Zeeland Parkeerplan Souburg valt slecht PZC PZC grootste Jackpot ooit! WALCHEREN 39 33 39 Actie monumentale brug verijdeld Positiekleding^ boob Wij geven u de helft cadeau! Gsm's gestolen Kort alles kan Burgemeester kroont Zeeuwse schouw Betje met houten gans Zaterdag 8 september 2007 Onderzoek naar aanpak jeugdzorg Tip? redwalch@pzc.nl Opknapbeurt van drie straten levert 24 bezwaren op. door Miriam van den Broek OOST-SOUBURG - Het plan om drie straten in Oost-Souburg het ko mende najaar opnieuw in te rich ten, heeft vierentwintig inspraak reacties opgeleverd. Omwonenden hebben met name grote bezwaren tegen het voorstel om de parkeer vakken in de Kromme Nieuw- straat te verplaatsen naar de ande re kant van de weg. De J.I. Sandersestraat, de Kromme Nieuwstraat en een deel van de Zeewijksingel gaan op de schop omdat er aan de riolering gewerkt moet worden. Daarnaast wil de ge meente de parkeerplaatsen verbe teren omdat de smalle straatjes de verkeersdrukte niet aan kunnen. Zo'n twintig bewoners hebben vo rig jaar al gewaarschuwd dat de parkeerproblemen verergeren als er op de oude locatie van garagebe drijf Kuzee, tussen de Zeewijksin gel en de Kromme Nieuwstraat, vij fentwintig nieuwe woningen ko men. Hun bezwaren tegen dat plan zijn toen afgewezen. In het nieuwe herinrichtingsplan verhuizen de parkeervakken van de kant met de even huisnum mers in de Kromme Nieuwstraat naar de zijde met de oneven num mers. „Daar is niet over nage dacht", zegt E. Witsenburg uit de Kromme Nieuwstraat. „De bewo ners aan de oneven kant van de straat hebben geen achterom. Die moeten met hun fiets, brommer, of afvalbak langs de zijkant van hun huis naar de straat. Geparkeer de auto's kunnen straks de door gang van die zijpaden blokkeren. De bewoners aan de even kant van de straat hebben dit probleem niet, omdat zij geen zijpaden heb ben, maar een brandgang." Wethouder T. Croné wilde giste ren nog niet reageren. Over een paar weken buigt het college zich over de inspraakreacties. De gemeente Vlissingen heeft volgens een aantal inwoners van Oost-Souburg niet goed nage dacht over een nieuw parkeer plan. n 0 p p i e s maternity PART NERS ECHTE MAKELAAR O I I 8-616617 HJ UUUl Kerkplein, Yerseke www.bruundebeer.nl MIDDELBURG - De Vrienden van Middelburg hadden het mooi bedacht: een paar onderdelen van de gesloopte voetgangersbrug die ooit bij het station stond meene men uit de loods aan de Kleverskerkseweg en ze ten toonstellen op de vrijwilligersmarkt. Maar dat ging niet door. De gealarmeerde politie schakelde de burgemees ter in en die stak persoonlijk een stokje voor de actie. Bestuursleden Peter Ingelse (links) en Theo Rietveld laadden de brugdelen vervolgens maar weer uit. Op een paar ornamenten na. Die zijn - met toestemming van de gemeente - vandaag te zien in het kraampje van de stichting op de Markt. foto Lex de Meester Spaar mee voor 50% korting op vier exclusieve serviezen van Johnson Brothers, één van de merken van Wedgwood. Spaarkaarten kunt u downloaden via onze website www.pzc.nl/spaaractie. U kunt ze ook afhalen bij onze klantenbalie. Met een abonnement spaart u sneller! Bel 0800-0231231. VLISSINGEN - Uit een sportcomplex aan het Baskenburgplein in Vlissin gen zijn gisteren tussen 10.00 uur en 11.30 uur enkele mobiele tele foons gestolen. Uit een afgesloten kleedkamer wer den, door een deur te forceren, vier mobiele telefoons weggeno men. De waarde van de telefoons is niet bekend. VSE De blonde Terneuzense is sinds kort helemaal hoteldebotel van Leon; het is dik aan. Onlangs nam hij haar romantisch mee uit eten. Ze vrijden voetje, hij voerde haar een stukje vis. De volgende dag sms'te hij: „Schat, je zag erprach- Tip? redactie@pzc.nl tig uit. Het was alleen wat kort, maar heb enorm van je genoten..." Met het schaamrood op de kaken schreef ze terug dat het niet de be doeling was geweest hem in verle genheid te brengen. „Volgende keer trek ik een langere rok aan..." u heeft nog maar 2 dagen om een Staatslot te kopen!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 35