Geld an werk Salaris trekt harder dan de schoolbank PZC Dinsdag 10 april 2007 53 kt »lt ALLEMENSEN Monty Python stunt met kokosnotenorkest De medewerkers van de Monty Python-musical Spamalot wil len deze maand het grootste ko kosnotenorkest ter wereld bij el kaar brengen. Iedereen die op 23 april op Trafalgar Square in Lon den komt, krijgt twee halve ko kosnoten in handen om de maat aan te geven bij de Python-klas sieker Always Look on the Bright Side of Life. Met de re cordpoging viert de cast dat Spa malot een jaar in de Londense theaters is te zien. Na afloop volgt op het plein een buitenver toning van de film Monty Py thon and the Holy Grail. Daar werden de kokosnoten geïntro duceerd bij gebrek aan paarden. Popster Lavigne koopt huis in Los Angeles De Canadese popster Avril Lavig ne heeft met haar echtgenoot en collega Deryck Whibley een groot huis gekocht in een dure wijk van Los Angeles. Het huis in de goede wijk Bei-Air telt drie verdiepingen en heeft meer bad- (10) dan slaapkamers (8). Lavig ne en Whibley hebben circa acht miljoen euro voor hun nieu we behuizing betaald. Fans betalen veel geld voor Supermanpak Fans van de films Alien en Su perman hebben bij een veiling van Hollywood-memorabilia diep in de buidel getast. Een Alien-kostuum ging voor ruim 126.000 dollar (94.000 euro) on der de hamer, aldus het veiling huis Profiles in History. Een pak uit de eerste Superman-film, eens door Christopher Reeve ge dragen, wisselde voor 115.000 dollar (85.000 euro) van eige naar. Een Winkie-kostuum uit de film The Wizard of Oz (1939) bracht evenveel op. Vriendin prins William gesneuveld in Irak De Britse prins William is 'diep bedroefd' door de dood van een van de vrouwelijke Britse militai ren die vorige week donderdag omkwamen door een aanslag in Irak. Zij was een van zijn dier baarste vrienden en collega's, al dus het kantoor van William. Jo anna Dyer (24) studeerde in de cember samen met William af aan de militaire academie Sand hurst, in aanwezigheid van ko ningin Elizabeth. De luitenant werd gedood door een berm- bom, samen met drie collega's en een Iraakse tolk. De eveneens 24-jarige William is tweede in de lijn van troonopvolging. Zijn twee jaar jongere broer Harry be reidt zich voor op een uitzen ding naar het zuiden van Irak. foto ANP In sommige sectoren is het tekort aan arbeidskrachten al zo groot, dat werkgevers scholieren in dienst nemen, nog vóórdat zij een diploma hebben gehaald. Deze 'groenpluk' roept steeds meer kritiek op. door Lianne Sleutjes foto Frouwkje Bijlstra MBO'ers Bart van Don gen (19) uit Drimme- len en Linda Beenak kers (19) uit Ooster hout kennen ze wel: klasgenoten die school voor gezien hielden om snel geld te gaan verdienen. Op het Prinsentuin College in Breda volgt Bart de richting veehouderij en Linda paardenhouderij. Ze ho pen deze zomer hun diploma te halen. „Ik heb er wel eens aan gedacht om te stoppen en te gaan werken. Maar zonder papiertje red je het gewoon niet. Ik kan zó bij een loonbedrijf aan de slag. Daar zit je dan wel tot je 65ste", zegt Bart. Zonder diploma kun je wel werk vinden, maar ziet je toekomst er somber uit, beaamt Linda. „Dan blijf je alleen stallen uitmesten. La ter, op je veertigste, heb je geen zin om terug te gaan naar school." Lang niet alle leerlingen denken zo ver vooruit. Op het Prinsentuin College (MBO Groenvoorziening, 2300 leerlingen) bedroeg de uitval vorig jaar zeven procent. Een aan tal leerlingen vertrok vanwege een verhuizing, een ander deel kapte ermee omdat de opleiding hen niet aanstond en een deel ging weg omdat een werkgever met een arbeidscontract zwaaide, weet vestigingsdirecteur André van Veen. „Voor sommige jongeren is elke twintig euro die ze meer kun nen pakken meegenomen. Zij re deneren: maar een klein percenta ge slaagt, waarom zou ik dan op school blijven?" Deze leerlingen alsnog aan school binden, is vaak onbegonnen werk. „Als ze één keer hebben gezegd: ik ga weg, is er geen houden meer aan." longeren die zonder diploma de school verruilen voor een baan zijn niet direct dropouts, geen pro bleemjongeren die rondhangen. Daarom was het fenomeen van 'groenpluk' lange tijd am per een punt van dis cussie. Maar als het economische tij even tegen zit, krijgen deze jongeren als eerste ontslag, is de ervaring. Zie dan nog maar eens aan de bak te ko men. In de Sociaal Economische Raad (SER), een adviesorgaan voor het kabinet, hebben jongerenorganisa ties van de vakbeweging en de werkgevers recent afgesproken om 'groenpluk' aan banden te leggen. Nu is al 68 procent van de jonge ren ongediplomeerd ergens aan het werk. De SER roept werkge vers op te wachten met het recrute- ren van jongeren tot na het beha len van het diploma. Margot Vliegenthart van de MBO Raad, de brancheorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, wil nog een stap verder gaan. Zij pleit ervoor dat werkge vers en vakbonden per cao gaan regelen dat werknemers altijd het recht hebben op het behalen van een diplo ma. „Werknemers heb ben dan het recht De 17-jarige Mitchel El- derkamp (links) en Mi ke Lager werken bij aan nemingsbedrijf Defra in Den Haag. Zij gaan niet meer naar school. aannemer stelde wel een voorwaar de. „Ik heb geëist dat hij het leer- lingstelstel in ging. En dat is ge- lukt, hij heeft nu zijn diploma. Al is het met de hakken over de sloot." Scheffer vindt dat je altijd iets moet hebben, voor later. „Zonder papiertje kom je niet verder. Je moet niet blijven hangen bij één bedrijf Ik vind dat iemand meer dere bazen moet hebben gehad." Nu Mitchel zijn MBO-t diploma heeft, wil hij eerst wat meer gaan werken. Maar het diploma smaakt óók naar meer. „Misschien ga ik straks weer studeren", overweegt hij. Hij is blij dat Scheffer hem in - dienst nam, na talloze conflicten op school. „Anders weet ik niet hoe het met mij was afgelopen." Vriend Mike Lager (17) maakte zijn vmbo-jaren wel vol, maar zak te voor zijn diploma. Ook hij werkt nu vier dagen per week bij Scheffer en gaat een dag naar school. „Het gaat prima. Lekker mijn diplomaatje halen." om een diploma te verwerven als ze dat eerder niet hebben bemach tigd." Want sommige jongeren zul len blijven zwichten voor de verlei ding van een betaalde baan vóór dat zij hun middelbare school heb ben afgemaakt. „Een stagiair be valt goed, de werkgever rammelt met de geldzak. Dan is de keus tus sen minimale studiefinanciering en een salaris snel gemaakt. Zodra het economisch slechter gaat, vliegt degene zonder diploma er echter als eerste uit." Soms is zo'n baan niet zo'n slecht alternatief, bijvoorbeeld als de schoolcarrière stokt. Neem Mitchel Elderkamp (17). Anderhalf jaar geleden werd hij van school gestuurd, elders kon hij niet te recht. De Haagse aanne mer Frans Scheffer zag er wel wat in en nam hem in dienst. Schef fer: „Hij is een draad nagel om te zien maar verschillende le raressen waren bang voor hem." De

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 55