m2 TS| J Familieberichten 4 Joep Augcnbroe Ronald Poeiers Ronald Peeters Ronald Poolers 28 j Woensdag 6 juni 2007 PZC Voor meer informatie over adverteren op deze pagina of voor uw advertentie-reserveringen: Tel 076.5 312 550 Fax 076.5 312 340 E-mail familieberichten@pzc.nl S.V.P. Uw opdracht voorzien van adres en telefoonnummer waar u te bereiken bentl Afsluittijden: overlijdens- en geboorteadvertenties Plaatsingen dinsdag t.m zaterdag daags voor plaatsing tot 17.00 uur. Plaatsingen maandag: zondag tot 18.00 uur. Overige familieberichten 2 werkdagen voor plaatsing tot 15.00 uur. Telefonische opdrachten voor de uitgave van maandag kunt u zondagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur doorgeven. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties. Familieberichten bekijken op internet ga naar: www.pzc.nl keuzeblok mensenlinq Informatie advertentietarieven: www.pzcadverteren.nl Wij zijn erg blij en gelukkig met de geboorte van onze dochter en ons zusje My/oit Geboren op 4 juni 2007 te Vlissingen Gertjan en Manuela Caitlin Milla Franke-Ova Veerseweg 50 4332 BH Middelburg Indien ik je dragen kon Over de diepe grachten Van je gesukkel en je angsten heen Dan droeg ik je uren en dagen lang Heden overleed thuis in zijn eigen vertrouwde om geving, omringd door allen die hem lief waren Echtgenoot van limine Augenbroe-Kaya Papa van Josje Zoon van Jos en Hep Augenbroe Broer van Hert Augenbroe Breda, 17 augustus 1969 t Breda, 4 juni 2007 Balfortstraat 70 4811 BV Breda JL Papa we zullen je zoeken De uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 8 juni om 10.00 uur in de II. Sacrementskerk, Zandberg- laan te Breda, waarna van 12.00 uur tot 13.30 uur de condoleance zal plaatsvinden in de Fazanterie, St. Annadreef 2 te Ulvenhout. Na de condoleance zal Joep in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht worden. Onze Joep is thuis waar u hem een laatste groet kunt brengen op 7 juni tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Gelegenheid tol condoleren schriftelijk voor aanvang van de uitvaartdienst in de kerk en persoonlijk na de dienst in de Fazanterie. Ms laatste eerbetoon verzoeken we u om. in plaats van bloemen, een gift te doen aan Villa Joep! (het fonds tegen Neuroblastoom kinderkanker) waarvoor de bussen achterin de kerk staan. Hierin kunt u uw even tuele gift deponeren. Dankbaar haar gekend te hebben, maar verdrietig omdat wij nu al afscheid hebben moeten nemen van onze lieve. dappere buurvrouw Wilma Oomen Wij wensen in het bijzonder Marco, Petra en Rika veel sterkte toe. lohan&Cindy-lane Marco ludith Maarten, Vera en Lukas Fabienne Hans Barbara Sjaco Annemarie Dan Hélène Mark, Daphne en Eva Erik Bianca Onno Lotje Mitchell Tom Verslagen hebben we kennisgenomen van het veel te vroege overlijden van onze medewerker en jubilaris Bonald kwam 32 jaar geleden voor de tweede maal bij toen nog N.S.M. in dienst. Met zijn opleiding elektro techniek ging hij aan de slag bij de storingsdienst van de Meetdienst. Vanaf medio 1998 was hij werkzaam in dagdienst, de laatste jaren als E&I Technicus Hoog- en l.aagspanning binnen het Centraal Onderhoud. In ltonald verliezen we een rustige, toegewijde mede werker. We zullen hem bijzonder missen. We wensen zijn gezin, zijn familie, vrienden en collega's heel veel sterkte om dit verlies te dragen. Managementteam, Ondernemingsraad en medewerkers van Yara Sluiskil B.V. Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het plot seling overlijden van onze omroeper en sponsor Hans Eckhardt Zijn betrokkenheid bij onze vereniging zullen wij missen. Ons medeleven gaat uit naar zijn partner, kinderen en verdere familie. Wij wensen hen veel kracht toe om dit grote verlies te kunnen dragen. Bestuur en leden van VV Serooskerke Verdrietig hebben we kennisgenomen van het over lijden van onze collega en mede-oprichter van de Yara Band We wensen Marina, de kinderen en kleinkinderen en de verdere familie en vrienden veel sterkte bij het ver werken van dit verlies. Dirigente en leden van de Yara Band Het bericht van het overlijden van onze collega heeft ons allen diep getroffen. We wisten dat Bonald al een aantal jaren tobde met zijn gezondheid. Zijn recente opname in het ziekenhuis deed ons het ergste vrezen, vrees die helaas bewaarheid werd. Het is onbegrijpelijk dat we hem van nu af zullen moeten missen. Bonald zal in onze herinnering voortleven als een rustige en prettige collega. We wensen Marina, kinderen, kleinkinderen en de verdere familie en vrienden veel kracht om dit verlies te verwerken. De collega's van de Onderhoudsdienst van Yara Sluiskil B.V. be De Heer is mijn Herder Zoals je zo graag je duiven zag wegvliegen, zo ben je nu zelf naar je thuis gevlogen. 5 jaar heb je een kracht en moed laten zien waar we allen een voorbeeld aan kunnen nemen. Ie was steeds bezorgd om te veel aandacht te vragen en kon altijd belangstelling opbrengen voor degenen die om je heen stonden. |an Leendert Philipse 24 december 194Ü I juni 2007 (e bent een kei. Ik hou van je. lannie Philipse-Minnaard Violenlaan 15 4401 HSYerseke. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Ik zie vogels in de lucht Ze vliegen daar zo vrij Zonder angst, zonder pijn Nu mag jij één van de Vogels zijn DAG Broer |an/Zwager Ome Jan Leo - Riet Philipse Erik - Patricia, Sebastiaan en Juliet ludith - Michael Met droefheid hebben we, na een zo moedig gestreden strijd, afscheid genomen van onze lieve zwager en oom Jan Philipse We wensen lannie heel veel sterkte toe. loop en Willy Schardus Andrea. Gerard en Romy de Smit-Schardus Met het overlijden van Jan Philipse verliezen wij een duivenvriend, een gewaardeerd lid en een correct penningmeester. We wensen zijn vrouw en familie sterkte. Leden en bestuur van postduivenvereniging de Luchtpost Yerseke Bedroefd geven wij kennis dat uit onze familiekring is weg genomen onze lieve schoonzus en tante Klazien van Keulen-Niewenhuijse in de leeftijd van 67 jaar. W. Elenbaas-van Keulen S. de Wolf-Zwemer C.|. van Keulen G.W. van Keulen-de Smit Fr. van Keulen L. Snoep-van Keulen P. Snoep K. Dorst - M. v.d. Singel v. Keulen - R. Fioole Neven en nichten 2 juni 2007 Dag lieve Alex! We zijn verdrietig dat je er niet meer bent. Wat zullen we je lekkere eten en vooral je gezelligheid missen! Kinderen en collega's van het centrum voor dagbehandeling van kinderen te Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 46