg zo'n twee uur afgesloten voor verkeer. SLUIS - Oud-burgemeester B. Straatsma van Sluis-Aardenburg en ambtenaar R. de Vrieze voelen zich in hun goede naam aangetast door enkele passages in het boek 'Vele ambachten, maar nauwelijks ongelukken'. Ze hebben een aan klacht wegens smaad ingediend te gen auteur Eduard Corveleijn. In het boek wordt Straatsma on der meer een 'idioot' genoemd, die het belang van Sluis-Aarden burg geen zier interesseerde. katern Zeeuws: klacht ingediend EN Zeeland: 2, 3, 29 t/m 37; Binnen land: 4 t/m 8; Buitenland: 9 t/m 11; Meningen: 12 en 13; Econo mie: 17 t/m 19; Weer: 26; Strips: 27; 'Cultuur: 40 t/m 43; Sport: 47 t/m 53; Televisie: 54 en 55. Zie bon op pagina 2 of bel aratis 0800 - 0231 231

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1