Bloedbad op universiteit VS Kamer: dader huiselijk geweld direct huis uit NUMMER NODIG? 1 B 5 «O 2 en 3 WWW.BEL1850.NL i uit HET WEER: Geregeld zon Schulden houden Nederlanders uit hun slaap Zeeuwse politie oefent op eigen grond Dinsdag 17 april 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 90 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl foto Aian Kim/AP Gewonde studenten worden uit het universiteitsgebouw in Blacksburg gedragen. Zeker 32 studenten omgebracht, schutter pleegt zelfmoord. door onze correspondent Frank Hendrickx WASHINGTON - Een onbekende schutter heeft een bloedbad aange richt op een Amerikaanse universi teit in de staat Virginia. Zeker 32 studenten werden doodgeschoten, tientallen mensen raakten ge wond. De jonge dader, waarschijn lijk zelf een student, pleegde zelf moord. Het is het ergste schietincident op een school of universiteit uit de Amerikaanse geschiedenis. De tragedie begon rond zeven uur 's ochtends in de slaapvertrekken van de Technische Universiteit van Virginia in Blacksburg, ruim vierhonderd kilometer van Was hington. Daarbij vielen twee do den. Twee uur later werden nog eens dertig mensen doodgescho ten in een ander gebouw op het universiteitsterrein. Een vijftiental gewonden verkeert in kritische toe stand. De autoriteiten dachten dat de da der de campus had verlaten na het eerste schietincident. Daarom ging het onderwijs verder. Studenten en medewerkers werden pas ge waarschuwd na de tweede schiet partij. De dader schoot volgens ooggetuigen op meerdere klasloka len vol studenten. De man had twee pistolen, die hij steeds leeg schoot en dan opnieuw laadde. Hij was hoogstwaarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de schiet partij in de slaapvertrekken, al hou den de autoriteiten de mogelijk heid open dat er een tweede schut ter was. De jongeman had moge lijk ruzie met zijn vriendin. Enkele studenten vertelden dat hij steeds vroeg waar zijn vriendin was. Wie dat niet wist,werd neergeschoten. President Bush sprak van een 'ver schrikkelijke tragedie'. -=► pagina 7: maalstroom aan vragen DEN HAAG - Gewelddadige part ners kunnen vanaf volgend jaar zonder tussenkomst van de rech ter worden gedwongen hun huis te verlaten. Een 'afkoelingsperiode' van tien dagen tot maximaal vier weken moet ervoor zorgen dat het geweld niet escaleert en de part ners weer met elkaar in gesprek gaan. Een ruime Kamermeerder heid van CDA, PvdA, SP en PW stelt zich inmiddels op dit stand punt. Daardoor kan het wetsvoor stel Tijdelijk Huisverbod, dat nog dit jaar wordt behandeld, op groen licht rekenen. In de nieuwe wet bepaalt de burge meester of iemand het huis uit moet. Toch is de rechtsgrond vol gens Kamerleden voldoende ge NUMMERINFORMATIE EN DOORVERBINDEN 185Ü GAAT VERDER. VEEL VERDER. 1,30 PER GESPREK waarborgd. „De zaak wordt na de uithuisplaatsing zo snel mogelijk aan de rechter voorgelegd", zegt Raymond de Roon van de Partij voor de Vrijheid. „Als je het via de rechter speelt, kan de dader nog in beroep gaan. En dat kost tijd, ter wijl het probleem meestal acuut is", aldus SP-Kamerlid Krista van Velzen. De rechter moet bepalen wat er na de afkoelingsperiode ge beurt. PvdA-Kamerlid Aleid Wolf- sen wil dat de wet nog vóór 1 ja nuari wordt ingevoerd. Groningen, Venlo en Amsterdam zijn al begonnen met een proef om daders uit huis te plaatsen. De eerste resultaten zijn positief. pagina 4: geen enkele man wil door gaan met geweid Takenpakket bepaalt keuze GS-lid PvdA MIDDELBURG - De twee huidige ge deputeerden Maria le Roy en Wou ter van Zandbrink zijn beiden in de race voor de ene PvdA-porte- feuille in het nieuwe dagelijks pro vinciebestuur. Wordt het een takenpakket met zorg, cultuur en economie, dan mag Maria door. Wordt het de groen-blauwe sector en/of ruimte lijke ordening, dan kan Wouter verder. Dit vindt de meerderheid van de PvdA-Statenfractie. pagina 3: commentaar pagina 21: fractie gaat voor kwaliteit Tankstation levert mix van benzine en diesel DEN HAAG - Shell roept enkele hon derden klanten op zich te melden omdat ze bij een benzinestation in Ridderkerk benzine hebben ge tankt die mogelijk schadelijk is voor de motor. Vrijdagavond 13 april is dit Shell-station verkeerd bevoorraad, aldus het bedrijf Door een menselijke fout is diesel bij benzine gegooid en benzine bij diesel. Hierdoor hebben vrijdaga vond vanaf 22.30 uur tot en met af gelopen zondagmiddag honder den automobilisten een mengsel van benzine en diesel gekocht. STELLING Time-out bij huiselijk geweld heeft geen zin reageer op www.pzc.nl De PvdA moet Bos met rust laten eens >^49% oneens 51% Zeeland: 2 en 3, 21 t/m 29; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 8 en 9; Beurs: 12; Eco nomie: 13; Extra: 15 t/m 17; Weer: 18; Strips: 19; Buitengebied: 30 en 31; Cultuur: 32; Agenda: 33; Sport: 34 t/m 37; Televisie: 38 en 39. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 0231 231 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1