Nehalennia denkt aan leerlingenstop eeland Briljanten paar kan niet zonder elkaar Danseressen geven monumentale boerderij kunstzinnig tintje Brit rijdt met fiets op snelweg Z H 14 Maandag 10 september 2007 pzcB Willem en Koos Mieras-Kriekaard zijn 65 jaar getrouwd. foto Mechteld Jansen Schoors echtpaar Mieras-Kriekaard viert 65-jarig huwelijksfeest. door Luc Oggel schore - Op zondag wordt geen post bezorgd, dus de felicitatie van de koningin prijkte zaterdag al bo ven de schouw. Maar gisteren was het echtpaar Mieras-Kriekaard uit Schore exact 65 jaar getrouwd. Schorenaar Willem (88) en zijn echtgenote Koos (87), die in Krab- bendijke is geboren, zijn eigenlijk al vanaf hun tienertijd samen. „We heben elkaar ontmoet op de kermis in Kruiningen", vertelt Koos. „Toen ik naar huis fietste met een vriendin, kwam hij achter ons aan. We waren toen 17 en 18 jaar." Willem vond in 1939 een baan bij de Schelde als scheepstimmer man, maar werd op een bepaald moment naar Duitsland gestuurd om daar te werken. De enige ma nier om levend terug te komen was door trouwverlof aan te vra gen. „Op zaterdag 5 september 1942 was ik terug, op 9 september zijn we getrouwd." Omdat Willem daarna niet opnieuw naar Duits land wilde, is hij een tijd onderge doken in het Westland. Na de oor- COES - Een 19-jarige Brit heeft gis terochtend een boete van 80 euro gekregen omdat hij met zijn moun tainbike over de A58 ter hoogte log streek het stel neer in Vlissin- gen, waar het tot 1957 heeft ge woond. Sindsdien is het Schore. Het briljanten echtpaar heeft één zoon, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Of misschien inmiddels wel drie, want de vrouw van de één van de twee kleinzoons stond afgelopen week einde op het punt om te bevallen. Hoewel inmiddels de nodige ouderdomskwaaltjes de kop opste ken, mag Willem af en toe nog graag op handen en voeten met de achterkleinkinderen spelen. Een andere liefhebberij van het stel, fietsen, zit er echter niet meer in. 'Ik fietste met een paar vriendinnen naar huis en hij kwam achter me aan' „We hebben ontzettend veel ge fietst, de vierdaagse van Drenthe bijvoorbeeld en ook zijn we een keer naar Zutphen gereden." Tegenwoordig doen ze het wat rus tiger aan, een beetje tuinieren en puzzelen. Ook het jubileum is in de luwte gevierd. Maar als het aan Willem en Koos Mieras-Kriekaard ligt, gaan ze door naar de 70 jaar. „We kunnen niet zonder elkaar." van Goes fietste. Rond kwart over tien kwam bij de politie een mel ding binnen dat er een fietser op de snelweg reed. Middelburgse school luidt noodklok over te krappe locatie Breeweg. door Carta van de Merbel MIDDELBURG - De havo/vwo-afde- ling van scholengemeenschap Ne halennia aan de Breeweg in Mid delburg groeit uit zijn jas. Elk jaar stijgt het aantal leerlingen en wordt het drukker. Als er niet dit schooljaar nog een oplossing komt, zijn de problemen volgens rector L. de Kraker straks niet te overzien. Mogelijk moet er dan voor volgend jaar een leerlingen stop worden ingesteld en kan maar een beperkt aantal nieuwe scholieren worden toegelaten. De ouders van de havo/vwo-leerlin- gen zijn per brief op de hoogte ge steld van de problemen. Het schoolgebouw aan de Breeweg is ooit gebouwd voor zo'n 800 leerlingen, maar het wordt nu bevolkt door ongeveer Beschonken Tholenaar rijdt zonder banden tholen - De politie heeft zaterda gochtend even na achten het rijbe wijs ingevorderd van een 48-jarige Tholenaar. De man reed slinge rend rond in de Hoogaarsstraat in zijn woonplaats in een personen auto waarvan de rechterbanden ontbraken. Hij reed met hoge snel heid op de stalen velgen. De Thole naar bleek ruim drie keer de toege stane hoeveelheid alcohol te heb ben gedronken. Industrieel Erfgoed Zeeland bestaat 25 jaar goes - De Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland (WIEZ) viert woensdag het 25-jarig jubileum. Er wordt een lustrumbijeenkomst ge houden op het emplacement van de Stoomtrein Goes Borsele in Goes. Er zijn lezingen van Wim Hofman, één van de oprichters en Peter Dees, een autoriteit op het gebied van industriel erfgoed. Aan vang 13.00 uur. 970 scholieren. En dat is te mer ken, zegt rector De Kraker: „Het is gewoon te druk. Tijdens leswisse- lingen en in de pauzes is het drin gen op de gangen en in de kanti ne. Je houdt je hart vast als er iets gebeurt." Ook is er een tekort aan lokalen. Daarom dient een ge bouw bij de vmbo-locatie van Ne halennia aan de Kruisweg als uit- wijklocatie. Nadeel daarvan is dat de lokalen in dit gebouw klein zijn en dat leerlingen en docenten soms maar voor één uur les naar een ander gebouw, driehonderd meter verderop, moeten. Docen ten en ouders van leerlingen kla gen hierover. Het betreffende ge bouw aan de Kruisweg staat bo vendien op de nominatie gesloopt te worden zodat deze plek op ter- De afdeling havo/vwo van scho- lengemeenschap Nehalennia heeft te weinig ruimte om nog meer scholieren te herbergen. De school wil graag uitbreiden. Drankrijder valt in slaap achter stuur 's-HEER ARENDSKERKE - Een 21-jarf- ge man uit de gemeente Borsele is gisterochtend rond kwart voor zes in de vangrail gereden op de A58 ter hoogte van 's-Heer Arendsker- ke. Hij was achter het stuur in slaap gevallen. Ook bleek de man twee keer de toegestane hoeveelheid al cohol te hebben gedronken. De politie heeft het rijbewijs van de brokkenpiloot ingenomen. Politie zoekt getuigen van verkeersruzie 'S-HEER ARENDSKERKE - De politie is op zoek naar getuigen van een ruzie tussen twee automobilisten die zaterdagmiddag plaatsvond tus sen 15.15 uur en 15.30 uur op de Nieuwe Rijksweg in 's-Heer Arendskerke. Tijdens deze ruzie werd de auto van een 56-jarige Goesenaar beschadigd. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844. mijn komt te vervallen als uitwij- klocatie. De prognose is dat er volgend schooljaar weer 120 leerlingen bij komen op de afdeling havo/vwo en daar is geen ruimte voor, zegt De Kraker. „We moeten dan een leerlingenstop invoeren, maar dit staat haaks op ons standpunt dat openbaar onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn." De Kraker ziet uitbreiding van zijn school aan de Breeweg als dé op lossing. Hij wil daarom de sportles sen op een andere plek onderbren gen ('bijvoorbeeld aan de sport- boulevard') en de gymzaal slopen zodat op die plaats een aanbouw kan worden neergezet. Onlangs heeft een architect daarvoor een schets gemaakt. Bedoeling is dat in dit nieuwe deel een aparte brug klasunit komt. Kinderen die van de basisschool komen, kunnen dan hun eerste jaar aan de middel bare school doorbrengen in een 'apart schooltje'. Belg rijdt slingerend over Postweg Yerseke yerseke - Een 40-jarige Belgische automobilist is zaterdag zijn rijbe wijs kwijtgeraakt omdat hij met veel te veel drank op achter het stuur zat. De man viel op omdat hij 's avonds rond kwart voor elf slinge rend over de Postweg in Yerseke reed. Een blaastest wees uit dat hij vijf keer de toegestane hoeveelheid al cohol had gedronken. Politie houdt jongen aan voor mishandeling MIDDELBURG - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.00 uur op de Markt in Mid delburg een 16-jarige jongen uit Ar- nemuiden aangehouden. Hij had een 19-jarige Vlissinger in het ge zicht gestompt. Wat de aanleiding hiervoor was, is niet bekend. De jongen is meegenomen naar het bureau en mocht na verhoor naar huis. Monumentendag in Borsele gecombineerd met cultuur. door Luc Oggel borssele - Het heeft wel wat: een aantal danseressen dat zich zwie rig door de tuin van 't Hof Mon ster in Borssele beweegt. Het geeft wat extra cachet aan de toch al fraaie boerderij uit i6t8 van de fa milie Quist, die afgelopen weekein de te bezichtigen was tijdens mo numentendag. De gemeente en de Culturele Raad Borsele hebben het jaarlijkse evenement deze keer anders aange pakt. De opengestelde boerderijen, woningen, molens en kerken zijn gecombineerd met exposities, pre sentaties, muziekoptredens en voorstellingen in en om die gebou wen. Zo repeteerde dus Stichting Dansz uit Goes in de tuin van 't Hof Monster aan de Kaaiweg in Borssele, ter voorbereiding op de nieuwe productie met het Beve- lands Symfonie Orkest. Choreogra fe Iris Veekens vond de opzet ge slaagd. „Het is een schitterende lo catie en dat er publiek bij zit is ook mooi meegenomen. Een meer waarde voor alle partijen." Bewoonster Gewenda Katsman toonde zich eveneens tevreden. Ze schat dat er in totaal zo'n 40 a 50 mensen zijn Iangsgeweest. Andere monumenten binnen de gemeente Borsele met een kunst zinnig extraatje waren onder meer de RK kerk Bonifacius in Kwaden- damme, molen De Korenhalm in 's-Gravenpolder, de boerderij van C. van Damme in Heinkenszand en 't Hof G Achttien 88 in Baar land. Ook in de andere vijf ge meenten op De Bevelanden waren monumenten te bezichtigen. In Kloetinge bijvoorbeeld konden be langstellenden de vorderingen van de restauratie van de Geerteskerk bekijken. De dakconstructie en de 'Deze aanpak is een meerwaarde voor alle partijen' binnenmuren worden grondig aan gepakt. Er was een diapresentatie en een rommel-, btocante- en boe kenmarkt rondom de kerk. De op brengst komt ten goede aan de res tauratie. Stichting Dansz in de buitenlucht in Borssele. foto Mechteld Jansen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 36