Delta moet Britten lokken ^■gP 40 en 41 Pasen luidt het recreatieseizoen in Branden veroorzaken overlast in Drenthe, Limburg en langs A12 ai a vk/ 15° HET WEER: Veel zon PvdA wil aanpak topinkomens in bedrijfsleven Italiaan wint Vlaanderens Mooiste Dinsdag 10 april 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 84 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl Engelse watersporters bieden veel kansen voor toerisme in Zeeland. door Marcel Modde VLISSINGEN - De Zeeuwse Delta kan miljoenen verdienen aan En gelse watersportliefhebbers. Uit on derzoek van het Kenniscentrum Toerisme en Recreatie in Vlissin- gen en branche-organisatie Hiswa Zuid-West-Nederland blijkt dat de Brit vrijwel onbekend is met de mogelijkheden in de regio. Van een oversteek maken ze evenwel geen probleem. De marktverken ning vloeit voort uit het Water sportactieplan van de provincie en het bedrijfsleven. Voor het vervolg is samenwerking gezocht met Noord-Brabant en Zuid-Holland. Ook wordt gelonkt naar de grote Vlaamse steden in de regio, aldus M. Tempelman van het Kenniscen trum. Met name de Engelse markt biedt volgens Tempelman ongekende kansen. In Engeland is beschut vaarwater, zoals de Oosterschelde en Grevelingen, zeldzaam. De wa tersporter daar is veelal aangewe zen op het kustgebied en heeft der halve ervaring met zeezeilen. Voor een oversteek naar Zeeland zou den velen hun hand niet om draaien, vertelt Tempelman. Bo vendien zijn in de Delta de lig plaatstarieven aanmerkelijk lager en de voorzieningen over het alge meen beter dan in Engelse havens. Uit een jaarlijkse rapportage van de gezamenlijke Britse branche-or ganisaties blijkt dat zo'n 3,5 mil- 1^ Volgens een onderzoek in water- sportkringen valt er voor de toe rismesector in Zeeland veel te winnen bij Engelse waterspor ters. joen Engelsen zich bezighouden met watersport. Wanneer daar ook het potentieel aan kitesurfers, sportvissers, zwemmers, duikers en kustwandelaars wordt bijge teld, groeit dat tot meer dan 12 mil joen. Volgens de British Marine Fe deration heeft ongeveer een half miljoen Britten een eigen boot en liggen er nog eens 90.000 Britse jachten in buitenlandse havens. Voeg daar aan toe dat de gemiddel de Britse toerist van alle nationali teiten in Nederland het meest uit geeft (bij elkaar 874 miljoen euro in 2005), dan ligt daar voor de Del ta een aantrekkelijke markt. De Engelsman heeft een zwak voor historische steden. De rappor tage pleit daarom ook voor een ge richte promotie van havenplaatsen als Zierikzee, Veere, Goes en Mid delburg. Aanbevolen wordt verder een samenwerkingsverband op te zetten tussen de Zeeuwse jachtha vens en de twee belangrijkste ha venketens (MDL- en Premiere Group) in Engeland. Onder die vlag moet de Britse markt de ko mende vier jaar intensief worden bewerkt. Het onderzoek wordt vandaag be sproken door Gedeputeerde Sta- VLISSINGEN - Het toeristenseizoen is afgelopen weekeinde losgebarsten met meer dan een mil joen vakantievierders. Ruim 900.000 buitenland se gasten en 400.000 Nederlanders grepen het lange weekeinde aan voor een korte vakantie. Velen trokken naar het strand, bijvoorbeeld bij de Brouwersdam, waar ze van de zon genoten of een balletje trapten (linksboven). In Vlissingen bracht de Paasmarkt tienduizenden bezoekers naar de boulevard (rechtsboven). In de rest van het land verwelkomden vooral de grote attracties veel bezoekers. In de Keukenhof was de hoed 'Hidden Queens' van ontwerpster Liesbeth Well het winnende hoofddeksel tijdens de Easter Para de (linksonder). En in de Efteling was tweede paasdag een van de drukste dagen van het jaar. Veel bezoekers kwamen voor de nieuwe attrac tie, De Vliegende Hollander, waar ze wel een flin ke tijd wachten voor over moesten hebben (rechtsonder). In Zeeland verliep het drukke weekeinde volgens de politie zonder problemen. Wel raakten gistera vond zeven auto's betrokken bij een kettingbot sing op de A58 bij Goes. Er vielen geen gewon den. Er ontstond een file van ongeveer tien kilo meter. foto's Dirk-Jan Gjeltema, Lex de Meester en ANP UTRECHT - Verschillende branden hebben zondag en gisteren over last veroorzaakt. De A12, tussen Arnhem en Utrecht, werd gistermiddag enige tijd afgesloten voor verkeer als ge volg van bermbranden langs het traject. Ook het treinverkeer tus sen de twee plaatsen werd een aan tal uren stilgelegd. In Limburg woedden gisteren twee branden. Op de Mookerhei in Noord-Limburg ging 2,5 hectare heidegebied in vlammen op. In het Limburgse Belfeld woedde gis teren ook een grote brand, in de buurt van een camping. Door in grijpen van de Duitse brandweer Leidse kliniek vesting sinds komst Holleeder LEIDEN - Sinds Willem Holleeder er gisterochtend werd opgeno men, wordt het Leids Universitair Medisch Centrum zwaar bewaakt. Voor de ingangen van het zieken huis stonden drie politiewagens, maar volgens de politie ligt het zwaartepunt van de beveiliging binnen in het gebouw. De zieken huisleiding wil er alles aan doen om onrust bij patiënten en bezoe kers te vermijden. Het nieuws over de overplaatsing van de volgens zijn advocaat 'ernstig zieke' Hol leeder vanuit de gevangenis in Vught naar het ziekenhuis ver spreidde zich gisteren als een lo pend vuurtje onder patiënten en bezoekers. Óver het algemeen rea geerde men er echter laconiek op. De overheid heeft niets te maken met topinkomens in de zakenwe reld Paasshows moeten verboden worden eens 339% oneens Tg| 61 EN üMbSBÊÊÊÊBÊÊ Zeeland: 2 en 3,15 t/m 21; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 10 t/m 12; Buitenge bied: 12 en 13; Cultuur: 23; Agen da: 25; Weer: 26; Strips: 27; Sport: 29 t/m 51; Televisie: 54 en 55. was het vuur snel onder controle. In Dalerpeel in Drenthe ging zon dagnacht een stuk natuurgebied van 7 tot 8 hectare in vlammen op. De brandweer vermoedt dat deze brand is aangestoken. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 Im 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1