JL JXêJ^J Zeeuw voelt zich gelukkig brugmania OPEL? Brugman Paar honderd maken in Zeeland kans op pardon Blind keert terug Ondernemers H bij oude liefde hengelen naar iScfe Sparta stagiaires techniek Vrijdag 9 februari 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 38 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 - www.pzc.nl Gejaagd door de sneeuw land rond half zes slechts 12 kilometer file stond tegen 200 ki lometer normaal. foto Ruben Oreel pagina 10: uw sneeuwfoto's VLISSINGEN - In Zeeland viel gistermorgen, net als in andere Walstraat in Vlissingen maar een paraplu opstaken. Hoewel delen van het land, een flink pak sneeuw. het KNMI een weeralarm had afgegeven, leidde de sneeuwval De sneeuw kwam zo hard naar beneden dat deze vrouwen in niet tot grote problemen. Opmerkelijk was dat in heel Neder- Inwoners waarderen in PZC-enquête hun geluk met rapportcijfer 7,5. door Rinus Antonisse GOES - Tevredenheid overheerst bij de Zeeuwen. Ze zijn vooral ge lukkig met hun partner, hun wo ning en ook met Zeeland. Minder gelukkig zijn ze met hét culturele aanbod en de horecavoorzienin- gen in hun gemeente. In opdracht van de PZC hield on derzoekbureau Bliek een enquête onder ruim 1300 inwoners van de provincie. De ondervraagden ga ven met een rapportcijfer voor 18 onderwerpen aan hoe gelukkig (of ongelukkig) ze zijn. Het gemiddel de ligt met een 7,5 tussen ruim vol doende en goed. Het geluksgevoel van mannen en vrouwen verschilt nauwelijks. Ook regionaal gezien liggen de opvattin gen niet echt ver uiteen. Alleen in Zeeuws-Vlaanderen zijn de men sen wat minder happy. Opmerkelijk is dat ondervraagden op Schouwen-Duiveland het onge lukkigst zijn met hun gemeente (6,7) en met het culturele aanbod op het eiland (5,6), de enige onvol doende in het onderzoek. Het gelukkigst zijn de Zeeuwen met hun partner (gemiddeld 9, of- Morgen in de bijlage Spectrum al- les over het onderzoek naar ge luk in Zeeland. pagina 3: commentaar wel heel goed). Tweede onder werp dat veel geluk brengt is de woning (8,3). De slagzin 'Zeeland, land waar het leven goed is' is geen loze kreet. De deelnemers aan de enquête zijn zeer in hun sas met Zeeland: een 8. Zeeuws-Vlamingen zijn wat min der gelukkig met hun provincie (7,8). Bij de meeste onderwerpen krijgt het geluksgevoel een cijfer boven de 7. Slechts drie thema's komen lager uit: de horecavoorzienin- gen in de gemeente 6,9, het cul turele aanbod in Zeeland 6,7 en het culturele aanbod in de gemeen te 6,4. Zeeuwen zijn matig gelukkig met hun inkomen; ze waarderen dat onder het gemiddelde cijfer met 7,2 (Noord-Beveland het laagst met 6,9). Dat gevoel spoort met de werkelijk heid. Het gemiddelde inkomen in de provincie ligt onder het lande lijk gemiddelde. TOT EN MET 11 FEBRUARI IS HET RAAK! GRATIS MONTAGE EN AANSLUITEN APPARATUUR T.W.V. 1.500,- KEUKENS BADKAMERS GRATIS BU AANKOOP VAN EEN COMPLETE BADKAMER* TEGELS T.W.V. 400,- ACCESSOIRES T.W.V. 400,- BRUGMAN GOES Marconistraat 34, Telefoon 0113-246080 BEL VOOR OPENINGSTIJDEN GRATIS 0800-0234560 OF KIJK OP WWW.BRUGMAN.NL MIDDELBURG - Een paar honderd asielzoekers in Zeeland komen in aanmerking voor het generaal par don dat het nieuwe kabinet wil in stellen. De verwachting is dat de noodop- Geïnteresseerd? Kijk morgen in deze krant! vang van gemeenten niet meer no dig is als de pardonregeling is uitge voerd. Pagina 2: Ik wil iedereen bedanken Pagina 3: Niet elke asielzoeker mag blijven Weeralarmen zijn overbodig reageer op www.pzc.nl aantal reacties: 229 Liever een tweede kerncentrale dan een tweede kolencentrale oneens 21% Zie pagina 11 HJTERDER Zeeland: 2, 3, 25. 26, 27, 29, 31, 32 en 33. Binnenland: 4, 5 en 7. Buitenland: 8 en 9. Meningen: 10 en 11. Economie: 14 en 15. Beurs: 17. Weer: 22. Strips: 23. Agenda: 35. Cultuur: 34. Sport: 39, 40, 41, 42 en 43. Auto: 45. Televisie: 46 en 47. |0p zoek naar een kijk op pag. 48 en op www.autodelaat.nl Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1