emngen Yildirim: honderden leden verlaten SP donk zeeland nazomerfestival.nl Weinig nieuwe partijen overleven Zeeland Nazomerfestival dankt theatermakers en artiesten, sponsors en subsidiegevers, medeuuerkers en vrijuuilligers voor hun bijdrage en geuueldige inzet. Pers en publiek dank voor uuu aandacht en uuaardering. Zeeland Nazomerfestival 2008 is van 26 aug t/m 6 sept Graag tot volgend jaar! PZC Maandag 10 september 2007 1 1 LEZERS SCHRIJVEN Brieven richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 31 4460 AA Goes 0113-315660 iezersredacteur@pzc.nl Keuring 'Keuring op maat voor de oudere automobilist', kopt de PZC (08-09) naar een uitspraak van het de heer Fontijn van het CBR. Waarom weer de oudere die hier te kijk wordt gezet, zo vraag ik mij afj komt dit de verkeersveiligheid ten goede? Als regelmatig verkeers deelnemer raak je gewoon aan de bumperklevende BMW- en Au- di-rijder die al telefonerend met een sneltreinvaart komt aanstor men. Om van de nerveuze jonge lui in hun witte bestelautootjes of de opgefokte probleemjeugd in hun opgevoerde zwarte Golfjes maar niet te spreken. Met snelhe den die het toegestane ver over schrijden vliegen ze ons voorbij. Ook in TV programma's als 'Blik op de weg' of'Wegmisbruikers' staat het aantal aangehouden oude ren niet in verhouding met de volksopbouw. Als je op maat wil keuren pak dan dit soort agressie velingen aan ter bevordering van de verkeersveiligheid. Keur des noods wat vaker, maar hanteer wel dezelfde criteria als voor alle andere automobilisten. I.J.M. Ouwendijk Kloetingseweg 68, Goes Ziekenhuizen Het is misschien al mosterd na de maaltijd; misschien is het voorstel van de heer Simons al aangeno men. Maar het zou erg jammer zijn als zijn wil wet is: het kan echt niet, één ziekenhuis in de pro vincie Zeeland. Daar gaat de pa tiënt niet op vooruit, dat kan een leek begrijpen. Het duurt te lang eer men in het ziekenhuis aan komt. Verpleging, doktoren, veel van deze mensen komen op straat te staan. Nee, laat het idee dood bloeden, meneer Simons; neem een pilletje, misschien helpt het te gen de pijn in het hoofd. J. Verhage Walhout Nieuwstraat 12, Zoutelande Opstandig lid vertrekt bij SP en start een nieuwe politieke partij. door Erwin Buter ZWOLLE/DEN HAAG - Een naam voor zijn nieuwe partij heeft hij nog niet. Een partijprogramma en statuten worden de komende maanden geschreven. Pas als die er zijn, zal Düzgün Yildirim weer ver schijnen in de Eerste Kamer. „Het wordt geen eenmansfractie met mijn naam. Ik wil daar toch vooral zitten namens de nieuwe partij." Via de pers vernam Yildi rim vrijdagavond dat de SP hem heeft geroyeerd. De senator mocht in beroep, maar ziet daar geen heil in. Hij kondigde wel direct aan zijn eigen partij op te richten. „Ik heb geen vertrouwen meer in een partijleider die alleen via de media communiceert", zei hij gisteren over SP-leider Jan Marijnissen. De langverwachte breuk tussen de Düzgün Yildirim foto ANP SP en het opstandige partijlid was daarmee een feit. Hoewel op een onverkiesbare plaats, kreeg Yildi rim in het voorjaar voldoende voorkeursstemmen van collega-sta tenleden uit de provincie Overijs sel voor een senaatszetel. Tegen de regels, vond de SP-top, die eiste dat hij zijn plek opgaf. Die eis leidde tot beroering. Diver se partijleden in gemeenteraden en Provinciale Staten gaven hun lidmaatschap op uit onvrede met de straffe leiding van de partijtop. Het comité voor democratisering in de SP, met daarin Yildirim, kreeg veel steunbetuigingen. Yildirim zegt nu dat 'honderden SP'ers' de komende week de partij zullen verlaten en zich al dan niet bij hem aansluiten. „Deze week geven zij een perscon ferentie", aldus de senator. Wie hem uit de SP volgen, blijft tot dan onduidelijk. Zelf wil Yildirim geen namen noemen, maar hij schermt met 'raadsleden en moge lijk ook statenleden'. Zijn partner Margriet Twisterling, fractievoorzitter in Zwolle, zal haar lidmaatschap van de SP op zeggen, maar wordt geen lid van de nieuwe partij. Stella Quasten, raadslid in Enkhuizen, die eerder dit jaar de SP-fractie verliet en Yil dirim tot nu toe steunde, sluit zich ook niet aan bij een nieuwe partij. „Ik ben voorlopig klaar met de lan delijke politiek", zegt ze. Het onlangs vertrokken SP-raads- lid Johan Luijendijk uit Zutphen zegt 'niet te geloven in een nieuwe partij': „De SP verander je alleen van binnenuit." Yildirim denkt intussen na over zijn beweging. „Onze partij zal het opnemen voor vrijheid, gelijkwaar digheid en solidariteit.", somt hij op. „Onze vrijheid zal anders zijn dan die van de Partij van de Vrij heid van Geert Wilders, die alleen opkomt voor bepaalde groepen. We worden ook geen nieuwe PvdA of SP. Zij propageren naar buiten vrijheid, maar gaan intus sen onbeschoft met het eigen ka der om." Vandaag zal Yildirim om een nieu we zitplaats in de Eerste Kamer vragen. De Amsterdamse politicoloog André Krouwel en zijn Groningse collega Paul Lucardie verrichten onderzoek naar nieuwe partijen. Uit hun meting blijkt dat van de 63 nieuwe partijen die sinds 1989 meededen aan de verkiezingen er drie wisten te overleven. Een daar van is de SP van Jan Marijnissen. De twee andere partijen komen voort uit fusies: GroenLinks en de Christenunie. De LPF verdween na vijf jaar weer van het politieke toneel. De Partij voor de Vrijheid (PW) van Wilders heeft sinds de verkiezingen van november 2006 negen zetels in de Tweede Kamer, maar doet nog te kort mee om al een eindoordeel te kunnen vor men over de levensvatbaarheid. ÜVSBfonds bouwfonds mab Provincie Zeeland Rabobank

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 11