ar Zeeland krijgt curieus.college- GS 39 36 en 37 johan Cruijff wordt vandaag zestig jaar Man overlijdt bij bedrijfsongeval Zes Zeeuwen zijn kandidaat voor zetel in Eerste Kamer KRAS.IML 7I\ Veel zon Manchester wint eerste duel van AC Milan: 3-2 Programma Koninginnedag 2007 Woensdag 25 april 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 97 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl De samenstelling van het nieuwe college van GS ver oorzaakt een abrupte breuk in de politieke verhoudingen in de provincie. Met gedeputeerden van CDA, Christenunie, GroenLinks, SGP en een meeregerende CDA-commissaris van de koningin krijgt Zeeland een curieus dagelijks provinciebe stuur. Bijna de helft van de kiezers ANALYSE door Rinus Antonisse weet zich er niet in afgespiegeld. Geen Zeeuws-Vlaming, alle leden kerkelijk betrokken, een meerder heid van één zetel in de Staten. De Zeeuwse politiek gaat in elk ge val boeiende tijden tegemoet. Veel hangt af van de wijze waarop de vier partijen die buiten het college gehouden zijn - WD, PvdA, SP en PvZ - oppositie voeren. Omdat de inhoudelijke verschillen nu ook weer niet zó groot zijn, valt dat niet mee. Over de gang van zaken tijdens de formatie gonst het van de geruch ten. Het blok CDA/SGP was van meet af aan uit op het wegzenden van het blok PvdA/WD; het draai boek met CU en GL lag al klaar, luidt één ervan. Een andere versie is dat CDA en SGP serieus met PvdA en WD verder wilden, maar de portefeuille-eisen, met na me in de economische hoek, te ver gaand vonden. Ook wordt gewag gemaakt van het vereffenen van een oude rekening: met het weren van PvdA en WD houden CDA en SGP de invloed van oud-gedeputeerden Bruinoo- ge en Hennekeij buiten de deur. Hoe dan ook, er is nu een college met een voor Nederland unieke sa menstelling. Met een programma dat niet zo gek veel afwijkt van dat waarover CDA, PvdA, SGP en WD al overeenstemming hadden bereikt. Daar zat het knelpunt niet, zegt formateur Poppelaars (CDA). Het was de portefeuillever deling die een struikelblok vorm de. Beide blokken ervoeren die als een dictaat van de ander. Nieuwe Verbindingen heet het program ma, dat in hoofdzaak voortbor duurt op oud beleid. Ook al staat duurzaamheid nu centraal; ingrij pende veranderingen zijn er niet. Voor formateur Poppelaars is het akkoord een vorm van lijfsbe houd. Was zijn tweede formatiepo ging stukgelopen, dan kwam zijn leiderspositie in het CDA zwaar onder druk te staan. pagina 2 en 3: nieuwe verbindingen INCLUSIEF: 7 nachten verblijf aan boord van het MSC Melody in een 2-pers.binnen- hut Cat.2o.b.v.volpension,vaarprogramma. Juni v.a.€ 749 Sept. v.a.€749 Juli v.a.€ 869 Okt. v.a.€598 Aug. v.a.€ 1098 Prijzen zijn p.p. bij een bez.van 2 personen. Reisnr.CRUZ 25.426, zie www.kras.nl/25426 711688 555530 HOEK - Een 49-jarige man is gister middag om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval in Hoek. Het slachtoffer, afkomstig uit de ge meente Hulst, voerde een repara tie uit aan een aardappelpootma- chine bij een bedrijf aan de Wuijckhuiseweg. De man werd tijdens zijn werk zaamheden plotseling gegrepen door de machine. Twee collega's van het bedrijf trof fen het slachtoffer omstreeks tien voor vijf aan en hebben de hulp verlening in kennis gesteld. De arbeidsinspectie zal onderzoek verrichten naar de toedracht van dit ongeval. Het nieuwe college van CS bestuurt op te smalle basis reageer op www.p Zie pagina 2 en 3 De provincie doet al genoeg aan verkeersveiligheid oneens 62% ■li/illiM,—1^— Zeeland: 2 en 3, 25 t/m 33; Binnen land: 4, 5 en 6; Buitenland: 7, 8 en 9; Meningen: 10 en 11; Beurs: 14; Economie: 15 en 16; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 34; Agenda: 35; Programma koninginnedag: 36 en 37; Sport: 39 t/m 44; Televisie: 46 en 47 GOES - Voor volgepakte tribunes in Middelburg wordt Johan Cruijff geattaqueerd door Middel burg-speler Taco van den Velde, oud-verslagge ver van de PZC en tegenwoordig van Voetbal In ternational. Cruijff, die vandaag zestig jaar wordt, speelde op 6 oktober 1979 met zijn Amerikaanse ploeg LA Aztecs een oefenduel met Middelburg (3-1-zege voor de Aztecs). Uit een gisteren gepresenteerde enquête van het persbureau ANP blijkt dat 34 procent van het Nederlandse publiek Cruijff de beste voetballer aller tijden vindt. foto Willem Mieras pagina's 40 en 41: herinneringen PZC-lezers aan Cruijff DEN HAAG - Zes Zeeuwen dingen mee naar een zetel in de Eerste Ka mer. Dat blijkt uit de kandidaten lijsten die gisteren zijn ingediend bij commissaris van de koningin Karla Peijs. Alleen Kees Slager uit Poortvliet is zeker van een zetel in de senaat. Hij staat zevende op de lijst van de Socialistische Partij. Bij Siem Buijs uit Wissenkerke hangt het erom. Het voormalig Tweede Kamerlid is de nummer 24 op de lijst van het CDA. Volgens recente peilingen haalt zijn partij 23 zetels. De overi gen kandidaat-senatoren worden vrijwel zeker niet gekozen: Wim van Gelder uit Middelburg (num mer 31 van het CDA), Truc de Roos-Consemulder uit Vlissingen (nummer 21 van de SP), Wim Ko- lijn uit Terneuzen (nummer 7 van de SGP) en Emma Kraak uit Kort- gene (nummer 2 van de Onafhan kelijke Senaatsfractie). Op 29 mei kiezen leden van alle Provinciale Staten de nieuwe Eer ste Kamer. Spectaculair geprijsd! Dit is uw kans om supervoordelig een luxe cruise over de Middellandse Zee te maken. Vanaf slechts 598 verblijft u aan boord van het comfor tabele schip MSC Melody***" inclusief ont bijt, lunch en diner. Op onze route leggen we aan in de meest prachtige steden, waaronder St. Tropez, Barcelona, het populaire vakan tie-eiland Ibiza, Tunis, Messina op Sicilië en Napels. Maar... boek snel, want VOL=VOL! waarom zou je verder zoeken boek online of bel 0900 - 9697 =1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1