Zware bom legt verkeer stil Lagere stookkosten miljoen huizen PZC VACATURES 31 Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 Bent u de VERTEGENWOORDIGER die BRINKMAN AGRO B.V. IN GOES zoekt? Kijk morgen in de het alfabet van Zeeland en maak werk van deze of één van de vele andere vacatures. Peter Fes (rechts) laat de ontsteking zien die hij met zijn collega Ben van Schaik uit de vliegtuigbom heeft gehaald. foto Willem Mieras door Karen Zandbergen DEN HAAG - De stookkosten zullen in 2020 voor een miljoen huishou dens flink zijn gedaald. Dat belo ven PvdA en CDA, die woning bouwcorporaties en bouwbedrij ven zullen verplichten om wonin gen energiezuiniger te maken. De verhuurders mogen dan wel de huur verhogen en van koopwonin gen zal de prijs navenant stijgen. Het kabinet kondigde al aan de cor poraties te verplichten om energie zuinige huizen te bouwen en be staande huizen ook milieuvriende lijker te maken. Zaterdag presenteert de PvdA het uitgewerkte plan. Die miljoen hui zen verbruiken na oplevering nog maar de helft van de energie die zij nu nodig hebben aan gas en elektriciteit. Dat kan bijvoorbeeld door betere isolatie en het installe ren van hoogrendements cv-ke- tels, die ook elektriciteit leveren. De corporaties krijgen daarvoor geen bijdrage van de overheid. Wie met een kantelkenteken rijdt, moet z'n rijbewijs inleveren. Zie pagina 12 en 13: Geflitst worden hoeft niet meer. McDonald's moet gesloten worden. eens 29% Japanse premier Abe ontkent troostmeisjes TOKIO - De Japanse premier Abe heeft gisteren ontkend dat het Ja panse leger in de Tweede Wereld oorlog seksslavinnen had. Hij komt daarmee terug op een verkla ring van Tokio uit 1993 dat er des tijds 'troostmeisjes' bestonden voor de militairen. Volgens histori ci werden indertijd zo'n 200.000 vrouwen gedwongen te werken in bordelen van het Japanse leger. Zeeland 2, 3, 25, 26, 27, 29, 31 en 33, Meningen 10 en 11, Auto 15, Weer 22, Cultuur 35, Economie 38 en 39, Beurs 40, Sport 41, 42, 43, 44, 45, Televisie 46 en 47. Maxima werkt nog door tot 2 april ISTANBOEL - Prinses Maxima, die in april haar derde kind verwacht, is volgens eigen zeggen van plan tot en met 2 april door te werken, ook al is dat volgens haar mis schien aan de verre kant. Het is ook onder voorbehoud, zei haar schoonmoeder er gisteren in Istan- boel bij. Maxima en Wil- lem-Alexander vergezellen Beatrix op haar staatsbezoek aan Turkije. Aquacultuur biedt Zeeuwse boeren kans GOES - Aquacultuur, de teelt van zilte gewassen en de kweek van schelpdieren en tong op het land, biedt de Zeeuwse boeren grote kansen. De Hogeschool Zeeland heeft zich inmiddels opgeworpen als hét kennisinstituut voor de ont wikkeling van de 'zilte' agrarische activiteiten. pagina 38 en 39: aquacultuur EOC ontmantelt de zwaarste bom tot nu toe bij het Sloeviaduct. door Claudia Sondervan ARNEMUIDEN - De vondst van het zwaarste explosief tot nu toe bij de bouw van het spoorviaduct over de A58 op de Sloedam heeft gister middag de hoofdverkeersaders van Zeeland een dik uur platgelegd. Trein- en autoverkeer werden ge weerd terwijl het Explosieven Op- ruimings Commando de Britse vliegtuigbom onschadelijk maakte. Een kraanmachinist stuitte om één uur op de vijfhonderdponder. Dat gebeurde op enkele meters van de damwand die de spoorrails scheidt van de bouwput. Om half vijf werd alle verkeer stilgelegd. Kort na vijf uur was de ontsteking uit de bom verwijderd. Een half uur later gaf de politie rijksweg en spoor vrij voor verkeer. Het team van de EOC passeerde net de weg- verlegging bij het bouwproject na een controle in Vlissingen toen de melding kwam. Voordat het team in de dikke mod der bij de bom kon komen, moest die met graafwerk en een water pomp bereikbaar worden ge maakt „Was deze bom afgegaan, dan had die een krater van acht tot tien meter doorsnee geslagen," vertelt één van de twee ontmantel aars van het EOC, Peter Fes. De Engelse 500-ponder, medium capa city - 'voor algemeen gebruik' vol gens Fes - uit 1942 was opmerke lijk goed bewaard gebleven. De beschermende wand van con tainers, die het bouwproject sinds de start omringt, had goed dienst gedaan om rondvliegende scher ven tegen te houden, meent zijn collega Ben van Schaik. Maar hij is niet zeker of de tweede laag contai ners was blijven staan onder de drukgolf Bij de bouw zijn sinds februari vo rig jaar veel explosieven gevonden. Het gaat om kleinere bommen, bri- santgranaten en vooral handgrana ten. Het verkeer kwam gister avond zonder grote problemen weer op gang. Na de vondst van een vliegtuig bom op de Sloedam is de A58 en de spoorlijn Middelburg-Goes is gisteren aan het eind van de mid dag afgesloten geweest. Explosief gevonden Bij werkzaamheden aan de Sloelijn is gisteren een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Middelburg 'eg oorlogsmonument Sloedam Jonkeit Fransweg Vlissinger in de rol van De Ruyter

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1