)e komiek is manisch-depressief 2C. Ideur en filmmaker Stephen Fry maakt documentaire over eigen ziekte 7 vandaag Imaison Lortvriendt dinsdag 19 september 2006 ^roriactie binnenland ilBSüM - Ook het leven sb komiek gaat niet altijd - rozen. Dat van acteur, ^itren filmmaker Stephen :|j8),bij ons vooral bekend Jkomische rollen in series als dier, A bit of Fry and wen Saturday Live, in ie- ;(va| niet. Fry ontdekte pas jur of tien geleden waar- rjjheeft een bipolaire stoor- xiere woorden: hij is, net Si naar schatting één procent jde bevolking, manisch de- ssei. ^eleven al wisselt hij on- xl,jk productieve perioden .-chreef tientallen boeken ïceelstukken, maakte films, radioshows, tv-programma's en speelt in het theater - af met een weken- of maandenlang terugge trokken bestaan. Fry, inmiddels geholpen door medicijnen, maakte voor de BBC een docu mentaire over de ziekte die vaak onontdekt blijft totdat de onver klaarbare uitspattingen van de patiënt leiden tot een ernstige crisis of zelfmoord. Fry praat met bekende vak- en lotgenoten als Robbie Williams, tv-kok Rick Stein en de Ameri kaanse actrice Carrie Fisher, die zelfs een tijd in een inrichting zat en tijdens een ernstige crisis dacht dat ze zowel Andrew Cu- nahan, de moordenaar van mo dekoning Versace, was, als de politiemannen die hem zochten. Inmiddels is ze af van haar ver slaving aan vrijwel alle verkrijg- radio 001 juMHz en om 6.30, 7.30, 8.30, S 13,30 en 17.30 Nieuws. 6.04 1-Journaal. 9.04 VPRO De gtlin. 11.30 Radio kassa. 12.07 (Mo I-Journaal. 13.07 Prinsjes- 1707 NOS-Radio 1-Journaal. Elk ,j:r en om 18.30 Nieuws. 18.07 feio IJournaaij vervolg. 18.30 leafé. 19.04 Kunststof. 20.04 Ra- r5-.e 2104 BNN-United. 22.04 u -gsde lijn. 0.02 Casa Luna. 2.02 hu op Radio 1. 4.02-6.00 Wakker «■4 Met om ca. 5.30 Wereldnet. 002 151 JMjfö en FM97,8MHz te-luur Nieuws. 6.05 Ontbijtradio. iTROS Gouden uren. 12.05 Tijd r Wee. 14.05 Schiffers.fm. 17.05 Kpnt Kranenbarg. Elk heel uur I®. 18.05 Knooppunt Kranenbarg, f/j. 19,05 De gouden greep. 20.05 ÊT-rvan het sentiment. 23.05 Take it OM De randen van de nacht. i&W Radio 2 Muzieknacht. po 3 MHz ijJOl/m 17.00 elk heel uur en om 8,30 3FM NOS Headlines. iGlELI 9^06 Arbeidsvitaminen. 12.06 rJijd'rop. 14,06 RAB Radio. 16.06 l'o-n en Sander show. Om 18.00 en 3FM Nieuws en van 20.00 t/m '(IkheeluurNOSnieuws. 19.06 Met Michiel. 22.06 MoveYourAss. 1.02 De nachtopvang. 4.02-6.00 Muijst wanted. RADIO 4 FM95.0MHZ Om 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 en 17.00 Nieuws. 7.02 Viertakt. 9.02 De klassie ken. 12.02 Licht op vier. 13.00 Middag concert. Orchestre de la Suisse Roman- de. 16.00 Viertakt. Om 18.00, 20.00 en 0.00 Nieuws. 18.02 Muziek aan tafel. 19.30 Componist van de week: Robert Schumann (2/5). 20.02 Zaterdag jongst leden. Herh. ZaterdagMatinee. 23.00 Amoroso. 0.02 Han Reiziger. Herh. 1.00-7.00 Euroclassic highlights. Herh. 747 AM AM747KHz, 402m Elk heel uur en om 6.30 Nieuws. 7.04 Wekker wakkerl 10.04 AVRO Toppers van toen. 12.05 Café Kooijmans. 14.02 Plein op 5. 16.05 Open huis. Elk heel uur Nieuws. 18.02 Desmet live. 19.50 Onafhankelijke Senaatsfractie. 20.02 Hoe?Zo' 21.02 Clubvan100.nl. 22.02 Het andere geluid. 23.02 Lijn5.com: Wat anders. 1.00 De avonden, verhalen. Herh. 3.00 Cantina@VPRO. Herh. 6.00-7.00 De avonden, muziek. Herh. OMROEP ZEELAND FM87.9MHZ en FM98,4MHz 6.05 Opkomend tij. 9.04 Zomer in Zee land. 12.05 Kerend tij. 14.04 Laat maar vieren. 16.05-18.30 Afgaand tij. bare drugs en zolang ze dage lijks haar 25 pillen slikt, is haar ziekte in de hand te houden. Gevangenis Fry zelf had een gelijksoortig ziekteverloop. Zijn eerste zelf moordpoging deed hij op zijn ze ventiende, in een tijd dat hij als scholier danig in de war was en zelfs drie maanden in de gevan genis zat voor het gebruik van gestolen creditcards. Zijn laat ste poging tot levensbeëindiging dateert van 1995, toen hij na vijf voorstellingen onverwacht de brui gaf aan zijn rol in de slecht ontvangen theaterproductie Cell Mates, waarin hij samen met acteur Rik Mayall stond. Het bleek een zware crisis, ver oorzaakt door vijftien jaar onaf gebroken werken. „Het was als of ik al die jaren op de linkerrij baan had gezeten, met mijn voet op het gaspedaal, zonder me druk te maken over dingen als olie verversen." Alleen de ge dachte aan de emotionele scha de die hij bij zijn vrienden en fa milie zou aanrichten, weerhield hem er naar eigen zeggen van zijn eigen doodvonnis daadwer kelijk te voltrekken. Fry hield zich vervolgens schuil in België en Frankrijk, voordat hij via internet hulp zocht - hij was bang dat de hulpverleners zijn stem zouden herkennen - en hoorde wat hem mankeerde. „Ik had het woord bipolair nog nooit gehoord, maar voor het eerst, op mijn zevenendertigste, had ik een diagnose die mijn ex treme stemmingwisselingen ver klaarde." Fry praat in de docu mentaire niet alleen met beroem de collega's, maar ook met een alleenstaande moeder, een top sporter, een journalist en een voormalig marineofficier over de gevolgen van de ziekte die hij 'een afschuwelijke verstoring van je zelfbeeld' noemt. „Het is alsof alles om je heen inktzwart is, alsof de toekomst een onmogelijke plek is om te zijn en de richting die je hebt ge kozen absoluut doelloos is. Die wanhoop, dat is een afschuwe lijk gevoel." GPD Stephen Fry, The secret life of the manic depressive BBC 2, 22.00 uur Stephen Fry praat in zijn documentaire over manisch-depressiviteit met bekende vak- en lotgenoten als Robbie Williams, tv-kok Rick Stein en de Amerikaanse actrice Carrie Fisher. foto GPD NOS: PRINSJESDAG Een rechtstreeks verslag van Prinsjesdag met in het eerste half uur een vooruitblik op de ge beurtenissen van die middag. Rond 12.50 uur verslaat Maartje van Weegen, de rijtoer naar de Ridderzaal. Tegen 13.10 uur wordt overgeschakeld naar de Ridderzaal, waar koningin Bea trix de Troonrede zal voorlezen. Premier Balkenende licht ver volgens de plannen uit de Troon rede verder toe. Ferry Mingelen peilt daarna de eerste politieke reacties van kleine politieke par tijen. Om 14.55 uur wordt ver slag gedaan van hel aanbieden van de begroting 2007 door mi nister Zalm van Financiën aan de voorzitter van de Tweede Ka mer. Aansluitend volgt rond 15.10 uur een persconferentie waar minister Zalm de Miljoe nennota toelicht. Tenslotte ge ven de grote partijen hun reac tie. Ned. 1, 12.30 uur STAND.NL Als nabeschouwing op de troon rede spreekt Sjors Frölich in Stand.nl met premier Balkenen de. Hierdoor begint de uitzen ding later dan gebruikelijk. De premier reageert in de uitzen ding live op de stelling 'Het be leid van Balkenende is goed voor Nederland'. Aansluitend wordt in Stand.café nagepraat over Prinsjesdag, met als gasten D66-lijststrekker Alexander Pechtold, CNV-voorzitter René Paas en Gerda Verburg, vi- ce-fractievoorzitter CDA. Radio 1, 16.30 uur DUPLEX Een pasgetrouwd stel, Ben Stil ler en Drew Barrymore, koopt een huis in Neio York waarvan de bovenverdieping is verhuurd aan een oud vrouwtje die ze er niet zomaar uit kunnen gooien. Zwarte komedie (VS-2003) van Danny DeVito. Veronica, 20.30 uur 3000 MILES Dure debuutfilm (VS-2001) van clipregisseur Demian Lichten- Echt lijk bij opname CSI LONDEN - De set van CSI: Miami is onlangs opgeschrikt door een echt lijk. Tijdens het filmen in een park bleek er een lichaam in een vijver te drijven. De opnamen van de misdaad serie werden gestaakt. De echte politie zette de boel af en een echte arts zal binnenkort een echte autopsie uitvoeren. Dat heeft de BBC gisteren gemeld. Enkele dagen eerder kreeg ook de set van CSI: New York, een afgeleide van de Miami-versie, te maken met een lijk. In een gebouw waarin de camera's draaiden, lag een gemummifi ceerd stoffelijk overschot. ANP Frans ereteken voor Tonny Eyk AMSTERDAM - Musicus en schrijver Tonny Eyk heeft een Franse onderscheiding gekregen, de Médaille de Bronze du Tourisme. Dat heeft Eyk gisteren laten weten. De Franse mi nister van Toerisme Léon Bertrand heeft Eyk in een brief la ten weten dat hij de prijs krijgt voor zijn publicaties en pro motie over Frankrijk. Eyk schreef verschillende boeken over Frankrijk en de Fran se keuken. Ook was hij tijdens de Tour de France regelmatig in Radio Tour de France te horen als vaste gesprekspartner over Franse onderwerpen. ANP Chip tegen kopiëren dvd DEN HAAG - Het illegaal kopiëren van dvd's lijkt zijn lang ste tijd te hebben gehad. De grootste dvd-maker ter wereld, Ritek, zegt dat de schijfjes binnenkort met ingebouwde rfid-chips worden uitgerust om piraterij te bestrijden. Ritek maakt dvd's voor filmproducenten als Warner, Disney en Fox. Het bedrijf zegt dat een ingebouwd zendertje in de schijfjes het mogelijk maakt een dvd te volgen tot in de woon kamer. „Deze technologie biedt de mogelijkheid om het intellectuele eigendom van muziekuitgevers, filmstudio's, games- en soft ware ontwikkelaars wereldwijd te garanderen", aldus Gor don Yeh, topman van Ritek. Een nieuwe generatie dvd-spelers zal in staat zijn de chips op de dvd's uit te lezen. Gekopieerde exemplaren of schijfjes met een andere regiocode, kunnen dan geblokkeerd worden, aldus Ritek. GPD stein over vijf als Elvis Presley verklede criminelen die een over val plegen in Las Vegas. De klus loopt uit op een bloedbad. Veronica, 22.15 uur THE STING Zwendelaars Paul Newman en Robert Redford proberen in het Chicago van 1936 bookmaker Robert Shaw een streek te leve ren. Deze misdaadfilm (VS-'73) van George Roy Hill won zeven Oscars. BBC 1, 0.05 uur THE SPY WITH MY FACE Actiefilm (VS-1964) van John Newland, waarin spion Napo leon Solo (Robert Vaughn) wordt gevangengenomen en ver vangen door een dubbelganger. Duitsland 11.50 uur Damesmode voor de trendy vrouw Wij bieden u graag een doordacht op u afgestemd advies en een goede service DAMESMODE Stationsstraat 19, 4551 EK Sas van Gent Te!.: 0115-451437 's zondags open van 14,00-17,00 uur. 's maandags gesloten - Gratis parkeren - Eigen atelier. televisie NEDERLAI\ID-1 i,45 AVRO Nederland in beweging. 5 KRO Goedemorgen Nederland, om 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 NOS i.wmaal, 9.00-12.30 Journaal. 12,30 tejesdag, 16.00 Journaal. 16.25 ESN ONM. 17.00 KRO Kindertijd. 1725 NPS Sesamstraat. 17.50 PP VVO. 17.59 AVRO/TROS/NOS EenVan- Journaal. 18.20 Actualiteiten. '3.50 NOS Sportjournaal. ''3.05 TROS Lingo. Spel '-25 NOS Samenvatting Prinsjes- dag. 003 Journaal. 0,30 AVRO Blik op de weg. (1,05TROS Opgelicht. Serie 11.45 AVRO Opsporing verzocht. 22.30NCRV De vakantierechter. p.OONPS/VARA Pauw Witteman. 23.55 NOS Journaal. 'AIO Journaal, herh. van 20.00 uur. 3)35-6.45 Journaal en Sportjour- NEDERLAND-2 TM,8.00,9.00 NOS Journaal met ge- isoitolk. 7.05, 8.05 Journaal. 9.10 4W0 Nederland in beweging. 9.30 3 Thai's the question. 9.55 'A'A/NPS Zembla. 10.40 RVU Ha- ®3-11.05 MAX Max Catherine. HO) NOS Journaal. 12.10 TROS Lin t's 12.30 NOS Prinsjesdag met geba at 14.41 PP Onafhankelijke Se- «Sfracue. 14.45 NPSA/PRO Andere -.fei. 15.20 EO Blauw bloed. 16.00 *!S Journaal. 16.10 TELEAONOT Bin- '?|Mien, binnenblijven: over sollici- 16.30 Waterwerk. 17.00 NOS 4-Teal. 17.10 RKK Soeterbeeck. "35 MAX Max Catherine. 18.25 •j That's the question. 18.55 NCRV "«i bijl hond. B27 EO Netwerk. Tv5AVR0 Untamed Asia. Serie «25 EO In voor- en tegenspoed. Afl.: Jan en Ellie 410 Het elfde uur. Talkshow (2.00 NOS Journaal. 2.15 Sportjournaal. '22.30 NPSWARA/NOS Nova/Den Haag vandaag. 3.10 EO De verandering. Afl.: En nu ben jij aan de beurt! ü«0 AVRO Afrika: Oorlog is busi- ness. Serie *32-7.00 TROS/AVRO/NCRV/NPS EenVandaag, Netwerk en Nova/Den Haag vandaag. jBÈRLAND-3 -'SKindertv. 7.20 NPS Sesamstraat '«KRO Kindertijd. 8.10 TROS De is mooi. 8.45 VPRO Pingu. ifeTROS Bumba. 8.59 TELEAC/NOT «tooi TV: Koekeloere. 9.15 Huisje «mpje beestje 9.30 Teletubbies. !?rjween'es-10.15 In de dierentuin. ,*M°.50 OMROP FRYSLAN Stu- F fiert feest. 10.59 TELEAC/NOT ®wl TV: Leesdas Lettervos Boeken- <11.20 Wiele wiele stap. 11.30 Jeu9djournaal met gebarentolk. KRO Peppi en Kokki. 12.00 ™JS Coco Jappe. 12.09 Wizzy bon' ^2.15 VPRO Pinkenplace. 20TROS De wereld is mooi. 12.55 au Kindertijd. 13.20 NPS Sesam- ,;™L 13.50 TELEAC/NOT Teletub- 14.15 Tweenies. 14.39 AVRO rb Oap. 14.45 VPRO Het eiland van IT" 35-10 KRO Tosh. 15.35 EO lazlo. 16.00 AVRO Space «n TROS Kid Paddle. 16.37 fe vlieg. 16.40 AVRO Z@ppVerhalen. 17.01 NOS Jeugdjour naal.nl. 17.05 NCRV Lizzie McGuire. 17.35 TROS 6tien. 18.00 AVRO Zip- zoo: Worldwide. 18.25 NPS Het Klok huis. 18.45 NOS Jeugdjournaal. 19.00 BNN ONM. 19.30 VARA De wereld draait door. 20.30 NCRV Prehistorie park. Serie 21.25 LLiNK Llinke Soep TV. 21.55 In uitvoering. Serie 22.45 SOCUTERA Nierstichting Ne derland. 22.55 AVRO Koefnoen. Satire 23.30 VPRO De staat van verwar ring. Absurde talkshow 00.00 KRO Filmlab: De ontgooche ling. 00.35-6.48 VARA De wereld draait RTL4 6.45 Nieuws. 9.15 As the world turns. 10.20 Lijn 4. 10.55 Days of our lives. 12.15 Goede tijden, slechte tijden. 12.55 Puzzeltijd. 13.25 The bold and the beautiful. 14.10 Dr. Phil. 15.05 Op rah Winfrey show. 16.00 Nieuws. 16.05 The bold and the beautiful. 16.30 Aperitivo. 17.00 Nieuws. 17.05 As the world turns. 18.00 Nieuws. 18.15 Editie NL. 18.35 RTL Boulevard. 19.30 Nieuws. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Verhuisbericht. Woonrubriek 21.00 Hoe mooi is jouw straat? 21.35 In Holland staat een huis. 22.30 4 in het land. Nieuws 23.00 De eetclub. Serie 23.30 Nieuws. 23.50-0.39 Oprah Winfrey show. RTL5 15.30 The king of Queens. 16.00 Days of our lives. 16.45 Dr. Phil. 17.40 Jen sen! 18.25 The king of Queens. 18.55 The nanny. 19.25 Dharma Greg. Serie 19.55 Het zonnetje in huis. Comedy 20.30 CSI: Miami. Serie 21.30 Jamie Oliver goes Italian. Kookrubriek 22.30 Jensen! Talkshow 23.15 RTL Boulevard. 00.10-0.34 The nanny. SBS6 RTL7 Bioloog/filmmaker Nigel Marven met een gignatische neushoorn in Prehistoric Park. In deze Engelse documentaire reist de bioloog terug naar de prehistorie. foto NCRV, Nederland 3,20.30 uur 6.10-7.00 The incredible Hulk. 8.00- 8.55 Sliders. 9.55-10.55 Show nieuws. 12.00 Medisch centrum. 12.30 Cash flow. 14.05 Sally Jessy Raphael. 15.00 Word canal. 16.30 The Cosby show. 17.00 According to Jim. 17.30 The flying doctors. 18.00 The flying doctors. 18.25 Medisch cen trum. 19.00 Hart van Nederland - Vroege 19.25 Shownieuws. 20.30 U.S. Marshals. Film 22.55 Hart van Nederland - Late edi tie. 23.25 Shownieuws. 23.50 112 Nederland. 00.20 The dead zone. Serie 01.10-6.10 Nachtprogramma. 8.00-8.15 en 8.45 Nieuws. 9.20 De lijsttrekker. 9.40 Z Nieuws. 12.40 Who's next. 13.00 Z Nieuws. 13.20 Smart traveller. 13.40 Z Nieuws. 17.45 Who's next. 18.00 Murder, she wrote. 18.55 Law order. 19.50 The Osbournes. Serie 20.30 Opvolger gezocht. Serie 21.30 Modelmasters: Holland's next top model. 22.30 Je geloof je ogen niet! Serie 23.30 Yes minister. Comedy 00.05-0.34 4 in het land. Nieuws TALPA 18.00 Entertainment live. 19.00 Big Brother. 19.30 Lotte. 20.00 De Wedstrijden. 22.00 De Slimste. Quiz 23.00 De Wedstrijden. 00.10 Big Brother. 00.40 Lotte. 01.05-1.50 Entertainment live. OMROEP ZEELAND 18.00 Journaal. 18.26 Omroep Zeeland nieuws. 18.43 Rond de dorpspomp. 18.49 RegioNed. 19.00-9.00 Tekst-tv en herhaling. BELGIË ÉÉN ~i 10.00-12.00 Donna op één. 12.10 De rode loper. 12.30 Ultratop clip. 12.35 Blokken. 13.00 Het journaal. 13.35 Man bijt hond. 14.00 A life of grime. 14.30 Thuis. 14.55 Bergerac. 15.45 Masterchef. 16.15 Clips. 16.40 Het Park. 17.05 Vrolijk Vlaanderen. 17.35 Buren. 18.00 Het journaal. 18.10 De rode loper. 18.30 Blokken. 19.00 Het journaal. 19.40 Politieke tribune: CD&V. 19.45 Man bijt hond. 20.10 Vriend of vijand. Spel 20.45 ZegNuZelf. 20.50 Thuis. Serie 21.20 Het rechte pad. Serie 21.50 Koppen. Actualiteiten 22.20 Alles uit de kast. Boekenru briek 23.08 KENO-uitslagen. 23.10 Het journaal laat. 23.34 Piek 3. 23.40 Some mothers do 'ave 'em. Comedy 00.10 De rode loper. 00.30 Man bijt hond. 00.55-9.00 Het journaal laat, doorlo pend. CANVAS KETNET KETNET 6.30 Sta op met KETNET. CANVAS 8.55 Terzake. 9.30-12.00 Herfstbeel- den. KETNET 15.30 Kindertv. 16.05 De Fimbels. 16.25 Samson Gert. 16.50 Smos. 17.05 Lilo en Stitch in het Disney festi val. 17.30 Zoé Kezako. 17.45 De drie vrienden en Jerry. 18.00 Eurosong for kids. 18.10 Karrewiet. 18.20 Spring. 18.30 W817. 18.45 6Teen. 19.10 Boy meets world. 19.35 Third rock from the sun. CANVAS 20.00 Terzake 06. Nieuwsmagazine 21.10 It's time... to die in Huntsvil- le. Documentaire 21.55 Desperate housewives. Serie 22.40 The it-crowd. Comedy 23.15 Speer und Hitler (1/3). Serie 00.50-6.00 Terzake, doorlopend. NICKELODEON 5.00 Boobah. 5.20 Clifford. 5.50 Noddy. 6.00 Blues Clues. 6.25 Fifi en haar bloe- menvriendjes. 6.40 Trollz. 7.00 Jimmy Neutron. 7.25 Fairly odd parents. 7.50 SpongeBob SquarePants. 8.20 Rocket power. 8.40 Dora. 9.05 Diego. 9.30 Blues Clues. 9.55 Paz. 10.00 Fifi en haar RTBF-1 7.00 Nieuws. 8.50 Un brique dans le ventre. 9 15 Affaires suivre. 9.45 Auto- vision. 10.05 Julie Lescaut: Trafics. 11.35 Raising dad. 11.55 Le tour des ter- roirs. 12.05 The young and the restless. 12.50 Nieuws. 13.28 Coté santé. 13.37 Bienvenue chez nous. 13.40 Télétouris- me. 13.50 Der Fahnder. 14,40 Permis d'aimer, film (2005). 16.20 Bienvenue chez nous. 16.35 Incantesimo. 17.35 La ligne. 17.40 Providence. 18.30 Le 6 mi nutes. 18.45 Au quotidien. 19.30 Nieuws. 20.15 G PI G. 21.20 Casta. 23.00 Thank you Katrina. 23.55 La pen- sée et les hommes. 0.10 Javas. 0.30 Le tour des terroirs. 0.33 Mon métier, e'est ma vie. 0.35-7.00 Nieuws. FRANKRIJK-2 5.55 CD2A. 6.30 Télématin. 8.50 Days of Our Lives. 9.15 The Bold and the Beautiful. 9.45 C'est au programme. 10.50 Motus. 11.25 Les Z'amours. 12.05 Tout le monde veut prendre sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00 Nieuws. 13.55 Expression directe. 14.00 Toute une his- toire. 15.00 Ein Fall fürzwei. 16.05 Rex. 17.00 La cible. 17.45 Un monde pres- que parfait. 18.50 On a tout essayé. 19.50 Samantha oups. 20.00 Nieuws. 20.50 Voetbal: Nantes-Toulouse. 23.00 Jour de fête. 0.50 Nieuws. 1.15-2.55 La dybird, Ladybird, film (1993). TV5MONDE 6.00 Nieuws. 6.30 Télématin. 8.00 Cana dees nieuws. 8.30 Paul et Virginie. 9.00 Info. 9.05 Cöté jardins. 9.30 Litoral. 10.00 Nieuws. 10.15 L'énigma du Buga- led Breizh. 11.10Télé la question. 11.25 La cible. 12.00 Info. 12.05 Les escapa des de petitrenaud. 12.30 Onbekend. 13.00 Belgisch nieuws. 13.30 Des chif- fres et des lettres. 14.00 Nieuws. 14.25 Trois couples en quête d'orage, film (2005). 16.15 Nieuws. 16.30 Le journal de l'eco. 16.35 Questions pour un champion. 17.00 Info. 17.05 Temps pré sent. 18.00 Nieuws. 18.20 L'invité. 18.30 Le frangin d'Amérique, film (2005). 20.15 Télé la question. 20.30 Frans nieuws. 21.00 Thalassa. 22.45 Zwitsers nieuws. 23.15 Le journal de l'éco. 23.20 Complement d'enquête/Mots croisés/Un oeil sur la planète. 1.00 Afrikaans nieuws. 1.15 L'ïle miracle. 2.15 Nieuws. 2.40 Le point. 3.30-4.00 Cöté jardins. bloemenvriendjes. 10.15 Backyardi- gans. 10.40 Blues Clues. 11.05 Miss Spi der. 11.30 Pieter Post. 11.45 Dora. 12.10 Jimmy Neutron. 12.35 All grown up. 13.00 Fairly odd parents. 13.25 De Gnoufs. 13.50 Trollz. 14.15 As told by Ginger. 14.40 The wild thornberry's. 15.05 My life as a teenage robot. 15.15 Sabrina. 15,40 At Nick. 15.45 Winx Club. 16.15 Danny Phantom. 16.40 The X's. 17.05 SpongeBob SquarePants. 17.3018.00 Delilah Julius. NET5 6.00 Doc. 7.05 Teen Titans. 7.30-8.00 Roseanne. 8.30-8.55 8 simple rules. 10.0010.30 Astro TV. 11.30 Board price. 12.40 Providence. 13.40 8 simple rules. 14.05 Big bang. 15.10 Disney Feest: The buzz on Maggie. 15.55 Justice Lea gue. 10.20 Cruise. 17.15 ER. 18.10 Provi dence. 19.05 Strong medicine. 20.05 Will Grace. 20.30 Grey's anatomy. 21.30 Gilmore girls. 22.25 Hotel Baby lon. 23.35 Will Grace. 0.05 The Guar dian. 1.00-6.00 Nachttv. VERONICA 1 18.00 Two and a half men. 18.35 JAG. 19.25 Star Trek: Enterprise. 20.30 Du plex, film (2003). 22.15 3000 Miles to Graceland, film (2001). 0.45 The OC. 1.35-5.59 Nachttv. ARTE 12.00 Der Geist von St Pauli. 12.10 Lo la. 12.35 Chic. 13.05 WunderWelten. 14.00 Hippokrates. 14.30 Chic. 15.00 The comedians, film (1967). 17.20 Ge- sichter Venezuelas. 18.05 WunderWel ten. 19.00 Das Geheimnïs der persi- schen Mumie. 19.45 Nieuws. 20.15 Südfrankreich, very british. 20.40 The ma: Christlicher Fundamentalismus: Von Göttern und Designern. 21.35 Hexenkind - Folter im Namen Gottes. 22.20 Missionare im Gleichschritt: Die Jesus-RevolutionArmy. 22.25 Phantom Beirut, film (1998). 0.35 Info. 0.50 Als sei es noch gestern. 1.40 Tracks. 2.30-2.40 Absolut. DUITSLAND-1 5.30 Morgenmagazin. 9.00 Ta- gesschau. 9.05 Aus gutem Haus. 10.00 Tagesschau. 10.03 Brisant. 10.30 Utta Danella - Eine Liebe im September, film (2006). 12.00 Tagesschau. 12.15 Buffet. 13.00 Mittagsmagazin. 14.00 Ta gesschau. 14.10 In aller Freundschaft. 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der Lie- be. 16.00 Tagesschau. 16.10 Eisbar, Af- fe Co. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri sant. 17.47 Tagesschau. 17.55 Verbot- ene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 Das Geheimnis meines Vaters. 19.20 Das Quiz mit Jórg Pilawa. 20.00 Ta gesschau. 20.15 Adelheid und ihre Mör- der. 21.05 In aller Freundschaft. 21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthemen. 22.45 Menschen bei Maischberger. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 Scandal at Scou- rie, film (1953). 1.45 Tagesschau. 1.50 The spy with my face, film (1966). 3.15 Sturm der Liebe. 4.05 Ratgeber: Recht. 4.35 Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. 5.00 Tagesschau. 5.05-5.30 Plusminus. 11.15 The bold and the beautiful. 12.00 Tagesschau. 12.15 Drehscheibe Deutschland. 13.00 Mittagsmagazin. 14.00 Heute - in Deutschland. 14.15 Wunderbare Welt: Imperium. 15.00 Heute - Sport. 15.15 Ruhrpott-Schnau- zen. 16.00 Heute - in Europa. 16.15 Julia - Wege zum Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deutschland. 17.45 Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 19.00 Heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15 Ma- jestat! 21.00 Frontal 21. 21.45 Heu- te-journal. 22.15 Lesenl 22.45 37°. 23.15 Johannes B. Kerner. 0.30 Heute nacht. 0.45 Neu im Kino. 0.50 S.O.S. Schule: Hilferuf aus dem Klassenzimmer. 2.20 Heute. 2.25 Johannes B. Kerner. 3.30 Heute. 3.35 Frontal. 4.20 37°. 4.50 Glo bal Vision. 5.00-5.30 Hallo Deutschland. ENGELAND-1 7.00 Breakfast. 10.15 To buy or not to buy. 11.00 City hospital. 11.55 Nieuws. 12.00 Homes under the hammer. 12.30 Bargain hunt. 13.10 Nieuws. 13.15 Cash in the attic. 14.00 Nieuws. 14.40 Neighbours. 15.05 Doctors. 15.35 Dia gnosis murder. 16.20 Nieuws. 16.25 Bodger and Badger. 16.40 Pitt and Kani- rop. 17.05 Mona the vampire. 17.30 Ker- ching! 18.00 Blue Peter. 18.25 News- round. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws. 20.00 Celebrity MasterChef. 20.30 EastEnders. 21.00 Holby City. 22.00 Undercover: Football's dirty se crets. 23.00 Nieuws. 23.35 Skint. 0.05 The sting,"film (1973). 2.15 Sign zone: A week of dressing dangerously. 2.45 Animal rescue. 3.15 Sun, sea and bar gain spotting. 3.45 To buy or not to buy. 4.30-7.00 News 24. I ENGELAND-2 8.00 Batfink. 8.05 Time warp trio. 8.30 Roar. 9.30 Tweenies. 9.50 Our planet. 10.00 Underground Ernie. 10.15 Come outside. 10.30 Me too! 10.50 Gordon the garden gnome. 11.00 Big cook little cook. 11.15 Birthdays. 11.20 Pingu. 11.30 Primary history. 11.50 Primary geography. 12.10 The flying gardener. 12.30 Party conference broadcast by the Liberal Democrats. 14.00 Science clips. 14.20 Science clips investigates. 14.30 Working lunch. 15.00 Coast. 15.15 Party conference broadcast by the Liberal Democrats. 16.45 Flog it" 17.30 Ready steady cook. 18.15 Wea kest link. 19.00 Eggheads. 19.30 Extre me dreams: Guyana. 20.00 Who do you think you are? 21.00 Home. 22.00 Stephen Fry - The secret life of the ma nic depressive. 23.00 Have I got old news for you. 23.30 Newsnight 0.20 Dragon's den. 1.20 News 24. 3.00-7.00 Learning zone. NGC hunter diaries: Risky rescues. 10.30 The snake buster: Sea snakes. 11.00 The planet's funniest animals. 12.00 Monkey business. 12.30 Real macaw. 13.00 Killer ants. 14.00 Polar bear batt lefield. 15.00 Weird nature: Fantastic feedings. 15.30 Supernatural: Beast of the moors. 16.00 Risky rescues. 16.30 Sea snakes. 17.00 Miami animal police. 18.00 Horsetails. 18.30 A stable life. 19.00 Real macaw. 19.309 Monkey busi ness. 20.00 Horse power. 21.00 Devil diary. 22.00 Animal Cops Houston. 23.00 Emergency vets. 0.00 The pla net's funniest animals. 1.0-6.00 Nachttv. CNN 1 6.00 Today. 9.00 Business internatio nal. 10.30 World sport. 11.00 Larry King. 12.00 Business international. 13.00 World news Asia. 14.30 World sport. 15.00 World news Asia. 16.00 Your world today. 20.00 Insight. 20.30 World business today. 21.00 World news Europe. 21.30 World business to day. 22.00 World news Europe. 22.30 World sport. 23.00 Business internatio nal. 0.00 Insight. 0.30 World sport. 1.00 Today. 4.30 Situation room. 5.30-6.00 World sport. MEZZO I 6.00 Sequences classic. 10.00 Parole d'opéra: Raymond Duffaut. Magazine. 11.25 Ravel: L'enfant et les sortilèges. Concert. 12.15 Sequences classic. 13.45 Agnès Letestu, une étoile a la sen- sibilité d'actrice. Doc. 14.15 Elisabeth Platei: portret. 14.45 Clasic archive: Claudio Arrau et Dino Ciani. Concert. 15.40 Telemann: Pimpmone. Opera. 17.00 Chant et soupirs des renaissants selon Paul Van Nevel. Doc. 18.00 Jeu- nes solistes au Conservatoire de Paris: Romain Descharmes. Concert. 19.00 Sequences jazz. 20.00 Sequences clas sic. 20.50 Les transclassiques: Les clas- siques du monde. Concert. 22.10 Midis musicaux: Dana Ciocarlie. Concert. 23.00 Philip Catherine Quartet. Con cert. 0.00 Sequences jazz mix. 1.00 La nuit de l'accordéon. 2.20 Early Duke El lington on films. 3.30 Concert in The Old Town Square. 4.35 Voyage musical en Républïque tchèque: Un violon sous I'oreiller. 5.25-6.20 Natalie Dessay: La voix. 5.45-6.20 Delacroix, le voyage au Maroc. EUROSPORT DUITSLAND-2 5.30 Morgenmagazin. 9.00 Ta gesschau. 9 05 Voile Kanne - Service taglich. 10.30 Julia - Wege zum Glück. 6.00 CNBC, 12.00 Explorations: Primal fear. 12.30 Storm stories: Blizzard on the mountain. 13.00 The ultimate croco dile. 14.00 Air crash investigation: Kid in the cockpit. 15.00 Megastructures: The ultimate rollercoaster. 16.00 Mon key business- 17.00 Secret bible: Knights templar - Wariors of God. 18.00 World s best demolitions: A fami ly business. 19.00 Wild orphans. 19.30 Blizzard on the mountain. 20.00 The ul timate crocodile. 21.00 Kid in the cock pit. 22.00 Classic Tuesday: Interpol in vestigates: Lethal obsession. 23.00 Out break investigation: The bacterial serial killer. 0.00 A family business 1.00 Let hal obsession. 2.00 The bacterial serial killer. 3.00 Monkey business. 4.00 The ultimate crocodile. 5.00 Wild orphans. 5.30-6.00 Blizzard on the mountain. ANIMAL PLANET 6.00 Animals A-Z: Real macaw. 6.30 Amazing animal videos. 7.00 The pla net's funniest animals. 8.00 Monkey bu siness. 8.30 Young and wild: At play. 9.00 Big cat diary. 10.00 The crocodile 9.30 Goals. 9.30 Voetbal. 10.00 Beach- volleybal. 11.00 Motorsport Speedway. 12.00 Atletiek. 15.30 Goals. 16.30 Poolbiljart. 19.30 Sumoworste- len. 20.30 8oksen. 23.00 Autosport: Trucksporten. 23.30-1.30 Atletiek. DISCOVERY CHANNEL 6.00 Extreme crash tests. 7.00 Speed machines: Land speed record. 8.00 American hotrod: '65 Mustang. 9.00 Fis hing on the edge: Sharks from the beach - Namibia. 9.30 Rex Hunt fishing adventures. 10.00 Super structures: World's largest shipyard. 11.00 Mean machines: Trucks/Submarines. 12.00 Extreme crash tests. 13.00 Land speed record. 14.00 American hotrod: '65 Mustang. 15.00 Extreme machines: Su- perplanes. 16.00 American casino. 17.00 Fishing on the edge: River Severn cod. 17.30 Rex Hunt fishing adventu res. 18.00 Top tens: Top ten fighting ships. 19.00 The caravan show. 19.30 A car is born. 20.00 American chopper: Tool bike. 21.00 Mythbusters: Myths re visited. 22.00 Mega builders: Qua ke-proofing an icon - San Francisco. 23.00 Kings of construction: Snohvit - Arctic gas. 0.00 Trauma: Life in the ER: Survival instinct. 1.00 Great SAS mis sions: Deception on D-day. 1.30 Grea test escapes of history: Escape from Arnhem. 2.00 FBI files: Silent strike. 3.00-6.00 Nachttv.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 7