Zeeland Verknocht aan Kamperduin Goese vereniging brengt bkr-kunst onder de hamer Motorrijders brengen patiëntjes paasknuffel Knoflook visoiie QlOinéén capsule! Goemanszorg is weer als nieuw 't Mereltjjè M MÊ Probeer maar eens wakker te blijven m in een échte Hastens! Hastens 7$. Garlic Vitaal Forte: 3 halen 2 betalen! Drogisterij Kruiderij DE RODE PILAREN I Hastens Mega Store Breda Ettensebaan 17 (naast Kids Factory) Breda, 0900 - 225 0 225 PZC Dinsdag 10 april 2007 19 dreischor - Het streek- en land bouwmuseum Goemanszorg in Dreischor kan er weer tegenaan. Met een compleet nieuwe inrich ting mét 'bioscoop', een authen tieke entree en een tentoonstelling over het trekpaard hoopt het mu seum dit seizoen meer bezoekers te trekken. Zaterdag zette wethou der W. Renden de deuren van het museum symbolisch voor het eerst weer open. „Het museum heeft een enorme opwaardering ondergaan", zei voorzitster L. Zijlstra. „De vrijwilli gers hebben ervoor gezorgd dat al les er weer pico bello uitziet." Zo ongeveer alle spullen zijn van hun plaats geweest. De tentoonstellin gen over de meekrap en vlas heb ben een prominentere plaats gekre gen op de begane grond. Ook is er een 'bioscoop' in het museum ge maakt. Bezoekers kunnen zelf een film uitkiezen over meekrap, vlas of paarden. Vingino Salty Dog Noppies Barbara Farber etc. KINDERBOETIEK >- Dorpsstraat 60 - Heinkensjanti door Frank Balkenende goes - Het kon niet op, zaterdag in de ziekenhuizen in Goes en Vlis- singen. Eerst een paashaas die de patiëntjes op de kinderafdeling chocolade-eieren brengt, vervol gens een groep motormuizen die rondstrooit met knuffels en lekker nijen. De derde Eggrun vond afgelopen zaterdag voor het eerst plaats in Zeeland. Motorclub De Peelanders van Noord-Beveland deed met ne gen man/vrouw mee aan de toer tocht langs ziekenhuizen. Daar voor moesten de Noord-Bevelan ders eerst naar een verzamelpunt in Veghel rijden, om terug naar Zeeland te keren. „Mooi ritje en het is leuk dat je wat kunt doen voor zieke kinde ren", zegt deelnemer Bram-lan Bal kenende uit Kamperland. In het Goese Oosterscheldezieken- huis is Ramon Witte (3,5 jaar) uit Borssele een gelukkig kind. Hij heeft dan wel zijn been gebroken, maar de knuffels die hij krijgt, ma ken veel goed. De zeehond is leuk, maar de kabouter is favoriet. Op Koninginnedag kun je in café Baarends voor een prikje kunst kopen. door Frank Balkenende goes - Jarenlang stonden ze te ver stoffen op de zolders van het Goe se monumentale stadhuis, maar nu komen ze uit de schaduw. Zo'n 125 kunstwerken gaan op Konin ginnedag onder de hamer in café Baarends. De vereniging Rondom de Stenen Brug, die elk jaar een Koninginne dag met een cultureel tintje op touw zet, mag de doeken veilen. De gemeente Goes heeft het kunst bezit aan de vereniging afgestaan. Het gaat om schilderijen uit de be gin» jaren tachtig opgeheven beel dende kunstenaars-regeling, kort weg de bkr. Wie niet van de ver koop van zijn werk kon leven, mocht een beroep doen op de bkr. Dan produceerde je voor de over heid en in ruil kreeg je een uitke ring. Het leidde tot bomvolle depots bij gemeenten. Ook in Goes stonden kunstwerken op de stadhuiszol der, al minstens twintig jaar. Nie mand keek er naar om. Rino Celok (links) en Herry Houg van Rondom de Stenen Brug halen de bkr-kunstwerken van de zolder van het Coese stadhuis, foto Willem Mieras De vereniging Rondom de Stenen Brug kreeg toestemming zolderop ruiming te houden. Voorzitter Her ry Houg is er blij mee. „Nu ge beurt er tenminste nog iets met die kunst." Maandag 30 april brengt bestuurs lid en ervaren veilingmeester Rino Gelok de doeken onder de hamer. „Er zitten leuke dingen bij. Van elf tot drie uur kan iedereen ze bezich tigen. Om vijf uur begint de vei ling. Je kunt er voor een relatief ge ring bedrag een echt schilderij ko pen." De opbrengst vloeit in de kas van Rondom de Stenen Brug en wordt besteed aan cultuur. „We willen graag weer een concert op de Ste nen Brug organiseren." Sloop Kamperlands hotel gaat Duitse familie aan het hart. door Frank Balkenende kamperland - Bijna is het zo ver. Het 47 jaar oude Hotel Kamper- duin gaat deze zomer tegen de vlakte. In mei sluiten de deuren. Tot verdriet van de familie Van der Laack uit Keulen, stamgasten van het eerste uur. Kleindochter Stephanie is onthutst. „Misschien moeten we hier voor de deur gaan demonstreren." Goed, het hotel kan wel een op knapbeurt gebruiken. Logisch want sinds 2001 wordt er gesoebat over nieuwbouw en sindsdien heeft eigenaar Kamperduin BV er t weinig in geïnvesteerd. Het hotel is inmiddels verkocht en in de nieuwbouw (klaar in 2009) komt andere exploitant. De familie Van der Laack moet dus ook af nemen van de huidige ho- Bart Schuitenmaker. „Dat is Wij komen juist voor de hotel is gedateerd, dat heeft z'n charme, is romantisch' en, niet te vergeten, eten. Vis, mosselen, gar- ja, dat lusten wij wel", likke- grootvader Wolfgang van 100% natuurlijke materialen... Terwijl je er ontspannen in ligt te slapen ademt je Hastensbed met je mee Een kijkje in het hart van je Hastens vertelt je waarom: een royaal gebonk van 100% natuurlijke materialen zoals katoen. paardenhaar, linnen en wol Drie generaties Van der Laack uit Keulen hebben hun hart verpand aan hotel Kamperduin. foto Willem Mieras der Laack (83). Zijn eerste vakantie in Kamperduin. „Tja, 1965. Zaten we in een huisje hierachter. Later verkozen we het hotel." Twee keer per jaar komen ze. In de loop der tijd zagen ze dat de Veer- segatdam duin werd, De Banjaard groeide. „Nieuwe wegen, een stormvloedkering, een tweede brug over de Zandkreek. Er is veel veranderd, maar op een goede ma nier. Het is hier mooier geworden. En nog redelijk rustig." Kinderen gingen mee, later de kleinkinderen. Ze maakten kennis met hagelslag, frikadel speciaal en 'zandtaartjes'. Leerden er zeilen en fietsen. Inmiddels zijn drie genera ties Van der Laack verknocht aan Kamperduin, het strand, de 'pitto reske' dorpen en stadjes. „We voe len ons hier altijd welkom", zegt grootvader, „anders dan op Ame land, waar we begin jaren zestig waren. Als Duitser kreeg je daar geen bolderkar. Die weigerden ze te verhuren." Dat het hotel plat gaat, snappen ze niet. „Wij slapen er prima. Het is gedateerd, maar dat heeft z'n char me. Het is romantisch." Logeren ze straks in het nieuwe Kamper duin? „Misschien...." since 1852 II Verbeterde Zwitserse formule: www.derodepilaren.nl Nü 180 capsules van €38,85 VOOr 25,90! 1 normale prijs 12,95 per stuk

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 77