Fransen kiezen voor Sarkozy Gemeente ontruimt complex Ruimzicht 25, 26 en 27 Auto rijdt in Maastricht terras op: zes gewonden 15° HET WEER: Regen Ajax wint beker na ware thriller tegen AZ Vlissingen viert de vrijheid Maandag 7 mei 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 107 - los nummer 1,30, zaterdag €1,85 www.pzc.nl Eclatante nederlaag leidt tot crisis bij Franse socialisten. door onze correspondent Henk Glimmerveen. PARIJS - Nicolas Sarkozy is gisteren verkozen tot president van Frank rijk. De 52-jarige voorzitter van de UMP versloeg in de tweede ronde van de verkiezingen zijn socialis tische tegenkandidate Ségolène Royal (53) met de in peilingen voorspelde ruime marge. Sarkozy haalde ruim 53 procent van de stemmen tegen Royal ruim 46 pro cent. De opkomst was met 86 pro cent zeer hoog. Ségolène Royal vestigde een re cord door al vijf minuten na het bekend worden van de prognoses voor haar aanhangers te verschij nen om haar nederlaag toe te ge ven. Ze kondigde aan dat ze de po litieke strijd voort zal zetten. Om te beginnen de parlementsverkie zingen van 10 en 17 juni. Als de UMP dan opnieuw wint, zal Sarko zy de komende vijf jaar op een comfortabele parlementaire meer derheid kunnen rekenen. De ambtstermijn van Chirac loopt formeel op 16 mei af Sarkozy zei de tussenliggende dagen te zullen gebruiken om uit te rusten van de campagne en om zich voor te be reiden op de zware taken die hem wachten. Een van de eerste beslis- Wl Sarkozy is gisteren gekozen tot de nieuwe president van Frank rijk. Volgende maand zal blijken of hij een rechtse meerderheid in het parlement achter zich krijgt. singen zal zijn het aanwijzen van een premier die tot aan de parle mentsverkiezingen met een door hem samengesteld kabinet de lo pende zaken afwikkelt. De eerste buitenlandse reis is naar Brussel en Berlijn ter voorbereiding van de Europese top van eind juni. Sarkozy stond in zijn dankwoord stil bij de relatie met de Verenigde Staten: „Amerika kan rekenen op onze vriendschap. Maar vriend schap betekent ook dat vrienden van mening kunnen verschillen." De VS krijgen een grote rol bij het bestrijden van het broeikaseffect. Amerika dient daarin de leiding te nemen, aldus Sarkoz. Met Sarkozy krijgt Frankrijk voor het eerst een president van de na oorlogse generatie. Het is de derde achtereenvolgende maal dat de so cialisten de presidentsverkiezingen verliezen. Ex-minister Strauss- Kahn noemde de nederlaag 'zeer, zeer ernstig'. „Nooit eerder was de socialistische beweging zo zwak", zei hij. pagina 3: commentaar pagina 7: analyse en reacties MAASTRICHT- Een auto met Franse nummerpla ten is gisteravond in Maastricht een vol caféter ras opgereden. Daarbij raakte zes mensen ge wond, van wie twee ernstig. Het caféterras op de hoek van de Graanmarkt en het Onze Lieve Vrou weplein geldt als een van de veiligste in de stad, omdat het is afgescheiden met ijzeren paaltjes. De auto kwam plots achteruit, reed een paal uit de grond, crosste diagonaal over het terras en reed in op de verraste gasten. De Franse bestuur der en zijn vrouwelijke passagier zijn aangehou den. foto GPD door Nadia Berkelder domburg - De vereniging van eige naren van het appartementencom plex Ruimzicht in Domburg had eerder moeten ingrijpen, zegt R. van der Zwaag, burgemeester van Veere. De gemeente had eind ja ren zestig nooit een bouwvergun ning mogen verlenen, reageert de voorzitter van de vereniging van ei genaren. Bewoners van het vakantiecom plex zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag door de gemeente uit hun huizen gehaald. Dat is beslo ten nadat de Grontmij vrijdag con cludeerde dat het pand niet stabiel was. Het gemeentebestuur kreeg de conclusies van het rapport vrij dagavond om elf uur in bezit. De mensen die nog in het pand waren, ongeveer 25, zijn voor een nacht ondergebracht in het Badhor tel. Eerder op de avond waren er al huurders vertrokken. De verhuurder had hen andere ac commodatie aangeboden. Een aan tal eigenaren van de appartemen ten besloot toen nog om te blij ven. „Er was maar één conclusie moge lijk", zegt Van der Zwaag. „In het rapport stond dat de stabiliteit van het pand op geen enkele wijze kon worden onderbouwd. Het pand zou stabiliteit ontlenen aan de binnenwanden. Dat liet geen enkele ruimte tot interpretatie over. Dat was voor mij reden om die mensen er direct uit te halen." Van der Zwaag neemt het de vere niging van eigenaren kwalijk dat ze de gemeente niet meteen heeft ingelicht toen duidelijk was dat het gebouw niet deugde. De vere 'Cevangen Nederlander dood na mishandeling' amsterdam - Een Nederlandse man die gevangen zat in de Domi nicaanse Republiek is daar omge komen na mishandeling door ge vangenispersoneel, melden mede gedetineerden. De man, die leed aan nekkramp, is onderweg naar het ziekenhuis overleden. De Ne derlandse ambassade heeft protest aangetekend bij de leiding van de gevangenis. Prinses Ariane eerder beter dan verwacht leiden - Prinses Ariane is thuis. Het bijna één maand oude doch tertje van Willem-Alexander en Maxima is sneller dan verwacht hersteld van een bacteriële en vira le infectie aan de luchtwegen. zie ook www.royalblog.nl De KNVB-beker is niet meer dan een troostprijs De invloed van Pim Fortuyn is nog steeds merkbaar eëtó i®^l51% HH49% Zie pagina 5 en 8 mSBÊÊÊÊÊÊ Zeeland: 2 en 3, 13 t/m 19; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 8 en 9; Cultuur: 20 Agenda: 21; Weer: 22; Strips: 23; Sport: 25 t/m 43; Televisie: 46 en 47 niging liet het onderzoek uitvoe ren toen er scheuren in het pand zichtbaar werden. De gemeente heeft destijds de verkeerde beslis sing genomen door een bouwver gunning te verlenen, zegt S. Ghij- sen, voorzitter van de vereniging van eigenaren. „De appartemen ten staan gewoon los op elkaar, er zijn helemaal geen dwarsverban den. Wij konden dat niet eerder weten, we waren zelf pas vrijdag middag op de hoogte." Het complex is afgesloten. pagina 19: Tschüss, en bedankt! Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 -0231 231 I I 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1