Schoolboeken nog niet gratis SPECTACULAIRE AVONDVERKOOP! PZC 2 en 3 14 en VACATURES Schelde Marinebouw WtuSEBBHni m B Man dood gevonden in tuin bij Middelburgse flat U/26° HET WEER: "N Zonnig Ringrijders aan de start van een nieuw seizoen Willem-Alexander viert veertigste verjaardag Vrijdag 27 april 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 99 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl Opvallend was Plasterks uitspraak dat de schaalvergroting te ver is doorgeschoten. Scholengemeen schappen met tienduizend of meer leerlingen hebben niet zijn voorkeur. Plasterk overweegt daar om een fiisietoets in te voeren: scholen kunnen pas fuseren met goedkeuring van het ministerie. Hij kondigde ook een onderzoek aan naar de positie van leraren. Dat wordt gedaan door een com missie onder voorzitterschap van SER-baas A. Rinnooy Kan. MIDDELBURG - Een 29-jarige Middelburger is gis terochtend omstreeks zes uur levenloos gevon den in een tuin onder aan de Meanderflat in Mid delburg. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. De man was van de derde verdieping gevallen. Zijn 23-jarige neef uit Arnemuiden, die tijdelijk bij hem verbleef, trof hem daar aan en belde de poli tie. De neef is daarna aangehouden. Of hij op het moment van de val in de woning was, is niet dui delijk. De officier van justitie beslist vandaag of er sprake is van een misdrijf en of de Arnemuide- naar moet worden voorgeleid voor de rech- ter-commissaris. Ook beslist de officier of er sec tie op het lichaam wordt verricht. De politie heeft vastgesteld dat voorafgaand aan de val een schermutseling heeft plaatsgevonden in de wo ning. De omgeving van de flat was urenlang afge zet voor technisch onderzoek, foto Rolf de Feijter Alleen vanavond tot 24.00 uur Bent u de Proposal Engineer die zoekt Kijk morgen in GOES, Marconistraat 28 (Woonmall Goes), tel. 0113-227077 Kijk voor overige adressen en openingstilden op www.keukenkampioen.nl of bel 0800-1536. het alfabet van Zeeland en maak werk van deze of één van de vele andere vacatures. JSBÊÊÊÊÊm Zeeland: 2, 3, 29 t/m 39; Menin gen: 12 en 13; Auto: 17; Weer: 26; Economie: 42, 43 en 45; Beurs: 44; Sport: 46 t/m 53; TV: 54 en 55 Uitstel van gratis schoolboeken gooit het gezinsbudget overhoop reageer op www.pzc.nl miJfflïïTPÊÊÊÊÊÊtKÉÈÊÈËËWÊ Zorgpremie moet omhoog om medische fouten te voorkomen Brandweer blijft zaak Zeeuwse gemeenten HULST - De vorming van één geza menlijk brandweerkorps voor de hele provincie Zeeland is van de baan. Dat hebben de burgemees ters gisteren besloten. De vakbond AbvaKabo is woedend over het af blazen van het plan. Vooruitlo pend op de fusie was al beroeps- personeel overgeplaatst. Vakbonds bestuurder Jacobs spreekt van 'ge klungel van de eerste orde'. pagina 35: brandweer zet stap achter uit Kliklijn frauderende ambtenaren DEN HAAG - Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wil na de zo mer een meldpunt openen tegen frauderende ambtenaren, waar burgers en collega's desnoods ano niem terechtkunnen. Vorig jaar is het aantal meldingen over frauderende rijksambtenaren en overheidsdienaren die integri- teitsregels schenden, net als in voorgaande jaren gestegen. In 2006 liepen 170 rijksambtenaren te gen de lamp. Europese actie tegen schelden op het werk BRUSSEL - Het moet afgelopen zijn met het schelden en slaan op het werk. Bedrijven mogen zulk ge drag niet meer aanvaarden. Dat staat in een overeenkomst tussen de Europese werkgevers- en werk nemersorganisatie en de Europese Commissie, die gisteren is onderte kend. Volgens Europees onder zoek ondervindt een op elke twin tig werknemers elk jaar een scheld- kannonade of geweld. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 #ns 6% gemiddeld 308 euro per kind per jaar. Er was al twijfel over de haalbaar heid van dit plan. Minister Plas terk van Onderwijs zei gisteren in de Tweede Kamer dat een vergoe ding technisch en financieel op zijn vroegst haalbaar is in het schooljaar 2008/2009. De gratis boeken kosten het Rijk meer dan 200 miljoen euro. Plasterk had wel goed nieuws voor hbo-instellingen: die krijgen voortaan geld voor hun masterop- leidingen. Tot nu toe kregen alleen universiteiten geld voor deze spe cialistische studies. Dit tot ongenoegen van de HBO-Raad, de koepelorganisatie voor het hoger beroepsonderwijs. De raad roept al tijden dat hbo'ers Gratis boeken voor het voortge zet onderwijs zijn op zijn vroegst haalbaar in het jaar 2008/2009. Het kabinet wilde aanvankelijk na de zomer al gratis boeken. die zich inhoudelijk willen verdie pen meer gebaat zijn bij een be roepsgerichte master in plaats van een - nu nog goedkopere - weten schappelijke masteropleiding. Plasterks toezegging betekent niet dat hbo's straks een blanco cheque krijgen. De masteropleiding moet maat schappelijk relevant zijn en Plas terk wil niet dat hbo's 'voor univer- siteitje gaan spelen'. „Kankeronder zoek moeten ze bijvoorbeeld niet gaan doen", zei hij. Minister Plasterk van Onderwijs twijfelt aan haalbaarheid plan. door Laurens Kok DEN HAAG - Schoolboeken voor het voortgezet onderwijs worden komend schooljaar zeker nog niet vergoed door het Rijk. Het kabinet wilde na de zomer al gratis boeken, maar het komt daar nu van terug. Ouders scheelt het

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1