%r Natuur wordt afvalbak PZC Familie aangevaren in vakantiehuisje 'Milieubeweging is te machtig' Toun s F na Ni 8 Beurskoersen hard onderuit HET WEER: 21 0 Geregeld zon zie pagina 36 t/m 39 Zaterdag 28 juli 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 176 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl Kismm CROUW - In je vakantiehuis aangevaren worden. Dat overkwam de familie Simonetti aan het Prin ses Margrietkanaal bij Grouw. Het 105 meter lan ge vrachtschip Victus ramde gisternacht hun va kantieverblijfDe schipper was in slaap gevallen. Hij had maar drie uur geslapen in plaats van het voorgeschreven aaneengesloten minimum van zes uur. Zijn vrouw, zijn drie kinderen en de ma troos bleven ongedeerd. Ook de uit Zwolle af komstige familie Simonetti kwam met de schrik Illegaal storten in Midden- en Noord- Zeeland neemt toe. door Berry van der Heijden en Rinus Antonisse goes - Het dumpen van afval in natuurgebieden neemt steeds gro tere vormen aan. Beheerders van natuurgebieden schatten jaarlijks miljoenen euro's kwijt te zijn aan opruimkosten. Volgens boswachter Piet de Keu- ning van Staatsbosbeheer Zeeland wordt in Zeeuws-Vlaanderen al ja renlang behoorlijk wat illegaal ge stort. Ook door Vlamingen die even de grens over-wippen. Hij is erover bezorgd dat het afvaldum- pen sinds dit voorjaar nu ook in Midden- en Noord-Zeeland duide lijk aan het toenemen is. De beheerders wijten de toename voor een deel aan het systeem waarbij gemeenten hun inwoners meer laten betalen naarmate ze meer afval hebben. In Zeeland speelt dit (nog) niet; de milieustra ten bieden royale mogelijkheden om gratis afval af te geven. Daar om verwondert De Keuning zich over de toename van de illegale stort. Het betreft onder meer bank stellen, autobanden en complete schuurtjes. Elders willen de natuurbeheerders af van het zogeheten diftar-sys- teem, dat in ongeveer zeventig ge meenten is ingevoerd. „Wij krij gen het afvalprobleem van de ge meenten op ons bord. Zij moeten de ruimingkosten maar op zich ne men", aldus een woordvoerder van Natuurmonumenten. Gemeenten stellen juist dat het dif- tar-systeem, dat uitgaat van het principe dat de vervuiler betaalt, we Natuurbeheerders zijn bezorgd over de toename van het dum pen van afval in de natuur. Het vervuilt de terreinen en het op ruimen kost veel geld. organisatie voor thuiszorg Vragen over thuiszorg en Wmo? www.curadomi.nl 0900 - 258 258 l den haag - De milieubeweging heeft te veel macht. Dat zei voorzit ter Wientjes van werkgeversorgani satie VNO-NCW gisteravond. Hij wil proberen de invloed van de mi- 18e ETAPPE 1. Casar 5.13.31 2. Merckx 1 3. Lefèvre 1 4. Boogerd 1 j ALG. KLASSEMENT 1 1Contador 86.04.16 f 2. Evans 1.50 j 3. Leipheimer 2.49 13. Boogerd 19.10 i vrij. „Ik dacht dat de bliksem insloeg', zegt moe der Dieuwke Simonetti. „Toen werden onze bed den opgetild. Op dat moment dachten we aan een windhoos." Even later ontdekte ze dat het om een aanvaring ging. foto Jikkie Cats/ANP zie pagina's 4142 en 43 den haag - De effectenbeurzen hebben een turbulente week ach ter de rug. In Europa verloren ze tot zeven procent van hun waarde. Ook in de Verenigde Staten kelder den de koersen. De oorzaak ligt in de VS, waar de stijgende rente en de slechte huizenmarkt hun tol ei sen. In Nederland verloor de AEX de afgelopen week 4,9 procent. pagina 14: koersen en beursberich ten Er is geen enkel excuus voor het dumpen van afval De Tour is niet meer welkom in Zeeland 48% 52% tot minder afval leidt. Boswach ters vrezen dat de afvalstroom zich alleen maar verplaatst. „De toena me van afvaldumpingen is schrik barend. Met angst en beven zetten we de slagbomen open", vertelt opzichter Herman uit de Bosch van Boswachterij Almere. De bos- wachterij is twee dagen per week kwijt aan opruimen. Terreineigenaren maken zich druk omdat zij de opruimkosten moet betalen. Ze schatten dat die in de miljoenen euro's per jaar lopen. Het Gelders Landschap is er alleen al op de Veluwe een kwart mil joen euro aan kwijt, sk pagina 6: caravan dumpen in natuur Zeeland: 2, 3, 25 t/m 33; Binnen land: 4, 5 en 6; Buitenland: 7, 8 en 9; Meningen: 10 en 11; Beurs: 14: Economie: 15; Buitengebied: 19. 20 en 21; Weer: 22; Strips: 23; Cul tuur: 35; Sport 41 t/m 45; Bijlagen: Spectrum en Prisma met daarin Te levisie: v42 t/m v45. Bezorgklachten? Bel: 0800 - 023 12 31 lieuolobby te beteugelen. De Raad van State blokkeerde deze week de verbreding van de A4. Milieudefen sie maakte de zaak aanhangig. pagina 4: projecten in gevaar 711688 555547

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1