PZC Vlissingen zakt verder weg in crisis Oil 21 De Witte Raaf mag uitbreiden Zomerfestival in Vlissingen WALCHEREN 25 34 Ondernemingsraad zegt vertrouwen op in algemeen directeur. En daar is de kruitmolen Muggen e,,v t; Ma Straling zendmasten blijft ver onder de afgesproken limiet Woensdag 1 augustus 2007 Arbiter Van der Meer uit Terneuzen staat op C-lijst van de KNVB Tip? redwalch@pzc.nl door Maurits Sep VLISSINGEN - De crisis op het stad huis van Vlissingen is geëscaleerd. De ondernemingsraad heeft het vertrouwen opgezegd in algemeen directeur D. Schipperheijn. Het col lege van B en W gaat proberen een oplossing te vinden voor de vertrouwensbreuk. Wethouder Verhage komt volgende week met een standpunt over de breuk en mogelijk met een oplossing. De gemeenteraad is hierover gister avond tijdens een besloten verga dering geïnformeerd. De raad heeft het college de tijd en de ruimte gegeven te bemiddelen. Di verse partijen benadrukten na af loop dat personeelsbeleid een be voegdheid is van het college en dat de raad zich daarom nog afzijdig houdt. Dat verandert wat VVD, PvdA en CDA betreft als de crisis voortduurt en het werk voor de burgers in gevaar komt De vertrouwensbreuk komt twee werkdagen nadat de onderne mingsraad (OR) en de algemeen directeur hadden afgesproken dat Schipperheijn met steun van de managers zou proberen de onrust onder de ambtenaren weg te ne men. Na die afspraak van vorige week donderdag heeft de OR met managers gesproken. Daaruit is vol gens voorzitter M. Kaptein geble ken dat de managers geen vertrou wen hebben in die aanpak. „Om dat dit de laatste oplossingsrich ting was die we nog hadden, treb ly De Vlissingse gemeenteraad is gisteravond geïnformeerd over de vertrouwensbreuk tussen di recteur en Ondernemingsraad. Het college gaat bemiddelen. ben wij besloten dat het geen zin had door te gaan. Het overleg is op geschort. Wij zijn er niet op uit de boel te saboteren, maar er is kenne lijk geen werkbare oplossing." Schipperheijn reageerde verrast op de vertrouwensbreuk. „Ik vind dit heel vervelend. Ik zou gisteren met de managers spreken, maar zij hebben al eerder met de OR ge sproken. Dat is niet in lijn met de afspraken. Ik wacht nu af wat het college van B en W besluit." Verha ge toonde zich verbaasd over de snelheid waarmee de breuk is ont staan. „Ik betwijfel nu wel of de af spraken serieus zijn bedoeld en of ze een kans hebben gehad." Meer dere partijen in de gemeenteraad zijn er gisteravond van overtuigd geraakt dat het beter is het onder zoek naar de problemen met het Scheldekwartier door te laten gaan en te wachten tot de uitkomsten in september klaar zijn, dan het heft in eigen hand te nemen en een eigen onderzoek instellen. De extern deskundigen kunnen dit beter dan de politiek, menen WD, PvdA en CDA. Het college heeft schriftelijk toegezegd aan de provincie en het ministerie van Vrom hen op de hoogte te hou den. MIDDELBURG - Even dachten de archeologen nog dat het onderzoek naar de oude kruitmolen in de Mortiere niet veel op zou leveren. Tot eergiste ren ineens een cirkel van baksteen verscheen: de basis van één van de kruitmolens die in de acht tiende eeuw in de Middelburgse polder stonden. Deze molen maakte onderdeel uit van de Een dracht, een echte buskruitfabriek. Buskruit werd gemaakt van salpeter, zwavel en houtskool. Om ermee te kunnen schieten, moesten de drie grondstoffen eerst worden fijngemalen. Dat ge beurde met behulp van molenstenen. Die werden in Middelburg aangedreven door een paard. Volgens archeoloog Bernard Meijlink is dit de eer ste Nederlandse kruitmolen die archeologisch wordt onderzocht. „We weten best veel van kruit molens, maar archeologie is toch de studie van de mensen erachter. Het valt hier tot nu toe best tegen. Doordat boeren het land hebben omge ploegd, is er heel veel verloren gegaan." Spaar mee voor 50% korting óp vier exclusieve serviezen van Johnson Brothers, één van de merken van Wedgwood. Spaarkaarten kunt u downloaden via onze website www.pzc.nPspaaractie. U kunt ze ook afhalen bij onze klantenbalie. Met een abonnement spaart u sneller! Bel 0800-0231231. ARNEMUIDEN - Camping de Witte Raaf in Arnemuiden mag uitbrei den. Dat heeft het Middelburgse college van B en W gisteren beslo ten. De camping wordt niet alleen fors groter, er komen ook paal- en dijkwoningen, bovendien wordt er een overdekt zwembad, een bow lingbaan, een kinderboerderij en een midgetgolfbaan gebouwd. VLISSINGEN - Het is dit weekend drie dagen feest op het Bellamy- park in Vlissingen. En elke avond heeft een ander thema. De donderdag staat in het teken van boerenrock. Als muzikaal hoogtepunt komen de coryfeeën van de boerenrock uit 's Heeren- hoek opdraven: Surrender. De band wordt bijgestaan door Don der en andere Zeeuwse bands. Het podium is van twaalf uur 's mid dags tot middernacht bemand. Dat is vrijdag ook het geval. Op de dag van de nachtmarkt op de bou levard is het Bellamypark getekend door het Nederlandse lied. René de Haan, Jerry, de Gebroeders Ko, de Amstel Live Band en nog een aantal Zeeuwse muzikanten probe ren het après-ski gevoel naar bo ven te halen. Zaterdag draait het om dance. Op het podium staan Zeeuwse dj's als DoubleRd, Rize en Ingmar en aan het begin van de avond komen de nationale draaitafelhelden. Eva Ma ria uit de Amsterdamse technosce- ne, Wouter de Moor, ]uan Sanchez en net als vorig jaar staat ook dj Isis op het Bellamypark. Alle optredens zijn gratis. Ze zijn georganiseerd door de Stichting Horeca Evenementen Vlissingen. De kruitmolen is niet erg lang in bedrijf geweest. Toen de productie stopte, is de fabriek verbouwd tot boerderij. Na de inundatie werd op de plaats van de kruitfabriek een noodboerderij gebouwd. Ook die staat er niet meer: de brokstukken van dat gebouw liggen verspreid over het op gravingsterrein. Wie meer wil weten over het werk dat de archeologen doen, kan op woensdag middagen terecht in de bouwkeet bij de vind plaats aan de Jazzroute. foto Ruben Oreel De camping wil zich vooral op wa tersporters richten. De uitbreiding van de Witte Raaf is voor een deel op openbaar terrein. Ter compen satie wordt nieuw openbaar ge bied ingericht: een eiland met een bos en een strandje. In totaal zijn er straks 816 huisjes en kampeer plaatsen. De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren. Tip? redactie@pzc.nl Geïnspireerd door een mild zon netje, kwam het in dat Goese be drijf tot een dialoog over de plus sen en minnen van warm weer. „Lekker kamperen, mmm. ]e kunt ook de tent gewoon in je tuin zetten, dan lijkt het net als of je met vakantie bent", begon de ene ervaren dame positief. „Alleen die steekmuggen hè", no teerde ze aan de negatieve kant. „Ik heb nu horren. Iiiideeeaaal." De dame met vest, een kouwelijk type, reageerde koeltjes. „Heb ik niet nodig. Mij steken ze nooit, te koud vlees. Behalve toen op Martinique, daar was ik een deli catesse voor de muqqen." „Oh ja?" „Jahaa, ....blood on the rocks."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 23