mi O p< A Telefonade na gillen sirenes kras.nl HET WEER: Bewolkt Beveiligen Ayaan Hirsi Ali is centenkwestie In de dienst studeer je met een salaris 17 Plan Scheldekwartier sluit met tekort van 62,5 miljoen euro. Kind boekenweek ingeluid met gemaskerd bal boek online Vandaag is bij u de Ondernemer Ny bezorgd Ondernemer 23 EZüH Nederlanders gewond bij schietpartij Uruzgan Word ook abonnee! 18' y Woensdag 3 oktober 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 233 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 www.pzc.nl Vlissingen wil te veel door Maurits Sep VLISSINGEN - De plannen voor wo ningbouw op het Scheldeterrein in Vlissingen moeten drastisch worden veranderd. De gemeente heeft geen andere keus nu blijkt dat het project een tekort heeft van 62,5 miljoen euro. Adviesbureau Witteveen+Bos velt een vernietigend oordeel over het prestigeproject dat het blazoen van Vlissingen had moeten op poetsen. Een prachtig plan, maar het rammelt aan alle kanten en is onbetaalbaar. Vlissingen wil meer huizen (1800 in 18 jaar) en winkels (17.000 vierkante meter) bouwen dan de markt aankan. Het betaald parkeren leidt tot een extra verlies van 13,7 miljoen euro. En dan zijn er nog risico's die nu niet in geld zijn uit te drukken, zoals te ondui delijke afspraken met de Koninklij ke Schelde Groep. Wethouder Tineke Verhage ziet geen andere mogelijkheid dan alle onderdelen van het plan ter discus sie te stellen: het aantal huizen dat er komt, het aantal winkels, de zee zeiljachthaven, het behoud van oude Scheldegebouwen. Maar als Vlissingen minder huizen bouwt, komt de rijkssubsidie van 7,5 mil joen euro in gevaar. Het hele plan afschieten vindt zij in elk geval géén optie: „Het is een goed plan. We moeten het verbeteren zonder de kwaliteit aan te tasten." Dat vin den ook de onderzoekers van Witteveen+Bos: „Het terrein kun je zo niet laten liggen." Het plan blijft dus, en Verhage zelf voorlopig ook. Zij ziet geen reden Wethouder Verhage wil het wo- ningbouwproject aanpassen maar niet beëindigen. Ook zelf denkt ze niet aan aftreden. De raad velt nog geen oordeel. nu op te stappen als wethouder, ook al is zij verantwoordelijk voor het project en dus het ontdekte miljoenentekort. Juist omdat zij van haar ambtenaren niet de infor matie kreeg die ze vroeg, heeft ze deze second opinion gevraagd, bena drukte ze gisteren. De gemeenteraad velde ook nog geen politiek oordeel. Dat gebeurt pas als in november het andere on derzoek klaar is naar de handelwij ze van ambtenaren en bestuurders die bij het project Scheldekwartier zijn betrokken. pagina 2: 'Of Vlissingen hier iets uit kan leren? Natuurlijk kan dat!' pagina 3: commentaar AMSTERDAM - Kinderen vermaken zich op het bal masqué, dat het startsein vormt voor de 53ste Kinderboekenweek. Het feest was in Muziekge- bouw aan 't IJ in Amsterdam. Debutante Marjolijn Hof kreeg daar gisteravond van minister Plasterk de Gouden Griffel voor Een kleine kans. Dat boek Wilt u nog weg in de herfstvakantie? Profiteer dan van onze herfstvakantie- special naar Rome. Deze 6-daagse vliegreis boekt u al voor de waanzinnige prijs vanaf slechts 498! En dat is inclusief vliegreis, verblijf in het comfortabele hotel Angeletto, dagelijks ontbijt en boeiende excursies! Maar let op! Er is slechts 1 vertrekdatum, dus wees hier snel bij! INCLUSIEF EXCURSIES Onder leiding van Nederlandssprekende reis- leiding ontdekt u Tivoli en de Eeuwige Stad Rome met o.a. het Vaticaan, het Colosseum, het Forum Romanum en deTrevifontein. Vertrekdatum: alléén 24 oktober v.a. 498 Voor uitgebreide reisbeschrijving/reservering, zie www.kras.nl/24226 waarom zou je verder zoeken of bel 0900 - 9697 =1 Heeft u de Ondernemer niet ontvangen? Bël gratis met lezersservice 0800 - 0235444 GOES - De centrale alarmcentrale, hulpdiensten en gemeentehuizen in Zeeland zijn gistermiddag plat- gebeld nadat in de hele provincie per abuis de sirenes waren afge gaan. Oorzaak bleek een computer storing. Even na half vijf's middags begon nen overal de sirenes te loeien. De Veiligheidsregio Zeeland wilde een stille test uitvoeren, maar de computer stond nog ingesteld op het testalarm van afgelopen maan dag. Het is gebruikelijk op de be kende eerste maandag van de maand de sirenes te beproeven. Veel mensen vroegen zich nu af of er een ramp was gebeurd. Massaal belden ze hulpdiensten en ge meentehuizen. De telefoon van de centrale alarm centrale in Middelburg stond rood gloeiend. Hoewel meteen een ver klaring naar 'rampenzender' Om roep Zeeland was gestuurd, raakte de internetpagina in een mum van tijd overbelast. Sommige instellingen en scholen reageerden alert en hielden perso neel en leerlingen binnen, zoals op de middelbare school Schelde- mond in Vlissingen. Volgens woordvoerder M. Lam- pert van de Veiligheidsregio was het foutje wel een goede manier om na te gaan hoe de communica tie verloopt als Zeeuwen massaal gaan bellen. „In die zin is deze sto ring leerzaam." BH Vlissingen moet het Schelde kwartier afblazen reageer op www.pzc.nl Hirsi Ali is welkom eens 29% oneens aantal reacties: 655 1 71% gaat over het meisje Kiek dat vreest dat haar va der, die als arts werkt in een oorlogsgebied, iets ergs zal overkomen. foto ANP EN DEN HAAG - Vijf Nederlandse mili tairen zijn gisteren gewond ge raakt toen ze tijdens een patrouille- tocht in Afghaanse provincie Uruz gan werden beschoten. De solda ten zijn overgebracht naar het hos pitaal in Kamp Holland. Ze heb ben schaafwonden, rugklachten en botbreuken en maken het in middels goed. Het is nog niet ze ker of ze in Afghanistan blijven of terug worden gevlogen naar Neder land. De militairen werden ver moedelijk door Taliban-strijders beschoten. Zeeland: 2,3, 25 t/m 33, 36 en 37; Binnenland: 4 t/m 6; Buitenland: 7 t/m 9; Meningen: 10 en 11; Onder wijs: 15 t/m 17; Economie: 18 en 19; Beurs: 21; Weer: 22; Strips: 23;Cultuur: 34; Agenda: 35; Sport: 39 t/m 45; Televisie: 46 en 47. Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 I 111 I 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1