Kindertoeslag hangt af van inkomen nil ii ■m Sportvisser verdrinkt na val Ervaar 't zelf! HET WEER: Buien Diervriendelijk vlees rukt op in supermarkt Voorstanders grondwet geven niet snel toe aan dwarsliggers. Giftige blauwalgen rukt vroeg op sviSZESHP 1 EBusiness Center Veel arme gezinnen krijgen vanaf volgend jaar wel steun. Word ook abonnee! Thomas Dekker wint etappe in Zwitserland Vrijdag 22 juni 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 145 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 Mislukking EU-top dreigt door onze correspondenten Hans Certsen en Hans de Bruijn BRUSSEL - De achttien landen die de Europese grondwet wél hebben goedgekeurd, zijn niet van plan zich zomaar neer te leggen bij de voorgestelde wijzigingen daarvan. Ook het Europees Parlement dreigt een nieuw verdrag te ver werpen als niet de hoofdlijnen van de grondwet overeind blijven. Dat bleek gisteravond bij het begin van de Europese top in Brussel. Staatssecretaris Timmermans van Europese Zaken sprak van 'een strijdbare stemming' bij de acht tien landen. Tijdens een bijeen komst van de Europese christende mocraten - in aanwezigheid van premier Balkenende en de Duitse bondskanselier Merkel - kreeg de Luxemburgse premier Juncker veel applaus toen hij de door Neder land en Frankrijk verworpen grondwet fel verdedigde. Timmermans voorspelde 'veel vuurwerk' en sloot mislukking van de top niet uit. Zo dreigt Po len met een veto over de voorge stelde stemverhouding in de EU. Geen van de andere landen wil de stemverhoudingen veranderen. De Nederlandse eisen dat de grondwet niet meer zo mag heten maar een 'verdrag' wordt, en dat de Europese vlag en het volkslied eruit worden geschrapt, zullen Wi De EU-top kan mislukken. De meerderheid van de lidstaten en het Europees Parlement bieden verzet tegen voorgestelde wijzi gingen van de grondwet. worden ingewilligd. Maar nie mand voelt voor de Nederlandse eis om de nationale parlementen een beslissende stem te geven in de Europese besluitvorming. Ver der dan een wat grotere invloed voor de parlementen wil men niet gaan. Balkenende sprak van 'een gevoelig en pittig punt'. Diverse regeringsleiders benadruk ten dat er deze week een akkoord móet komen. Balkenende: „Als wij nu geen resultaat halen, wie ga randeert ons dan dat het over zes of twaalf maanden wél lukt?" De vertrekkende Britse premier Blair dreigde te zullen weglopen van de top als enkele Britse eisen niet wor den gehonoreerd. Zo wil hij onder geen voorwaarde de controle over het Britse buitenlandse beleid aan de EU afstaan en weigert hij het Europees handvest van de grond rechten als bindend in het nieuwe verdrag op te nemen. Voorzitter PötterirTg van het Euro pees Parlement hamerde op het handhaven van zo veel mogelijk onderdelen van de verworpen grondwet. pagina 7: Polen wekt wrevel met mo rele chantage door Rinus Antonisse THOLEN - De zomer is net begonnen, maar de gif tige blauwalgen hebben al bezit genomen van de randmeren Krammer-Volkerak en Zoommeer, on der meer op de oude Eendracht bij Tholen. Dat is vroeg; een aantal warmere dagen is kennelijk ge noeg voor de bacteriën. Zij drijven als groene gol ven in het zoete water en veroorzaken overlast voor recreatie, landbouw, woningbouw en schelp diervisserij. Het probleem bestaat al jaren. De op lossing - het weer zout maken van de randmeren via een doorlaatmiddel naar de Oosterschelde - laat op zich wachten. luchtfoto Sky Pictures pagina 3: commentaar pagina 31: herstel deltawateren is duur RILLAND - Een Belgische sportvis ser is gistermiddag bij een ongeval bij de Spuisluis in Rilland verdron ken. De sportvisser was aan het vissen op aasvisjes bij de Spuisluis aan de Westerscheldekant. Hij moest vol gens zijn metgezel iets uit de auto halen en klom daarvoor de stalen trap op naar boven. Toen hij op diezelfde trap naar be neden ging, viel hij. De man kwam met zijn hoofd op een be tonnen rand terecht, viel in het water en dreef weg door de stro ming. Zijn metgezel sprong hem na en wist hem nog op de kant te breng en, maar de man bleek al te zijn overleden. Diervriendelijk vlees bestaat niet reageer op www.pzc.nl Liever een goede buur dan een lage huur eens MHBHI 77% oneens 23% Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31; Binnen land: 4, 5 en 6; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 10 en 11; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 32; Agenda: 33; Economie: 34, 35 en 39; Beurs: 38; Sport 41 t/m 45; Televisie: 46 en 47 Bellen, e-mailen en internetten. Het kan óók onderweg, met de Palm Treo 750. Kom za. 23 juni vanaf 9.00 uur naar KPN Business Center Goes voor een demonstratie. Livingstoneweg 11, Goes Tel. (OIO) 457 05 55 DEN HAAG - Gezinnen met kinde ren krijgen vanaf volgend jaar een inkomensafhankelijke toeslag. Een Kamermeerderheid stemde giste ren in met een voorstel hiertoe van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin). De toeslag komt in plaats van de huidige belastingkorting voor gezinnen met kinderen. Die heeft als nadeel dat veel arme ge zinnen er niet van profiteren, om dat zij te weinig belasting betalen om voor de korting in aanmerking te komen. Het 'kindgebonden bud get' is een idee van de Christen- Unie, de partij van Rouvoet. Oppositiefractie WD ziet er niets in. Volgens WD-Kamerlid Blok ontmoedigt de maatregel vrouwen om een baan te zoeken, omdat zij de kindertoeslag dan weer geheel of deels kwijtraken. Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 -0231 231 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1