Zeeland PZC School wil bouwverkeer uit straat Automobilist rijdt door na aanrijding 13 BEVELANDEN-THOLEN 16 16 M l Taptoe brengt sfeer op Coese Markt Goes verruimt armoedebeleid Noord-Beveland is op zoek naar een toegankelijke verbinder Voorhang 12.000 kilometer in het zadel naar Peking Schoolvak economie gaat op de schop Maandag 10 september 2007 Tip? redgoes@pzc.nl Directeur De Vliete in Wissenkerke vindt situatie gevaarlijk. door Luc Oggel WISSENKERKE - Basisschool De Vlie te in Wissenkerke is bezorgd over de veiligheid van haar leerlingen. Bouwverkeer voor de in aanbouw zijnde serviceflat annex woonzorg centrum Amaliahof zorgt volgens directeur R. Meuldijk voor levens gevaarlijke situaties. De openbare school staat in de Julianastraat. Amaliahof verrijst op het terrein tussen de Julianastraat, de Wilhelminastraat, de West straat en de Beatrixstraat. Volgens de directeur is met ontwikkelaar Marsaki afgesproken dat de Julia nastraat in elk geval gemeden zou worden door het bouwverkeer, maar dat is geenszins het geval, zegt hij. „Kinderen moeten zich 's och tends langs betonblokken lossen de combinaties worstelen, er poste ren zich torenhoge kranen mid den in de straat en boven het schoolplein bungelen allerlei zwa re kettingen aan weer een andere kraan. Het is gewoon schandalig." Meuldijk heeft inmiddels gebeld met diverse instanties zoals het door Marsaki ingehuurde grond- verzetbedrijf Dekker BV uit Goes en de gemeente, maar dat heeft tot dusverre niet geholpen. „Van Dekker kreeg ik te horen dat de kinderen maar beter moeten uitkij ken en dat ouders denken dat ze de hele straat kunnen bezetten." Directeur/eigenaar J. C. Dekker zegt in een reactie dat bouwwerk zaamheden 'nu eenmaal gepaard gaan met overlast'. „Ik ontken niet dat ik voorzichtig moet zijn, maar Directeur R. Meuldijk van de Wis- senkerkse basisschool De Vliete vindt dat bouwverkeer voor Ama liahof voor levensgevaarlijke si tuaties zorgt. we moeten elkaar ook een beetje helpen. Die moeders staan daar twintig minuten van tevoren al in een grote kring midden op de weg, dat is ook niet altijd even han dig. Bovendien word ik ook maar gestuurd, ik had daar helemaal niet hoeven te zijn." Wethouder A. van der Maas van de gemeente Noord-Beveland be vestigt dat is afgesproken dat de omgeving zo weinig mogelijk last mag hebben van het bouwverkeer. Hij laat weten dat er zeker actie zal worden ondernomen als de situa tie inderdaad zo ernstig is als Meul dijk die schetst. Schooldirecteur Meuldijk ziet zich intussen genoodzaakt af te zien van deelname aan de door Veilig Verkeer Nederland georganiseerde actiedag 'Op voeten en fietsen naar school', die donderdag 20 sep tember op Noord-Beveland wordt gehouden. De achterliggende ge dachte is een veiligere schoolomge- ving door het terugdringen van het autoverkeer. Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. „Een goed initiatief, maar ik kan dat op dit moment niet verkopen aan de ouders. We zijn blij dat de leerlingen onder be geleiding van hun ouders naar school komen. Hoe dat gebeurt, is nu even van secundair belang." door Luc Oggel GOES - Behalve een tegemoetko ming in de kosten van contributie voor een sportclub en huishoude lijke apparatuur, wil het Goese col lege van burgemeester en wethou ders minima in de gemeente ook permanent computers verstrek ken. Daarnaast worden meerdere fietsen beschikbaar gesteld aan een gezin dat van weinig geld moet rondkomen. Nu is dat er nog één. Met het voorstel komt het college tegemoet aan de wens van de raad. Die had in juni gevraagd om uitbreiding van het armoedebeleid op enkele punten. Er zitten wel voorwaarden aan de verruiming vast. Voor de compu ter met printer geldt een maxi mumbedrag van 700 euro. Ook moet een gezin kunnen aantonen minimaal een jaar een laag inko men te hebben en moet er min stens één kind van tussen de 11 en 17 jaar in het gezin zijn. De uitbreiding van de fietsenrege- ling en de verstrekking van pc's gaat Goes ruim 20.000 euro per jaar kosten. Dat geld kan worden betaald uit een extra rijksbijdrage voor armoedebestrijding. GOES - Getrommel, getoeter en geblaas en dat in fraaie kostuums. Honderden mensen waren zater dagavond naar de Grote Markt in Goes gekomen om getuige te zijn van de eerste taptoe sinds twee jaar. Vorig jaar ging het evenement wegens geldgebrek niet door, maar de Stichting Goes Pro motie heeft nu toch weer een aantal orkesten naar Goes weten te halen. De Douane Harmonie Nederland, het Trompetterkorps van de Mare chaussee, 48th Highlanders of Holland, Drum and Bugle Corps Beatrix uit Hilversum, Show- en drumfanfare METRO uit Scheveningen, Show- en Marchinband Amigo en Jong K&G uit Leiden én Euphonia uit Goes gaven acte de présence. foto Mechteld Jansen WOLPHAARTSDIJK - Een 68-jarige vrouw uit de gemeente Goes is za terdagochtend rond kwart over ne gen zwaargewond geraakt toen zij in Wolphaartsdijk werd aangere den op haar fiets. Dat gebeurde op de kruising Molendijk/Lepelstraat. De bij het ongeluk betrokken automobilist is doorgereden. De vrouw is met een traumaheli kopter naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gebracht. De automobilist reed in een don kerkleurige auto met aanhangwa gen. Daarachter reed een zwarte Seat Leon met een Belgisch kente ken. De politie verzoekt de bestuurder van de donkerkleurige betrokken personenauto en getuigen zich te melden op het politiebureau of contact op te nemen via nummer 0900-8844. door Luc Oggel WISSENKERKE - Een verbinder en een coördinator, die zorgzaam, toe gankelijk, begrijpend, ordelijk en betrouwbaar is. Wie zich hierin herkent moet maar eens een gooi doen naar het burgemeesterschap van Noord-Beveland, want naar zo iemand wordt gezocht. Dat staat in de concept-profiel schets voor de nieuwe eerste bur ger. Hij of zij wordt de opvolger van C. van Liere, die per 1 januari vervroegd uittreedt. Kandidaten moeten over bestuur lijke ervaring beschikken en Noord-Beveland als 'een nieuwe uitdaging in een lopende carrière zien'. Leeftijd speelt kennelijk geen rol, want daar wordt in de stukken met geen woord over ge rept. De raad vergadert woensdag, in het bijzijn van commissaris van de koningin K. Peijs, over de profiel schets. De bijeenkomst begint om 15.00 uur in het gemeentehuis in Wissenkerke. Tip? redactie@pzc.nl Een handje drop. Een plakje worst. Bij de avondborrel een bakje filet americain en een roya le punt brie. Een avondmaal van witte bonen in tomatensaus met gebakken ui. Tussen de middag gebakken ei. Of een creatie van gebakken Smac met ui en knof looksaus. Die Vlissinger weet dat hij zijn hang naar het goede le ven breed uitdraagt. Vooral van voren, ruim over de broekband. Laatst, op vakantie, maakte een wildvreemde vrouw hem dat glashard duidelijk. Zij wenkte hem streng bij het gezelschap dat zij een museumrondleiding gaf: „Stapt u even binnen, me neer. En neemt u de buik ook mee, dan kan de deur dicht."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 35