zelfmoordpiloten Ondernemer Schoonmaker is grote onbekende op kantoor Laurentien luidt Week van de Alfabetisering in Ook op zoek naar goed personeel 1 Bel nu 0113 - 315 500 pzc Maandag 10 September 2007 5 amsterdam - In de Arena is de Week van de Al fabetisering zaterdag ingeluid. Prinses Laurentien lanceerde met hulp van KNVB-directeur Henk Ke- sler (links naast de prinses) een grote bal met let ters om het belang van taal te onderstrepen. In Nederland kunnen anderhalf miljoen mensen niet voldoende lezen en schrijven. Om hen te helpen om schroom en schaamte te overwinnen en het probleem aan te pakken, zijn de Wereldalfabetise- ringsdag en de Week van de Alfabetisering inge steld. Laurentien is het boegbeeld van de strijd te gen laaggeletterdheid. foto Gerald van Daalen/GPD Tweederde van de werknemers kent naam poetsende collega niet. den haag - Schoonmakers zijn veelal totaal onbekend bij collega's op de werkvloer. Tweederde kent de naam van de schoonmakende collega niet en slechts dertig pro cent van de schoonmakers deelt mee in de taart als er een feestje is. Toch ziet viervijfde hem of haar als een volwaardige collega en wor den de verrichtingen van de schoonmaker bijna altijd gewaar deerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de stichting Raad voor Arbeidsver houdingen Schoonmaak en Gla zenwassersbranche (RAS) in het kader van de Week van de Schoon maker, die vandaag begint. De woordvoerder vindt het jammer dat zoveel schoonmakers naam loos hun werk doen. „Wat mij zelf opviel in het onderzoek is dat slechts 38 procent van de mensen zelf mondeling of via een briefje contact maakt als een deel van de werkplek extra aandacht nodig heeft." De RAS vindt dat de 200.000 schoonmakers best vaker wat collegiale aandacht mogen krij gen. Een derde van de respondenten denkt dat schoonmakers ook toet senbord, monitor en computer muis schoonhouden. Ten onrech te, want daar zijn speciale afspra ken voor nodig. Een ruime meer derheid van het personeel meent dat schoonmakers niet voor zes uur 's ochtends en niet na negen uur 's avonds werken, maar in die tijdspanne wordt ongeveer eender de van alle schoonmaakwerk ge daan. Het thema van de Week van de Schoonmaker is dan ook De On zichtbare Held. Vrijdag gaat staats secretaris Aboutaleb van Sociale Zaken zelf schoonmaken in het mi nisterie en ook worden enkele schoonmakers verkozen tot On zichtbare Held. wat dat betekent. Uren sta je er in de rij omdat alles en iedereen door detectiepoorten moet. En alle pilo ten die op internationale luchtha vens komen, zijn gescreend." Woordvoerder Frans Nederstigt van de Inspectie Verkeer en Water staat (IVW) beaamt dat er de afge- 'We verhuren geen toestel aan onbekenden en we vragen een identiteitsbewijs' lopen zes jaar geen aanvullende richtlijnen zijn uitgevaardigd voor vliegscholen. Vicevoorzitter Frits Paymans van de Koninklijke Vereniging voor de Luchtvaart ziet ook helemaal niets in extra richtlijnen. Het is nooit voor honderd procent uit te sluiten dat een piloot zich met toestel en al op de olievoor raad in de Botlek stort. „Maar je voorkomt het zeker niet met extra richtlijnen voor vliegscholen", meent Paymans. „Moet je ieder een screenen die een rijbewijs voor een shovel wil halen? Met shovels gebeuren ook heel erge dingen." Op vliegveld Seppe legt Hendriks uit dat hij de paspoortgegevens van zijn leerlingen doorstuurt naar de IVW. Hendriks: „Ik zie slechts een kopie en kan niet na gaan of er drie Afghaanse stempels in het paspoort staan. Ook kan ik niet nagaan of iemand een straf blad heeft. Waar zou ik dan nog meer op moeten letten? Ik zou het niet weten. Voor mij zijn het klan ten." WD-kamerlid Fred Teeven is verbaasd dat voor vliegscholen geen extra maatregelen gelden. Vol gens hem heeft minister Guusje ter Horst de kamer onlangs nog verzekerd dat alles onder controle is. „Maar als dat niet zo is, is dat tragisch. Het is schokkend en geeft maar even aan dat dit kabinet de boel niet op orde heeft." Op woensdag 24 oktober verschijnt een speciale uitgave van 'de Ondernemer' die geheel in het teken staat van het werven van personeel. Hierin kunt u laten zien welke mogelijkheden uw bedrijf biedt op het gebied van ontwikkeling en scholing, aan welke innovaties u werkt of hoe goed de faciliteiten zijn binnen uw bedrijf. Kortom: Profileer uw organisatie als dé nieuwe werkgever! Nieuwsgierig naar de mogelijkheden in de Ondernemer? Bel voor een afspraak! Helikopter redt vier personen uit zee den helder - Een helikopter heeft gisterochtend vier personen gered nadat hun jacht tussen Vlieland en Terschelling was omgeslagen en gezonken. Rond half elf kwam de eerste mel ding binnen dat de boot in de pro blemen was. De opvarenden wis ten op een rubberen vlot over te stappen, maar ook dat sloeg om. Een helikopter viste de drenkelin gen uit het water. Paus verheft kerk Susteren tot basiliek susteren - Paus Benedictus XVI heeft de Amelbergakerk van Suste ren verheven tot de status van pau selijke basiliek. Dat heeft de Vati caanse prelaat mgr. Karei Kasteel gisteren bekendgemaakt. Neder land kent nu 21 basilieken. Om de eretitel te krijgen moet een kerk oud zijn, bijzonder mooi, als bede vaartplaats gelden, grote devotie voor heiligen kennen en een grote betekenis voor de regio hebben. Met bijl gedode man 'willekeurig doelwit' roosendaal - De man die zater dagavond op het treinstation in Roosendaal een 22-jarige man met een bijl zou hebben gedood, heeft zijn slachtoffer mogelijk willekeu rig uitgekozen. De politie heeft vooralsnog geen relatie kunnen vinden tussen de twee, maakte zij zondag bekend. De 41-jarige ver dachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie zoekt nog getuigen. Wereldhavendagen publiekstrekker rotterdam - De Wereldhavenda gen, die dit jaar hun dertigste edi tie beleefden, hebben zaterdag en zondag ruim 400.000 mensen naar Rotterdam getrokken. De ex cursies naar de haven waren vrij wel uitverkocht. Op het feest zaterdagavond op de Maas kwamen naar schatting 70.000 belangstellenden af, zei ma nager Annemieke Loef van het eve nement gisteren. Peugeot 205 leukste auto jaren tachtig den haag - De Peugeot 205 is geko zen tot leukste auto van de jaren '80. Zo'n 25.000 mensen brachten hun stem uit via de website van de ANWB. De 205 bleef de Fiat Panda net voor. Eerder was al de Volkswagen Kever tot leukste auto van de jaren '70 uitgeroepen. Bij de verkiezing gaat het niet om de mooiste of duurste auto, maar om de auto die de leukste herinnerin gen oproept. Meer hulp marine voor getroffenen Nicaragua den haag - De Nederlandse mari ne heeft gisteren een tweede schip naar het door de orkaan Felix ge troffen Nicaragua gestuurd. Net als de eerder vertrokken Hr. Ms. Van Nes gaat de Hr. Ms. Pelikaan daar noodhulp bieden aan de bevol king. Het schip neemt een me disch team, een geestelijk verzor ger, noodrantsoenen, waterzakken en medicijnen mee.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 5