Zeeland Verdachte drama in Melissant voorgeleid Uitgeslapen? gratis Vletten strijden op Veerse Meer Slapen in een doos valt niet mee '°t 30 september aekmatras Uw voordeel kan oplopen tot«I.SOO.-i k v "ag naar de A voorwaarden. M A Hastens Mega Store Breda Ettensebaan 17a (naast Kids Factory) Breda Info: 0900 - 225 0 225 Hastens 7^ Fulfilling dreams since 1852 Omgebrachte vrouw was volgens berichten oud-Fliplandse. MELISSANT - De verdachte, een 29-jarige man, in het familiedrama dat zich vrijdagavond in Melissant voltrok, wordt vandaag voorgeleid. Bij het gebeuren werden een 31-ja- rige vrouw en haar 3-jarig dochter tje om het leven gebracht. Berichten dat de vrouw oorspron kelijk afkomstig zou zijn uit Sint-Philipsland kan de politie niet bevestigen. De 29-jarige man meldde zich vrij dagavond rond acht uur bij een po litiebureau in Hellevoetsluis met de mededeling dat zijn vrouw en zijn dochter om het leven waren gebracht. De man werd vervolgens als verdachte van doodslag op de twee slachtoffers aangehouden. Politiemensen gingen naar de wo ning aan de Fabiusstraat in Melis sant om het verhaal te controle ren. Daar troffen zij inderdaad twee stoffelijke overschotten aan. De technische recherche is begon nen met het sporenonderzoek in het huis. Ook een is buurtonder zoek opgestart. De politie Rijnmond-Rotterdam wilde gisteren geen nadere mede delingen doen over enig resultaat van het buurtonderzoek noch over de sectie. PZC Maandag 10 september 2007 1 5 WOLPHAARTSDIJK - Het Veerse Meer was afgelopen weekeinde weer het decor van de Veerse Vlet- tenrace. Die werd voor de tiende keer gehouden. Tijdens de jaarlijkse zeilwedstrijd van Rotary Goes-De Bevelanden moeten deelnemers binnen 24 uur in een Lelyvlet het hele Veerse Meer bevaren. Daarbij mag alleen gebruik wor den gemaakt van natuurlijke krachtbronnen als spieren, wind en stroming. Tijdens de wedstrijd, waarbij gro tendeels 's nachts wordt gevaren, moet een aantal bekende en een aantal 'geheime' controleposten worden aangedaan en is er een ver plichte nachtrust van minimaal vier uur op één van de daartoe be stemde locaties. Er deden dit jaar voor het eerst ook twee damesbo- ten mee. De Veerse Vlettenrace werd ge wonnen door het team van George Meij uit Terneuzen. In totaal deden twintig teams van elk drie bemanningsleden mee. Een groot deel van het batig saldo, een paar duizend euro, is bestemd voor het goede doel. Dit jaar is dat Stichting Leergeld. Het ziet er gezellig uit, maar echt comfortabel is zo'n kartonnen doos niet, weten Wolphaartdijkse jongeren nu uit ervaring. foto Mechteld Jansen Jeugd brengt nacht door onder karton voor goede doel. door Luc Oggel WOLPHAARTSDIJK - Nog enigszins slaperig kijken de 23 jongeren uit hun ogen, zondagochtend op Cam ping Veerse Meer in Wolphaarts- dijk. Nee, slapen in een kartonnen doos is niet bepaald het comforta belste wat er is. Maar ze kunnen zich nu wel beter inleven in de straatkinderen in Bolivia, voor wie dat dagelijkse kost is. De Protestantse Gemeente Wolp- haartsdijk wilde iets bijzonders doen om het nieuwe kerkelijk jaar in te luiden. Dat werd een 'Nacht zonder Dak', waarmee het project Straatkinderen in Bolivia van de christelijke hulporganisatie Tear wordt ondersteund. De deelne mende kinderen, tussen de 12 en 17 jaar, hebben zich laten sponso ren om een nacht in een karton nen doos door te brengen. Cam ping Veerse Meer had een plek ter beschikking gesteld waar het kar tonnen dorp kon worden opge bouwd. Het ziet er zondagochtend behoor lijk authentiek uit, en eigenlijk ook wel gezellig. Er brandt een vuurkorf en menigeen doet zich te goed aan een eierkoek of krente- bol. De meeste 'daklozen' hebben een korte nacht gehad, want een beetje keten kon niet uitblijven. „Ik heb wel last van mijn rug", zegt Henk Binnekamp (13). Niet gek, een matras gebruiken was uit den boze. „Die grond is best hard", zegt Henk met een vertrok ken gezicht. Hij had de avond tevo ren nog wel even gedoucht. „Ik wilde schoon mijn doos in." Ook Diana Francke (13) kan zich na de letterlijk gebroken nacht ('onze doos stortte in') beter voor stellen wat straatkinderen in Boli via doormaken. „We hadden wel een slaapzak, dus dat is nog best luxe. Maar het was toch best koud." Op de vraag of ze er naar uitkijken weer lekker in hun eigen bed te kruipen, wordt door Henk en Diana heftig 'ja' geknikt. Dat zit er nog even niet in, want eerst moeten ze nog naar de kerk en daarna moeten de slaapplaat- sen-voor-een nacht nog worden opgeruimd. Met de actie 'Nacht zonder dak' is een bedrag van 1684,80 euro inge zameld. Het geld is inmiddels aan Tear overhandigd. Nog 6 dagen te gaan! Media Markt Middelburg is 2 jaar en dat vieren we! Voor elke C100 die u besteedt, krijgt u er 10 van ons cadeau! Ik ben toch ni«t gak.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 37