r <s> Hardglazen deuren ITO Zeeuwen zijn beste betalers 15 Met polye is elke dag een schaatsdag ZLTO en De Levende Delta oneens over de uitgangspunten. Opening Museum trekt 260 bezoekers Helft vakantiekrachten heeft geen contract Societykenner Dröge (64) overleden Bi ri Ml Ondernemer Raad Volksgezondheid pleit voor zorgtop Word ook abonnee! The Who speelt na tien jaar weer op Nederlandse bodem HET WEER Geregeld zon Woensdag 6 juni 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 131 - los nummer 1,30, zaterdag 1.8S >v.pzc.nl Ontpolderakkoord mislukt door Rinus Antonisse MIDDELBURC - Een Zeeuws ak koord over aanleg van getijdenna- tuur langs de Westerschelde is van de baan. De landbouworganisatie ZLTO en stichting De Levende Del ta hebben het overleg erover met de provincie en de Zeeuwse Mi lieu Federatie (ZMF) afgebroken. Het dagelijks provinciebestuur be zint zich op verdere stappen. „De koers is geneutraliseerd", zegt gede puteerde Marten Wiersma (Groen- Links). Hij verzekert dat de provin cie de opdracht voor natuurherstel niet terug zal geven aan het Rijk (minister van Landbouw en Na tuur). „Wij willen de regie blijven voeren." De gedeputeerde laat in het mid den wie verantwoordelijk is voor het stuklopen van het overleg. „Ik doe geen uitspraak waar de zwar tepieten liggen. Dat er bij de par tijen verschillende posities zijn, is helder." De ZMF legt de schuld bij ZLTO en De Levende Delta. Voorzitter Jan van Seters beklemtoont dat de federatie wél instemt met het ont werpakkoord, ook al gaat het om een minimum-pakket. „Wij heb ben constructief meegewerkt aan een oplossing." ZMF-directeur Tjeu van Mierlo is ronduit boos. „Triest, bijna onbeta melijk. Een akkoord was de enige Provincie en belangengroepen kunnen niet tot een akkoord ko men over natuurherstel, waaron der ontpoldering, in de Wester schelde. mogelijkheid om de impasse over natuurherstel te doorbreken. Daar om hebben wij er veel in geïnves teerd en hebben we het nodige ge slikt, misschien zelfs te veel." Voorzitter Peter de Koeijer van de ZLTO-Zeeland vindt dat de tijd voor een akkoord is verlopen. Ze ker nu vast staat dat van vrijwillige grondverwerving voor ontpolde- ren geen sprake is. „Het zou dan een zinloos akkoord zijn en dan is duidelijkheid maar het beste." Het akkoord ging uit van 6oo hec tare getijdennatuur, onder meer in de Hedwigepolder en door uitbrei ding van het Zwin. Ook stond er in dat al dan niet vrijwillige grond verwerving een zaak van het Rijk is en dat de plannen voor natuur herstel gelijk op moeten lopen met de procedure voor de derde- verdieping van de Westerschelde. Wiersma geeft aan dat de uitgangs punten van het akkoord door de provincie niet overboord gekie perd worden. Ze maken deel uit van het beraad over de nieuwe koers die uitgezet wordt. Daarover zal het dagelijks provinciebestuur op korte termijn overleggen met minister Verburg van LNV. STELLING Zeeland heeft kans op inspraak over ontpoldering verspeeld reageer op www pzc.nl Zeeland kan best terug van dertien naar vier gemeenten 73% VERDER Zeeland: 2, 3, 25 t/m 35; Binnen land: 4, 5 en 6; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 11; Beurs: 14; Econo mie: 15 en 16; Weer: 22; Strips: 23; cultuur: 32; Agenda: 33; Sport: 41 t/m 45; Televisie: 46 en 47 ROTTERDAM - De legendarische Britse popgroep The Who trad gisteravond voor het eerst sinds tien jaar weer op in Nederland. De band van gitarist Pete Townsend en zanger Roger Daltrey speelde in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy' naast hun grootste hits ook nummers uit hun nieuwe rockopera Wire Glass. foto Robin Utrecht/ANP MIDDELBURG - Het vernieuwde Zeeuws Museum heeft gisteren op de eerste dag na de heropening 260 bezoekers getrokken. Zij wa ren veelal enthousiast over de re sultaten van de ingrijpende ver bouwing en herinrichting die heb ben plaatsgevonden. Ook werd gisteren de collectie etnografie van het Zeeuws Genoot schap overgedragen aan het museum. Het gaat om circa 725 ob jecten die Zeeuwen door de eeu wen heen op hun reizen verzamel den. pagina 2 en 3: uit het donker rijst de schoonheid op UTRECHT - Ruim de helft van de va kantiekrachten heeft geen arbeids contract en 46 procent ontvangt geen loonstrookje. Ook worden zij slecht geïnformeerd over hun cao. Dit blijkt uit de vakantiewerktest van CNV Jongeren. Al ruim 2300 vakantiekrachten hebben de test ingevuld op www.vakantiebaan- tje.com. Een kwart van de jongeren tussen de 13 en 16 jaar werkt meer dan zij mag en een derde krijgt on voldoende pauze, blijkt uit de test. CNV Jongeren noemt de situatie zorgelijk en wil dat de werkgevers organisaties zich hard maken voor een goede voorlichting. AMSTERDAM - Presentator Gert-Jan Dröge is gisteren in het Amster damse Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis overleden. Dat heeft fa milie van Dröge dinsdagavond be kendgemaakt. Hij was 64 jaar. De televisiepresentator en society kenner overleed volgens de familie na een kort ziekbed aan de gevol gen van een agressieve vorm van longkanker. Gert-Jan Dröge werd vooral be kend door zijn programma Gla mourland bij de Avro. Met de zin 'Gaat het weer een beetje meneer Dröge?', sloot een verpleegster zijn programma traditiegetrouw af. 1 W Vandaag is bij u de Ondernemer bezorgd Heeft u de Ondernemer r niet ontvangen? Bel gratis met lezersservice 0800 - 0235444 Hilversum - De kwaliteit van de zorg komt ernstig in gevaar door personeelstekort, waarschuwt de Raad voor de Volksgezondheid. Het tekort aan personeel neemt enorme vormen aan. Als er niets gebeurt, dan krijgen mensen die zorg nodig hebben straks voeding via een slangetje, omdat eten ge ven te veel tijd kost. Dat schrikbeeld schetste Anton Westerlaken van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg gistera vond in het tv-programa Nova. Westerlaken pleitte voor een 'zorg top' om de problemen in de sector aan te pakken. vakkundige montage! Glashandel MELIESTE Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 0231 231 1 1 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1