Homo's expres besmet Onvrede over rapport verlies PvdA Elf maanden oude baby dood aangetroffen in auto ZEEUWS MUSEUM HET WEER: Geregeld zon Prestatiebeurs veroorzaakt grote schulden Donderdag 31 mei 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 126 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl Feestgangers verkracht en ingespoten met hiv tijdens seksfeesten. door Mick van Wely GRONINGEN - Gedrogeerd, ver kracht en geïnjecteerd met hiv. Het overkwam het afgelopen jaar zeker vijf personen uit de provin cie Groningen. Het gaat om homo seksuele mannen die werden uitge nodigd op seksfeesten in huiselijke sfeer. Zowel de politie als het Openbaar Ministerie spreken van een 'zeer schokkende en unieke zaak'. De politie heeft twee mannen uit Groningen (34) en Slochteren (38) aangehouden. Een 34-jarige man uit de stad is aangehouden op ver denking van het leveren van xtc en de drug ghb aan de verdachten. Inmiddels hebben vier mannen aangifte gedaan. Een vijfde heeft nog geen aangifte gedaan, maar is vermoedelijk wel slachtoffer. De hoofdverdachten kwamen via chatboxen in contact met hun slachtoffers. De mannen nodigden de chatters thuis uit en drogeer den hen met ghb, een drug die de gebruiker weerloos maakt. Toen de slachtoffers het bewustzijn ver loren, werden ze verkracht en geïn jecteerd met hiv-besmet bloed dat afkomstig was van de hoofdver dachten. De verdachten zeiden te hebben gehandeld vanwege de kick en het geloof in onbeschermde seks. De drie zitten vast en worden nog ver hoord. De politie vermoedt dat er nog meer slachtoffers zijn. De verdach ten hebben nog vier gevallen ge noemd bij de politie, maar de be treffende mannen zijn nog niet ge traceerd. De feesten vonden gedurende een jaar plaats. Halverwege mei wer- Homoseksuele mannen zijn bewust besmet met hiv tijdens seksfeesten. De hoofdverdachten kwamen via chatboxen in contact met hun slachtoffers. den de verdachten gearresteerd. De politie greep niet eerder in. „Er deden wel verhalen de ronde, maar duidelijkheid was er niet. Pas later werden de verhalen con creter. De eerste aangifte was pas in februari", aldus woordvoerder Remy van Leest van het Openbaar Ministerie. De politie zal de komende tijd flyers verspreiden in de homosce ne in het noorden van het land om mensen die mogelijk ook slachtoffer zijn, op te roepen zich te melden. pagina 12: 'feestjes' met besmette seks; bestraft als zware mishandeling; schroom bij doen van aangifte; BAARLE-NASSAU - Een dode baby wordt uit de openbare basisschool de Akkerwinde in Baar- le-Nassau gedragen. Het elf maanden oude jonge tje werd in een auto op de parkeerplaats van de school aangetroffen. Een van de leraressen van de school is de moeder van het kind. Het is nog niet bekend waaraan het jongetje is gestorven. De baby werd even na twee uur gevonden door medewerkers van de school, die direct pogingen tot reanimatie ondernamen. Omdat dit niet luk te, werd zowel het speciale reanimatieteam van de brandweer als de traumahelikopter te hulp ge- Van Waveren hoopt op kanjersubsidies MIDDELBURG - Het Rijk heeft 140 miljoen euro uitgetrokken om ach terstanden in restauraties weg te werken. Gedeputeerde Harry van Waveren (CDA, cultuur) verwacht dat Zeeland hiervan flink kan pro fiteren. Per provincie worden maxi maal twee kanjersubsidies toege kend. De Tweede Kamer praat van daag over de restauraties. pagina 2 en 3: Spannende tijd voor monumentale kanjers 'ABN Amro Nederland verliest 7500 banen' AMSTERDAM - Als ABN Amro wordt overgenomen door het ban- kenconsortium Royal Bank of Scot land (RBS), Fortis en Santander gaan er wereldwijd 17.000 tot 19.000 banen verloren. In Neder land gaat het om 7500 arbeidsplaat sen. Dat heeft de bankengroep ge zegd tegen de vakbonden na een overleg, zo liet vakbond De Unie gisteren weten. pagina 17: strijd baart Kamer zorgen Amsterdam wil verbod op gettoblasters bouw AMSTERDAM - De gemeente Am sterdam wil radio's verbieden op bouwplaatsen. Doel is lawaai te gen te gaan, zo bleek gisteren uit een milieubeleidsplan. „Het is een benepen standpunt", reageerde WD-raadslid Jos de Wit gisteren op een vergadering richting milieu wethouder Marijke Vos. „Ie kunt ook koffie aanbieden en vragen of het wat zachter mag." Ook FNV Bouw vindt de maatregel onnodig. Gun de bouwvakker zijn radioherrie Orgaandonatie is een provocatie waard 51% 149% roepen, maar ook dat mocht niet baten. Waarom en hoe lang de baby in de geparkeerde auto heeft gelegen, bleef gisteren onduidelijk. De auto stond geparkeerd bij hoge bomen en werd daar door beschermd tegen direct zonlicht. foto Jeroen Stuve EN :mBÊÊÊÊÊÊÊÊ Zeeland: 2, 3, 25 t/m 33; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 8 t/m 10; Meningen: 11; Beurs: 14; Eco nomie: 15 en 17; Weer: 22; Strips: 23; Weekagenda: 34 en 35; Cul tuur: 36, 37 en 40; Agenda: 38; Sport: 41 t/m 45; Televisie: 46 en 47 Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 DEN HAAG - De top van de PvdA is veel te ver gegaan met het aanpas sen van het rapport, waarin wordt beschreven hoe de partij zo'n zwa re nederlaag kon lijden bij de Ka merverkiezingen. Dat stelt Edith Hooge, die lid was van de commis sie-Vreeman, die het rapport over de verkiezingen opstelde. Hooge kon zich na de ingrepen van de PvdA-top niet langer vinden in de eindversie van het rapport en stap te afgelopen weekeinde op. Morgen presenteert de partijcom missie onder leiding van de Til- burgse burgemeester Ruud Vree man haar langverwachte stuk. Par tijleider Wouter Bos, fractievoor zitter Jacques Tichelaar en waarne mend partijvoorzitter Ruud Koole mochten vooraf de teksten inzien en wijzigingen voorstellen. Hooge vond de wijzigingen die de drie aanbrachten te ver gaan. Ook had Hooge, lector corporate governan ce aan de Avans Hogeschool, ach teraf moeite met de afspraak dat de partijtop voor de presentatie de teksten mocht inzien. De andere zeven leden van de commissie had den geen problemen met de 'voor al tekstuele wijzigingen'. Morgen: extra bijlage over vernieuwd

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1