Brommers op de korrel Vandalen laten blusschuim op weg lopen HET WEER: Middelburgs stadhuis op één na mooiste Overtreders kunnen worden geflitst dankzij verplicht kenteken. EU-landen toch eens over nieuw verdrag Zeeland gaat lobbyen in Den Haag Sloepen vastgelopen in Vliegende Hollander Tweehonderd liter geconcentreerd schuim kan wegdek aantasten. w™ -n EN WËÈÊÈÊË Feuilleton van Jan en Terlouw Jong Oranje weer beste van Europa sXo 17° Buien Maandag 25 juni 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 147 - los nummer €1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl door Rudi Buis DEN HAAC - De flitspalen van justi tie hebben in de eerste vijf maan den van dit jaar al 'vele honder den' bestuurders van brommers en scooters vastgelegd. De politie schreef 3651 bekeuringen uit op kenteken, blijkt uit cijfers van het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM). Sinds 1 januari is het bromfietsken teken verplicht op de weg, waar door het voor politie en justitie mogelijk is om overtreders op brommers en scooters te flitsen. Ongeveer de helft van de tot nu toe uitgeschreven boetes zijn flits boetes, zegt Leo Maat van het BVOM. „De overige bekeuringen zijn vooral uitgedeeld voor onno dig links rijden." Een overtreding van de maximum snelheid kost minimaal 81 euro als hardrijders op de brommer in de bebouwde kom worden gekiekt. De politie bekeurde dit jaar nog eens 2389 brommerrijders die geen kenteken hadden. Dat kost 140 euro per overtreding. Duizenden bezitters van een gesto len brommer proberen via inter net hun tweewieler te verkopen, vaak in onderdelen. Degenen die met hun bromfiets wel de weg op willen, stelen vaak een kenteken plaat. Zonder het gele (brommers en scooters) of blauwe (snorfiet- Sinds 1 januari van dit jaar is het bromfietskenteken verplicht. Daardoor kunnen overtreders die op brommers of scooters rij den worden achterhaald. sers) plaatje vallen zij immers snel op. Sinds de invoering van de ken tekenplaat zijn er al 6300 verdwe nen, aldus de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). De politie pakt die nieuwe vorm van criminaliteit al sinds de invoe ring van het kenteken aan, stelt woordvoerder Cees den Bakker na mens de Nederlandse politiekorp sen. „Rechercheurs volgen de ver kopen via internet. Op straat hou den wij intensieve controles. Als bestuurders niet de juiste papieren hebben, vallen zij alsnog door de mand." BRUSSEL - De 27 EU-landen zijn het zaterdagochtend in Brussel eens geworden over een nieuw EU-verdrag. De EU is daarmee uit de crisis die twee jaar geleden ont stond toen de Nederlanders en de Fransen de Europese grondwet ver wierpen. Polen, Groot-Brittannië en Nederland zagen de meesten van hun eisen ingewilligd. pagina 4i referendum onzeker pagina 7: minderheid aan de macht DEN HAAG - Zeeland is de enige provincie zonder lobbyist in Den Haag. Commissaris van de konin gin Karla Peijs wil daar verande ring brengen. Na de zomer komt zij met voorstellen om de Zeeuwse lobby te verbeteren. Daarin ko men ook de communicatie en de imagocampagne aan bod. Behalve in Den Haag wil Peijs ook een lob byist in Brussel hebben. pagina 2 en 3: oorverdovend afwezig pagina 3: commentaar KAATSHEUVEL - Drie sloepen van de nieuwe Efteling-attractie Vliegende Hollander zijn gistera vond vastgelopen. De brandweer heeft inzittenden uit de bootjes ge haald. In elke sloep kunnen veer tien mensen. Niemand raakte ge wond. De mensen hebben maxi maal drie kwartier vastgezeten. De Vliegende Hollander is een wildwaterbaan in combinatie met een achtbaan. De oorzaak van het incident is nog niet bekend. GRONINGEN - Het Jong Oranje van Foppe de Haan heeft zaterdag zijn faam waargemaakt. De jeugdi ge voetballers (onder 21) werden in Groningen voor de tweede opeenvolgende keer Europees kampioen voetbal. De Friese voetbalgoeroe Fop- avond in de finale alleen Servië nog moest ver- pe de Haan (hier met sterspeler Royston Dren- slaan. Dat lukte in een wedstrijd, die met 4-1 the) was de gevierde coach. Hij smeedde een werd gewonnen. foto Koen Suyk/ANP hecht team van de spelersgroep, die zaterdag- zie ook sportkatern door René Hoonhorst TERNEUZEN - Tweehonderd liter van een sterk schuimblusmiddel is in de nacht van zaterdag op zon dag op het wegdek van de oude veerhaven in Terneuzen terechtge komen. Het blusmiddel (AFFF) was afkom stig uit een brandblusvoertuig dat de Koninklijke Landmacht mee had genomen naar de Havendagen in Terneuzen. Het voertuig was niet afgesloten, waardoor een onverlaat 's nachts de vloeistof kon laten wegstro men, is het vermoeden van de Ter- neuzense politie. Het blusmiddel is zeer sterk gecon centreerd. Om één liter van het spul op te ruimen is 12.000 liter water nodig. Voor de wegge stroomde hoeveelheid is dus een hoeveelheid van 2.400.000 liter water nodig. Rijkswaterstaat, eige naar van het veerplein, bekijkt van daag hoe ze het blusmiddel kan verwijderen. Dat het weg moet, staat vast. Het wegdek kan na een jaar nog opschuimen bij regen buien, terwijl het blusmiddel het asfalt ook kan aantasten. 0 ,.ien ,uet toch mogelijk Er moet een referendum komen over het nieuwe EU-verdrag Kind voor de rechter is bewijs van falende opvoeding eens flBBi 67% oneens 33% Zeeland: 2, 3, 11 t/m 15; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 9; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 21 t/m 33; Cultuur: 36; Agenda: 37; Televisie: 38 en 39 oöuwen. teresseerd in ar chitectuur met een ziel, zegt hij in Trouw.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1