Zeeland 12.000 kilometer in het zadel naar China Goese Lyceum neemt schoolvak economie als eerste op de schop Vrouw gewond bij aanrijding op N57 16 I Maandag 10 september 2007 PZC Zeeuwse politieman fietst naar Olympische Spelen in Peking. door Jeffrey Kutterink goes - Op de vooravond van de Olympische Spelen willen ze in Pe king staan. Met de fiets. Twaalf Ne derlandse agenten ploeteren vier maanden door weer en wind. 12.000 kilometer lang, voor een goed doel. Tot Moskou is het te doen. Daarna gaat het 1800 kilome ter over grind, langs de Transiberië Express, via Mongolië naar China. „Waaraan ik begin? Geen idee." Zijn ogen schitteren. „Het avon tuur", verzekert Anton Hagen (50) uit Wilhelminadorp, „is mijn drijf veer." Al meer dan dertig jaar werkt hij bij de politie Zeeland. Met zijn gezin trok hij jarenlang in een vakantiebus door Europa. Op een zwerftocht in Spanje gebeurde het. „Fietsende en wandelende Pel- grimgangers naar Santiago de Compostella brachten het fietsvi- rus op ons over." Rome, Sienna en Zuid-Frankrijk veroverde hij op zijn stalen ros. Zijn pilsje zet hij even neer. „Wil je een land echt leren kennen, dan 'Als ik Peking zie op Google Earth, denk ik; daar sta ik straks met mijn fietsje' moet je dat op de fiets doen. Een tentje en slaapzak is genoeg." Stil tuurt Anton over de atletiekbaan van AV'56 in Goes. „De rit die we nu gaan maken is onvergelijkbaar." Het is al weer meer dan een jaar geleden dat politieagent Roel Wier- sema uit Nunspeet op het idee kwam om naar China te fietsen. Hij heeft uiteindelijk veertien fana tieke fietsende agenten en vier be geleiders om zich heen verzameld. „We willen twee volgauto's rege len. Eén die als kwartiermaker op zoek gaat naar een overnachtings- plek. De andere is er voor de veilig heid bij. Onder de begeleiders zijn een kok en een mecanicien." Ieder heeft zo zijn eigen beweegre den om mee te gaan. Maar geen van de dienders wil alleen voor zichzelf rijden. Ze gaan fietsen voor Right to Play. Een humanitai re organisatie die alle kinderen ter wereld wil laten sporten en spe len. De agenten hernoemden de fietstocht tot Bike2play. „Dat bekt lekker. Het streven is 250.000 euro bijeen te krijgen." Dat zijn afhaal-Chinees koud wordt, deert Anton niet. Hij zit op zijn praatstoel. Glunderend: „Op 13 april vertrekken we vanuit het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ter voorbereiding heeft iedereen een deel van de organisatie op zich genomen. Behalve het uitzet ten van de route moeten ook visa worden aangevraagd." Maandelijks komen ze bijeen om zakelijke din gen te regelen en elkaar goed te le ren kennen. „Iedereen steekt an ders in elkaar." Afgelopen week end toerden de agenten tweehon derd kilometer over de Bevelan- den, Schouwen en Walcheren. „We hebben normale fietsen en gaan niet racen. Want het is geen wedstrijd. Wel stappen we na Mos kou over op dikkere banden, om dat het terrein dan ruiger wordt." De bagage gaat in de volgauto's. „Klimatologisch is het niet veel an ders dan als je door Europa fietst. We hebben geen bijzondere kle ding. Wel dragen we een helm." De route staat al grotendeels vast. „Simpel gezegd volgen we de Tran siberië express." Met hun Engels zit het wel snor. „Maar ons Rus sisch is beroerd", grinnikt Anton. „Mogelijk gaat een student van de Universiteit Groningen mee die Russisch spreekt." Een goede ge zondheid is een vereiste. Met zijn wijsvinger omhoog: „En je moet zitvlees hebben." Vier maanden zal hij van huis zijn. „Twee maan den heb ik gespaard via een levens loopregeling. Verder zet ik over uren en vakantiedagen in." Op 6 augustus hopen de agenten aan te komen in Peking. In gedach te heeft Anton de route nog niet gereden. „Af en toe zoek ik op Google Earth. Dan kijk ik naar Pe king of het Rode Plein en denk: daar sta ik straks. Met mijn fietsje. Mijn vrouw komt daar ook naar toe. We willen dan nog meer van China zien. Daarna vliegen we te rug." Met een glimlach: "Waaraan ik begin? Geen idee." Fietstocht Fietstocht: Amsterdam-Pe king Route: Polen, Baltische Staten, Rusland, Mongolië, China Afstand: 12.000 kilometer Duur: 4 maanden Gemiddelde afstand per dag: 110 kilometer Gemiddelde snelheid: 23 kilo meter per uur Deelnemers: 14 Soort fietsen: Giant expedi tion, 27 versnellingen Zeeuwse sponsor en donateur: RP Holidays, Stad Zeeland Makelaars http://www.bike2play.nl http://www.righttoplay.nl scharendijke - Bij een ongeval za terdagavond rond kwart voor tien op de N57 ter hoogte van Scharen dijke is een 22-jarige automobiliste uit Rotterdam gewond geraakt. De 22-jarige automobiliste reed in de richting van haar woonplaats en raakte de macht over het stuur kwijt. De auto kwam in de berm terecht; de automobiliste corrigeerde haar voertuig maar belandde toen op de rijbaan van het tegemoetko mend verkeet en botste op de au to van een 35-jarige automobilist uit Rosmalen. De auto van de Rot terdamse schoot van de weg en be landde via de bosschages op de la ger gelegen parallelweg. De vrouw is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Haar verwondingen zijn niet be kend. Beide auto's raakten zwaar bescha digd. Goese Lyceum vormt voorhoede bij landelijke verandering lespakket. door Joeri Wisse goes - Geld. Het is voor velen de eerste associatie bij het schoolvak economie. Een totaal nieuwe op zet van het schoolvak moet daar verandering in brengen en de maatschappelijke kant van het vak naar voren brengen. Na veertig jaar is het vak aan een grondige herziening toe. Vierde jaars - en vwo-leerlingen van het Goese Lyceum mogen vanaf dit jaar 'economie nieuwe stijl' als eer sten uitproberen. Vanaf 2010 krij gen alle leerlingen vanaf havo 4 en vwo 4 economieles volgens het nieuw vastgestelde examenpro gramma. De leerlingen van het Goese Lyceum krijgen dat jaar ech ter al les op basis van dit program ma en maken in 2010 (voor vwo) als eerste in Nederland het exa men 'nieuwe stijl'. Het Goese Ly ceum heeft zich voor de pilot aan gemeld. Docente Inge Verlee: „Uit eindelijk moeten we er toch alle maal aan geloven. Nu zitten we dicht bij het vuur en kunnen we op basis van onze ervaringen en die van de leerlingen nog bijstu ren." Formeel gaat het om nieuwe exa meneisen, maar ook de manier van lesgeven is behoorlijk veran derd, zegt Verlee. De lessen zijn meer op de praktijk gericht. Stof wordt geïntroduceerd met aanspre kende voorbeelden, bijvoorbeeld over popconcerten. Principes uit de economie worden aan de hand van experimenten in de klas tast baar gemaakt voor de leerlingen. Zo wordt een begrip als schaarste, het verschijnsel dat optreedt om dat onze behoeften niet alllemaal bevredigd kunnen worden door de beperkt aanwezige middelen en dus keuzes moeten maken, proef ondervindelijk duidelijk gemaakt. Verlee: „Om dit begrip duidelijk te maken hebben de leerlingen in de les gespeeld alsof ze bouwbedrij ven waren die moesten kiezen wel ke projecten ze aannamen om zo veel mogelijk geld binnen te ha len." Het maatschappelijk belang van economie moet in de experimen- Leerlingen van het Goese Ly- ceum krijgen dit jaar als eersten in Nederland economie 'nieuwe stijl'; de lessen zijn meer op de praktijk gericht. ten duidelijk naar voren komen. "Zo kunnen leerlingen bijvoor beeld opgedeeld worden in kopers en verkopers, met denkbeeldige producten die ze moeten verhan delen. Het is dan heel waarschijn lijk dat er prijsafspraken worden gemaakt, om zo hoog mogelijke winsten te behalen. Daar kan een discussie aan worden gekoppeld over hoe verleidelijk het is om dat te doen en dat prijsafspraken ma ken oneerlijk kan aanvoelen. Ook de bouwfraude kan je daarbij ver band brengen." Nieuwe boeken zijn er nog niet, daar hebben de uitgevers nog een paar jaar de tijd voor nodig. Tot die tijd doen de leerlingen van het Goese het met stencils, geschreven door het eigen docententeam en een speciaal schrijfteam van econo miedocenten. Anton Hagen uit Wilhelminadorp fietst samen met andere agenten naar China om geld in te zamelen voor Right to Play. foto Mechteld Jansen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 16