Zeeland Luid toeterend door het Zeeuws-Vlaamse land Fonds voor uitjes voor psychiatrisch patiënt Voorhang Verdachte drama gezin voorgeleid 1 4 Maandag 10 september 2007 pzcZ Deelnemers van de Truckroll vertrekken uit Sas van Cent voor een rit door Oost-Zeeuws-Vlaanderen. foto Peter Nicolai Truckroll rijdt de twintigste rit door Zeeuws-Vlaanderen. door Sheila van Doorsselaer SAS VAN CENT - Dus zo voelt de ko ningin zich als ze door het land trekt; geliefd door iedereen. Toegezwaaid worden door drom men mensen, iedereen lacht, soms gaan duimen omhoog of klinkt ap plaus. Het is geen wonder dat de 280 vrachtwagenchauffeurs en hun evenveel verstandelijk gehan dicapte passagiers zo uitkijken naar en genieten van de Truckroll. Zaterdag vierde de Truckroll zijn twintigste editie, deze keer werd - uiteraard luid toeterend - een rou te van ongeveer tachtig kilometer door Oost-Zeeuws-Vlaanderen ge reden. Terneuzenaar Eric de Doelder (41) rijdt al zo'n achttien jaar mee en al heel wat jaren is Jeanine de Putter (15 zijn vaste passagiere. Door de jaren heen is een hechte band tus sen de twee ontstaan. „Jeanine stond bovenaan de gastenlijst voor mijn huwelijk", zegt Eric. Een foto van het bruidspaar met Jeanine er bij, heeft hij op een T-shirt laten printen en dat T-shirt heeft Jeani ne aan tijdens de Truckroll. Zij maakt af en toe een tekening voor 'Kijk, moeders komt ook zwaaien en ze heeft d'r ponnetje nog an" Eric die hij als een trofee in zijn ca bine hangt. Niet alleen Jeanine heeft de nacht voor de Truckroll niet kunnen slapen, ook Eric heeft geen oog dichtgedaan. „Ik had er weer zo'n zin in, ik kon de slaap niet vatten." In De Vlaanderen, waar de chauffeurs en de passa giers elkaar treffen, is het geknuffel niet van de lucht. „Truckers heb ben allemaal zó een muil, maar op een dag als deze hebben ze alle Buurtfeest brengt mensen bij elkaar terneuzen - Aan Z, de welzijnsor ganisatie in Terneuzen, hield afge lopen zaterdag een buurtfeest in de Terneuzense wijken Oudeland- se Hoeve en Katspolder. Het buurt feest dat mede georganiseerd werd door de buurtvereniging, maakt deel uit van het project 'Op zoek naat de schatten in de buurt'. Doel was om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Op verschillen de locaties waren er festiviteiten. Zo kon je deelnemen aan een fiets tocht, was er een buurtpicknick met muziek op de kinderboerderij en konden de jongeren zich uitle ven tijdens een potje basketbal. Een handje drop. Een plakje worst. Bij de avondborrel een bakje filet americain en een royale punt brie. Een avondmaal van witte bonen in tomatensaus met gebakken ui. Tussen de middag gebakken ei. Of een creatie van gebakken Smac met ui en knoflooksaus. Die Vlis- singer weet dat hij zijn hang naar het goede leven breed uitdraagt. maal een héél klein hartje." Eric is zijn werkgever, Van der Lee, erg dankbaar. Hij werkt nog niet zo lang voor deze transporteur, maar de 'baas' vond het vanzelfsprekend dat Eric de Truckroll zou rijden. De planner heeft er zelfs speciaal rekening mee gehouden, zodat Eric vrijdag op tijd thuis was en fris aan de tocht kon beginnen. Eric en Jeanine rijden in de eerste van vier colonnes, van elk onge Dronken automobilist slaat op de vlucht retranchement - Een 24-jarige Belgische automobilist is zater dagnacht in zomerdorp 't Zwin bij Retranchement aangehouden na een korte achtervolging. Agenten zagen de bestuurder rond half vijf met hoge snelheid rijden over de Boulevard de Wielingen in Cadzand. De man probeerde aan zijn aanhouding te ontkomen, maar dat lukte niet. Op het bureau bleek dat hij bijna driemaal de toe gestane hoeveelheid alcohol op had. Een Poolse bestuurder die op de N61 bij IJzendijke werd aange houden, bleek bijna vier keer te veel gedronken te hebben. Vooral van voren, ruim over de broekband. Laatst, op vakantie, maakte een wildvreemde vrouw hem dat glas hard duidelijk. Zij wenkte hem streng bij het gezelschap dat zij een museumrondleiding gaf: „Stapt u even binnen, meneer. En neemt u de buik ook mee, dan kan de deur dicht." veer zeventig vrachtwagens, van Sas via Zuiddorpe, Koewacht, Hei kant, Sint-lansteen, Clinge, Hulst, Graauw, Kloosterzande, Hengst dijk, Vogelwaarde, Zaamslag, Axel en Westdorpe terug naar Sas. Van het vele toeteren slaat Erics claxon ter hoogte van Zuiddorpe vast. Het ding blijft een tijdje af gaan en Jeanine gilt het uit van pret. Het getoeter lokt mensen langs de route naar buiten om te Vrienden van Zeeuwse Gronden werft al tientallen weldoeners. door Paul Begijn zaamslacveer - De Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden zag zaterdag het levenslicht in Zaamslagveer. De stichting heeft als doel mensen met een psychi sche aandoening financiële steun te bieden zodat ze kunnen deelne men aan culturele en ontspannen de activiteiten. De oprichtingsbij eenkomst leverde de stichting met een al tientallen weldoeners op. De Stichting Vrienden van Zeeuw se Gronden is een uitloper van Zeeuwse Gronden: de verzamel naam voor de uitvoerende taken van de Stichting Wonen en Psy chiatrie. „Mensen met een psychia trische aandoening willen voor vol worden aangezien en deelnemen aan de maatschappij net als elk an der. Omdat het aan financiële mid delen ontbrak om leuke activitei ten te ondernemen is de Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden opgericht. Door fondsen te wer ven willen wij deze mensen leuke zwaaien. „Kijk, moeders heeft d'r ponnetje nog an, zie je dat Jeani ne!" In Sint-Jansteen staat iemand langs de weg verkleed als clown, in Hulst hebben mensen vier bankstellen buitengezet om de stoet te kunnen bekijken. Opval lend veel mensen hebben hun tuinset op de oprit gezet en laten de colonne aan zich voorbijtrek ken. Kopje koffie en een koekje er bij en zwaaien maar. Eric: „Het is uitstapjes aanbieden", zegt psycho loog Ian van Blarikom van Zeeuw se Gronden. De onlangs geïnstal leerde gedeputeerde Frans Hame link, zelf ook woonachtig in Zaam slag, onthulde een beeld dat de nieuwe stichting een plek wil ge ven bij een nieuw onderkomen van Zeeuwse Gronden in Axel. De stichting hield haar inwijding op de Eben Haëzer boerderij in Zaamslagveer, een monumentale boerderij. Deze locatie was niet toevallig gekozen, want de boerde rij was geopend in het kader van Monumentendag. Omdat er de he le dag verschillende activiteiten waren voor jong en oud, was aan loop verzekerd. Zodoende wisten de initiatiefne mers van Vrienden van Zeeuwse Gronden ruim zestig leden te wer ven die een bijdrage leveren om mensen met een psychiatrische aandoening een onvergetelijke dag te bezorgen. Vrienden van Zeeuwse Gronden is opgericht om geld in te zame len zodat psychiatrisch patiënten kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. toch fantastisch dat je gehandicap ten op deze manier de dag van het jaar kan laten beleven? En het zijn niet alleen zij, maar ook de chauf feurs, het publiek en al die vrijwil ligers hebben een topdag." Eenmaal terug in De Vlaanderen maken Jeanine en Eric, na een kop verse soep en broodjes, weer een afspraak voor volgend jaar. Het af tellen is weer begonnen. melissant - De verdachte - een 29-jarige man - in het familiedra ma dat zich vrijdagavond in Melis sant voltrok, wordt vandaag voor geleid. Bij het gebeuren werden vrijdaga vond een 31-jarige vrouw en haar 3-jarig dochtertje om het leven ge bracht. Berichten dat de vrouw oorspronkelijk afkomstig is uit Sint-Philipsland zegt de politie niet te kunnen bevestigen. De 29-jarige man meldde zich vrij dagavond rond acht uur bij een po litiebureau in Hellevoetsluis met de mededeling dat zijn vrouw en zijn dochter om het leven waren gebracht. De man werd vervolgens als verdachte van doodslag op de twee slachtoffers aangehouden. Politiemensen gingen naar de wo ning aan de Fabiusstraat in Melis sant om het verhaal te controle ren. Daar troffen zij inderdaad twee stoffelijke overschotten aan. De technische recherche is begon nen met het sporenonderzoek in het huis. Ook is buurtonderzoek begonnen om achter de toedracht en relevante informatie te komen. De politie Rijnmond-Rotterdam wilde gisteren geen nadere mede delingen doen over het buurton derzoek en de sectie. Tip? redactie@pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 28