Familieberichten 38 Zaterdag 8 september 2007 PZC Na een leven van zorg, aandacht en liefde voor allen die haar dierbaar waren is tot ons verdriet van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot moeder lacobina de Wijze Mina sinds 1 juni 2001 weduwe van Aart Maljers Koudekerke, Vlissingen, 11 maart 1917 6 september 2007 Veere: Corrie f Veere: Jan f Vlissingen: Piet Lien f Lia Arold en Saskia Merel Hen te Desiree en Peter Lynn Veere: Ad Josefta t Shirley Damion Jaimy Correspondentieadres: i Wagnerlaan 23 4384 LJ Vlissingen Mina is opgebaard in Uitvaartcentrum Jobse aan de Sanden- burghlaan 2 te Veere. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 10 september van 19.30 uur tot 20.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 11 september om 13.00 uur in de aula van het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 2 te Middelburg. Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Onze dank gaat uit naar het personeel van verzorgings tehuis Nieuw-Sandenburgh afdeling Kruidhof voor hun liefde\>olle verzorging Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze medeoprichter, ex-bestuurslid, de grote motor en erelid van onze vereniging Bram van der Meulen Wij wensen Mien en overige familieleden en vrienden heel veel sterkte toe om dit verlies te verwerken. Namens het bestuur en de leden van de Modelbouwvereniging Oostburg "Je hebt tranen gelachen onnozel gedaan, En tenslotte tevreden., het licht uitgedaan" Stéé We zijn trots dat we jouw vriend mochten zijn! Ie zal voor altijd een speciale plek in ons hart hebben. Martijn Blok en Richard Blom Stefan Nooit meer..jij op het pad naar je ouderlijk huis Nooit meer..jij achter je bureau op je kamer Nooit meer..jij in de Panda Nooit meer..jij en je bekende loopje Nooit meer..jij en je gulle lach en droge humor Nooit meer..jij en het voetballen Nooit meer..jij en onze jongens Nooit meer. Wij wensen Ad en Ellen, Paul-Richard en Steffie, Johan en Heidi, familie en vrienden alle sterkte bij dit ongelooflijke verlies. De overburen Henk en Wilma Kramer Tim en Wendy Leon Joran en Linda Een borrel zonder jou Is als een stoel zonder poten Als een glas zonder bier Stefan We zullen je eeuwige glimlach missen. Je vrienden van studievereniging Pro-M te Tilburg Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden Stefan Moens De afgelopen jaren student aan onze faculteit. Ons diepe medeleven gaat uit naar zijn ouders, verdere familie en vrienden. Wij wensen hen alle kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies. Namens de medewerkers van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Universiteit van Tilburg Prof. dr. Kees Koedijk, decaan In liefde met allen heb ik geleefd. In vrede met Christus ben ik heengegaan. Tot ons groot verdriet is toch nog onverwacht van ons heengegaan Theodorus Gerardus Naessens Theo weduwnaar van Johanna Wilhelmina Maria Naessens-van Keulen Axel, 12 juni 1924 t Axel, 6 september 2007 Familie Naessens Familie van Keulen Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de Vurssche te Axel voor al hun goede zorgen. Correspondentieadres: Te Waterstraat 10,4571 AM Axel U kunt afscheid nemen van Theo in het Mortuarium West singel te Axel, op maandag 10 september van 19.00 tot 19.30 uur. De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag 12 september om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Gregorius de Grote te Axel, waarna de crematieplechtig heid volgt in de aula van het crematorium te Terneuzen, Bellamystraat 28-c. Samenkomst in de kerk vanaf 13.45 uur. Enkel schriftelijke condoleance. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Den Haag, 28 november 1948 Voor ons niet te bevatten Aart Noest is overleden. Vlissingen, 6 september 2007 Fanny Froscha en'IHensley .Boris, Wesley Liza Suzanne [odewijk De heer en Mevrouw Noest iie, Mo Fanny dejong Beursstraat 8 4381 CD Vlissingen Wij komen samen op dinsdag 1 1 september om 1 3.30 uur in het uitvaartcentrum Monuta "De Voorzorg" aan de Industrieweg 20, 4382 NA te Vlissingen. Er is daar gelegenheid om van Aart afscheid te nemen van 1 2.45 tot 1 315 uur voorafgaand aan de samenkomst. De begrafenis zal plaatshebben om 14.30 uur op de algeme ne begraafplaats aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in eerder genoemd uitvaartcentrum. Aart houdt van witte bloemen. Zij die wij vergeten hebben een rouwbrief te sturen worden ver zocht deze advertentie als zodanig te beschouwen We still got the blues for you Dag maatje Kees en Diana Ontdaan zijn we, een muziekvriend is er niet meer. We zullen je vakmanschap en vriendschap missen Ex- pose Volkomen onverwacht overleed Aart Noest Echtgenoot van onze collega Fanny dejong en voormalig medewerker van het GORS Aart heeft bijna 20 jaar als kok en onderhoudsman op diverse woonvormen in Walcheren gewerkt. We zullen hem herinneren als een betrokkenen medewerker die op zijn eigen wijze een waardevolle bijdrage geleverd heeft aan de sfeer in de woningen waar hij werkte. Wij delen in het verdriet van Fanny, en verdere familie, en wensen hen kracht voor de tijd die koml. Namens alle medewerkers JB Hulsfein Raad van Bestuur het GORS Goes, 6 september 2007 Verbijsterd Verslagen Verdrietig Aart Noest Oud-medewerker en echtgenoot van onze collega Fanny dejong is er niet meer. In gedachten zijn wij bij Fanny, hun kinderen en kleinkinderen. Namens alle collega's en cliënten, het GORS, Wonen en Werken Walcheren Met veel verdriet geven we kennis van het overlijden van onze zwager en oom Wim Polman Middelburg: Truus Willeboordse-Ruissen Oost-Souburg: Huib Ruissen Janny Ruissen-Vader Ko Ruissen Jos Ruissen-Lesterhuis Middelburg: Tanny Meulbroek-Ruissen Neven en nichten Oost-Souburg, 6 september 2007 Na een kort ziekbed van vier weken is van ons heengegaan mijn zus en onze schoonzus Janna Francina Kegge (Janny) weduwe van M.C.J. Quist Tholen, f Vlissingen, 4 september 1932 6 september 2007 Wij bewonderen de moed waarop zij dit heeft gedragen. Tholen: Jo Kegge Hannie Kegge-van Gelven Zierikzee: Rie de Bel-Quist Leen de Bel Vlaardingen: Jaap Quist Nel Quist-Bogers Oosterscheldestraat 6 4335 PH Middelburg Janny is opgebaard in rouwcentrum 'Middelburg', Buiten- hovelaan 1. U kunt aldaar afscheid van haar nemen op zaterdag 8 september a.s. van 19.00 tot 20.00 uur. Op dinsdag 11 september zal om 12.00 uur de afscheids dienst worden gehouden, welke geleid zal worden door ds. Beijer, in de aula van de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Aansluitend zullen we haar om 13.00 uur begraven. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te condoleren in rouwcentrum 'Middelburg'. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Door een niet te bedwingen ziekte is overleden mijn lieve levenspartner, vriendin van onze vader Janny Quist-Kegge Haar levenslust was een voorbeeld. Bram Dingemanse kinderen en kleinkinderen Nieuwenhovenseweg 22 4333 AP Middelburg Wij ontvingen het droevige bericht dat Janny Quist de vriendin van onze broer en zwager Bram Dingemanse is overleden. Namens de familie Dingemanse Zoutelande, 6 september 2007 Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN Kantoor en rouwcentrum: Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen Telefoon: 0118-413417 Voor een zorgzame begeleiding Uitvaartzorgcentrum De Bevelanden j.C. Hoekman Geideloozepad 20,4463 a| Goes (0113) 227525 m Voor een volledige en waardige verzorging van uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 52