Familieberichten :i: r mensenUnq.nl 18 I Dinsdag 10 april 2007 PZC Mijn vaste stelregel is altijd geweest: ik geef iets pas definitief op, als ik pertinent zeker weet dat er absoluut niets meer aan te doen is: en nu is het dan zover... Sterk van lichaam en geest tot in het laatste uur, is heden temidden van zijn dierbaren vredig van ons heengegaan f onze vader, opa en 'ouwe' opa JanKole sinds 19 april 2003 weduwnaar van Martha Johanna Dussel Wemeldinge, 8 maart 1907 t Goes, 7 april 2007 I Wij bedanken de medewerkers vanAllévo voor de goede verzorging. Wemeldinge: Johan en Trudi Wemeldinge: Ko en Marga Wemeldinge: Egbert (in herinnering) Yerseke: Betty en Jan Klein- en achterkleinkinderen Bonzijweg 12,4424 AP Wemeldinge Onze vader en opa is thuis opgebaard, Bonzijweg 12 te I Wemeldinge, waar u afscheid van hem kunt nemen woens- 1 P dag 11 april van 19.30 tot 20.30 uur. De afscheidsdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal donderdag 12 april om 13.00 uur worden gehouden in de 'Maartenskerk', Kerkweg 5 te Wemeldinge. Aansluitend zal om plm. 14.00 uur de begrafenis plaatsvin- den op de Algemene Begraafplaats te Wemeldinge. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in boven- J genoemd kerkgebouw. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, kunt u deze aankondiging als zodanig beschouwen. Opa wat zullen we je missen. Jan en Sandra Marcella en Adrie Nooit meer naar 'ouwe' opa 1 Nooit meer om een snoepje Carsten Michael Joyce Na een moeilijke levensavond nam de HEERE van ons weg onze geliefde, zorgzame moeder, groot- en overgroot moeder Willemina den Braber weduwe van Adriaan Kempeneers in de gezegende leeftijd van bijna 102 jaar. Kruiningen: M.C. Reijngoudt-Kempeneers J. Reijngoudt Hilversum: Johan en Stans Kimmy, Floortje Goirle: Ad en Astrid felle, Emma, Max Clear Brook (U.S.A.): Anja en René Elrik, Alwin, Corneel, Mamix Wij danken hetpersoneelvan 'Nieulande' voor de liefdevolle verzorging, 22 jaar lang aan haar bewezen. 7 april 2007 Krabbendijke, 'Nieulande' Correspondentieadres: M. Curiestraat 4 4416 CZ Kruiningen Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren D.V. dins dag 10 april van 19.00 tot 19.30 uur in het mortuarium van 'Nieulande' te Krabbendijke. De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden D.V. woensdag 11 april om 9.30 uur in het vere nigingsgebouw, Voorstraat 36 te Sint Philipsland. Deze dienst zal worden geleid door de weleerwaarde heer ds. A. Verschuure. Aansluitend zal om plm. 10.45 uur de begrafenis plaats vinden op de Algemene Begraafplaats te Sint Philipsland. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het verenigingsgebouw. Geen bloemen. Geen toespraken. Liever geen bezoek aan huis. g Een bekende overleden? Zoek, Vind teken het condoleanceregister

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 18